Facebook

ARTE

Black metal electronic, black metal folcloric. Partea I: Temnițele electronice

Publicat

pe


Întreprinderea de Metale Rare


După lungile perindări prin istoria și lumea agresivă, obscură dar, în același timp, revoluționară și creativă a Black Metal-ului, iată că am ajuns, în sfîrșit, la ultima parte a trilogiei pe care o anunțam acum o lună. În primele două „capitole” am scris despre influența artei ortodoxe, respectiv a operelor lui J. R. R. Tolkien și a lumilor fantastice asupra esteticii și tematicii Black Metal, iar în ceea ce urmează să fie concluzia acestei serii îmi propun, cum prefiguram în articolul trecut, să examinez mai îndeaproape genurile muzicale care au luat naștere din experimentele și preferințele muzicale destul de variate și, de ce nu?, antagonice ale muzicienilor din scena timpurie de Black Metal.

De fapt, după cum vom vedea, multe dintre numele recurente în celelalte două articole își vor face din nou apariția, dar, la fel ca dățile trecute, vor fi, de asemenea, introduse nume noi. Nu trebuie să omitem că scena de Black Metal, în ciuda vechimii de aproape trei decenii, este încă relativ minoră în plan muzical, ceea ce face ca ivirea atîtor subgenuri înrudite muzical să fie cu atît mai miraculoasă și demnă de examinat (poate într-o manieră mai aprofundată decît am reușit eu).

Așadar, după cum lesne se poate observa din titlu, în următoarele paragarafe urmează să fac cunoscute unui public mai larg două subgenuri muzicale strîns legate, aproape ca într-o relație de interdependență, de muzica Black Metal. Aceste două genuri, după cum v-am obișnuit pînă acum, poartă o titulatură destul de bizară, una mai abstractă decît cealaltă – Dungeon Synth și Viking/Pagan/Folk Black Metal, mai degrabă un termen umbrelă pentru mai multe genuri înrudite. Este evidentă nevoia de explicații în cazul unor termeni care par atît de vagi și… curioși, cel puțin la o primă vedere, așa că nu voi mai lungi această introducere și voi porni direct la drum prin tărîmurile eclectice ale Black Metal-ului.

Voi împărți această „exegeză” în două episoade, nu din dorința de a respecta o aparentă lege nescrisă a autorilor de trilogii de a divide ultima parte a seriei, ci pentru a păstra o dimensiune respectabilă a textului, fără însă a fi nevoit să exclud detalii importante, esențiale pentru o bună abordare a unei teme atît de obscure.

Povești din temnițele electronice

Încep, astfel, cu cel mai bizar dintre termeni – Dungeon Synth. Ce înțelesuri se pot afla oare în spatele acestei alăturări semantice greu de tradus și adaptat în limba romînă, dar la fel de vidată de un înțeles concret și pentru un vorbitor nativ de limbă engleză? O traducere stîngace ar putea fi „muzică electronică din temniță”, titulatură care riscă să facă întregul gen și mai greu de înțeles, încă de la primul contact cu acesta. Nu, nu este vorba despre o tînguială de orgă Körg a vreunui „viețaș” înfofolit în zeghe, nici de vreun nou stil obscur mixat de DJ-ii de la petrecerile rave.

Pentru a înțelege fenomenul Dungeon Synth, care se bucură de ceva vreme de o proprie „Renaștere”, trebuie să excavăm începuturile acestui gen, pînă în – după cum probabil ați intuit! – Norvegia anului 1993, an în care deja familiarul Varg Vikernes lansa cel de-al doilea album din cariera sa cu trupa Burzum, Det som engang var (Ceea ce a fost odată). Acolo, printre piesele tipice Black Metal, cu sunete chinuitoare și sumbre, acorduri care capturează perfect conceptul de diabolus in musica, voci guturale și versuri care ating teme oculte și anticreștine, va apărea pentru prima oară în interiorul acestui gen un șablon muzical ce putea părea de-a dreptul conceptual. Melodia, numită Han som reiste, poate fi văzută ca un fel de interludiu între două dintre cele mai agresive și „belicoase” piese de pe album, iar structura inedită a acesteia va crea un și mai mare contrast stilistic cu celelalte cîntece.

Melodia este una marcată de particularități. În primul rînd, se poate observa lipsa totală a versurilor și a vocilor (ceea ce m-a și îndemnat să o consider interludiu). Și mai marcant, întreaga melodie este cîntată exclusiv pe o orgă electrică, un sintetizator mai bine zis. Structura piesei este una minimală, repetitivă, aproape hipnotizantă în simplitatea ei. Sunetele presetate folosite aduc aminte de instrumente cu un aer arhaic, precum dulcimerul, lira și cornul francez. Ambientul piesei, însă, este unul aproape medieval, întunecat, prin excelență melancolic, opus tendințelor muzicale medievale pe care indirect le pastișează. Sunetul nu este deloc diferit de cel al trupei Summoning, pe care o aminteam în articolul trecut; dar unde austriecii vor folosi aceste tehnici doar în completarea chitărilor și vocilor, Vikernes va fi, poate, primul care compune o întreagă astfel de melodie doar cu ajutorul sintetizatorului.

Vikernes face un alt pas către definitivarea acestui nou gen muzical odată cu lansarea ultimelor albume, înainte de încarcerarea sa din 1996. Fiecare dintre cele două – Hvis lyset tar oss (1994) și Filosofem (1996) – va cuprinde cîte o melodie de lungă durată (15, respectiv 25 de minute), folosită, din nou, fie pe post de epilog, fie pe post de interludiu (dacă poți numi așa o melodie de 25 de minute!). Acestea vor fi semnificativ diferite față de Han som reiste, fiind marcate stilistic de un minimalism puțin exagerat și de repetiții care tind să pară infinite. Fără a fi însă lipsite de o esență muzicală și o orchestrație îmbietoare, care reușește să construiască aceeași atmosferă întunecată. Această interpretare minimală poate aduce aminte, așa cum observa chiar și Varg Vikernes, de muzica tehno, din care acesta afirma că se inspira. În melodiile lui se va regăsi tot o monotonie hipnotizantă, amplificată, însă, de tempoul larghetto lacrimoso, opus rapidității tipice muzicii tehno, dar și de alegerea sunetelor constituente ale piesei, anume cvartete de coarde, flaute și orgă bisericească.

Am putea chiar să vedem aceste melodii drept pastișe postmoderne ale muzicii clasice sau chiar ale muzicii religioase. Găsisem zilele trecute o melodie a unui proiect minor, Foolish Fire, ilustrînd perfect influențele pe care cele două melodii ale lui Vikernes le-au avut asupra subgenului Dungeon Synth. Melodia, numită IV: Prayer, nu este altceva decît o recitare, lungă de 10 minute, a rugăciunii Kyrie eleison (Doamne, miluiește!), acompaniată de sunetele melancolice și funebre ale sintetizatorului. Artistul chiar specifică într-o notă de subsol că melodia „trebuie recitată pe fiecare mărgea a unui rozariu” („IV: Prayer to be followed on a standard rosary, reciting the Kyrie prayer on each bead.”). În definitiv, e ceea ce un credincios cu frică de Dumnezeu ar face oricum înainte de a adormi. Însă Foolish Fire au reușit să facă din acest ritual intim o melodie Dark Ambient, care, în ciuda caracteristicei monotonii, mai degrabă relaxează decît să plictisească (orice credincios doritor poate încerca această rugăciune electronică aici: https://foolish-fire.bandcamp.com/). Dacă o rugăciune de bază a cultului creștin a putut suferi o asemenea reintepretare postmodernă, care sînt oare limitele acestui subgen bizar? Și cum s-a produs trecerea de la termenul Dark Ambiental la abstractul Dungeon Synth?

Trubadurii electronici

Răspunsul se află în alte cîteva albume ambientale Burzum și în proiectul unui alt norvegian, cunoscut sub numele de Mortiis (fost basist al trupei Emperor), precum și în proiectul lui Sigurd Wongraven, membru al trupei Satyricon. Abordările acestor artiști sînt, din nou, diferite, așa că le vom „diseca” pe rînd, pentru o mai bună înțelegere a rolului lor în formarea unui nou gen muzical care pare să ia amploare în ultima perioadă.

Apariția acestui subgen nu ar fi putut fi posibilă fără o întîmplare care poate părea mai degrabă anecdotică. În centrul ei se află, desigur, același Varg Vikernes. După uciderea lui Euronymous în 1996, Vikernes va primi sentința de 21 ani într-o închisoare de maximă securitate din Norvegia. Nemaiavînd, prin urmare, posibilitatea să înregistreze melodiile pe care deja le compusese pentru un viitor album, se va mulțumi să le reintepreteze, într-un stil total atipic și nou pentru el, pe o orgă ieftină pe care administrația închisorii i-o va încredința. Așa vor lua naștere două albume acum definitorii pentru acest subgen, Dauði Baldrs (1997) și Hliðskjálf (1999). Melodiile de pe aceste albume vor fi opusul perfect al cîntecelor brutale și violente de pe anterioarele producții Burzum. În ciuda limitărilor tehnologice, Vikernes va reuși să compună o suită de cîntece cu o abordare nemaiauzită și cu influențe cît se poate de variate. Cu ajutorul clapelor midi, acesta va compune melodii cu influențe atît medievale și folclorice, cît și neofolk și neoclasice. Sunetul minimalist al clapei, de data aceasta impus, nu voit, va da acestor „bastarzi sonori” aceeași atmosferă elegiacă și sumbră a albumelor precedente, punînd astfel una din „cărămizile” fondatoare de la baza genului Dungeon Synth. Vikernes va continua să exploreze teritoriul neofolkului electronic în albume recente precum Sôl austan, Mâni vestan (2013) și The Ways of Yore (2014), unde încearcă să valorifice structurile muzicii antice europene. Va experimenta și cu sunete și tehnici specifice Școlii de la Berlin, creînd, încă o dată, o himeră muzicală atipică și oximoronică, în care noul se îngînă cu arhaicul.

Pe de altă parte, primele albume ale lui Mortiis (Håvard Ellefsen), precum și unicul album al lui Wongraven, vor avea o cu totul altă abordare. Este greu de spus dacă primul care a compus o astfel de muzică a fost Vikernes sau Ellefsen. Din punct de vedere diacronic, într-adevăr, Han som reiste a apărut înaintea primului album Mortiis, însă melodiile celor doi sînt atît de diferite, încît nu se poate vorbi de un plagiat. Cert este că Mortiis va fi primul care își va clasifica această creație absurdă drept Dark Dungeon Music (muzică întunecată de temință). Avînd în vedere că termenul de Dungeon Synth a apărut în urmă cu cîțiva ani, originea onomastică a genului devine, așadar, evidentă.

În plus, după cum menționam, abordările muzicale ale celor doi sînt aproape complet diferite. La fel ca Vikernes, și Mortiis va alege să compună cîntece minimaliste, repetitive și de lungă durată, însă asemănările se vor opri aici. De fapt, Mortiis va opta pentru o structurare atentă a primelor lui albume, Født til å herske (1994), Ånden som gjorde opprør (1995) și Keiser av en dimension ukjent (1995). Fiecare dintre aceste albume va conține doar cîte două melodii, fiecare de aproape 30 de minute. Această metodă de producție aduce cumva aminte de albumele conceptuale ale unor trupe precum Jethro Tull sau Pink Floyd, și la fel ca acestea, albumele Mortiis din acea perioadă nu vor fi constituite decît, după cum am spus, din două piese care formează împreună o entitate unitară, de o durată considerabilă, și formată, la rîndul ei, din mai multe segmente individuale, dar în același timp indivizibile.

Ba, mai mult, numeroase dintre melodiile lui Mortiis vor avea la final versuri, recitate într-o voce distorsionată, impunătoare, potrivită atmosferei misterioase a pieselor. Deși creațiile ambientale ale lui Vikerenes erau, la rîndul lor, însoțite de versuri (care se găseau în booklet-ul albumelor), acestea nu au fost niciodată integrate în muzica pe care, în teorie, ar fi trebuit să o acompanieze.

Melodiile lui Ellefsen vor avea o dimensiune mult mai epică și grandioasă, aducînd aminte de abordarea celor din Summoning. Atmosfera medievală este evocată cu brio aici, în ciuda faptului că instrumentele folosite sînt și de această dată doar presetările unei orgi electronice Roland JV30 (inclusiv lungile pasaje corale). Cornul francez se va tîngui melancolic minute întregi, pe fundalul „coardelor” sintetice simulate de clapă, urmărind de multe ori secvențe tipice muzicii medievale ale minnesängerilor, iar trompetele par a cînta fapte de vitejie de pe cîmpuri de luptă din vremuri de mult uitate și tărîmuri neștitute. Astfel, aidoma celorlalți artiști din această sferă muzicală, Mortiis pare a fi și el un veritabil creator și evocator de lumi fantastice, iar muzica lui pare coloana sonoră perfectă pentru niște universuri prinse într-un perpetuu Ev Mediu.

Renașterea temniței

Totuși, ce relevanță mai au aceste mici proiecte deviante în ambientul muzical contemporan? Mai pot fi oare captivante niște melodii mult prea lungi, voit low-fi și detașate aproape complet de originea lor „metalică”, ca și de lumea modernă? În mod paradoxal, după cum afirmam mai sus, genul Dungeon Synth pare că trece, de cîțiva ani, printr-o adevărată „Renaștere”. Nu numai că au apărut nenumărate proiecte, dar albumele se bucură de lansări în format fizic, pe CD, pe casetă sau chiar pe vinil. Această nouă rază de lumină a încurajat mulți artiști să își lase amprenta asupra genului, reinventîndu-l și remodelîndu-l, reușind să îl ducă către zone neexplorate. Pomeneam mai sus de proiectul Foolish Fire, care reimaginează electronic și minimal o rugăciune creștină, la fel cum reușeau și trupele de Black Metal pomenite în primul articol al acestei serii. Putem aminti proiecte precum Chaucerian Myth, care pe albumul de debut încearcă să ofere o coloană sonoră pentru faimosul ciclu de povești Canterbury Tales, scris de Geoffry Chaucer în secolul al XV-lea, sau Murgrind, Erang și Thangorodrim, care își creează propriile lumi, ori le îmbogățesc pe cele deja imaginate de Tolkien – de data aceasta cu ajutorul sintetizatoarelor și orchestrațiilor epice, nu al chitarelor și strigătelor cavernoase –, sau de ce nu, ultimele albume Burzum, unde controversatul cîntăreț de Black Metal se va rezuma strict la melodii ambientale, care evocă, totuși, spiritul violent și mistic al muzicii pe care o compunea în tinerețe.

Iar dacă vorbim despre influența muzicii și esteticii medievale în acest subgen, nu putem să nu amintim proiectul rusesc Utred (îl puteți asculta aici: https://utred.bandcamp.com/), care, într-o manieră aproape prerafaelită, reușește să compună, cu ajutorul sintetizatorului, veritabilă muzică de curte, ce pare abia scoasă din vreun miscelaneu miniat de secol XIV. De fapt, coperta fiecărui album lansat sub acest nume este un fragment de miniatură din manuscrise medievale, ales în așa fel încît să corespundă tematic melodiilor albumului, ceea ce dă o doză în plus de autenticitate fiecărei publicații. Astfel, Utred izbutește să aducă în secolul XXI, folosind unelte și tehnici (post)moderne, arta veacurilor medievale. Pastișarea a fost dusă atît de departe, încît trupa a lansat chiar un album de cover-uri ale unor trupe faimoase, precum Iron Maiden, Rainbow sau Vangelis, reimaginate în stil medieval, însă cîntate exclusiv pe sintetizator.

Pînă și componenta ocultă și tenebroasă specifică primelor albume și piese Dungeon Synth a început să fie înlăturată în muzica unor proiecte precum Ræv Jäger
(a cărui muzică este disponibilă aici: https://raevjager.bandcamp.com/). Acest muzician rus își creează propria lume fantastică, una mult mai optimistă, vioaie, ghidușă și… plină de zîne, care aduce mai degrabă aminte de jocurile video de la sfîrșitul secolului trecut sau de universul Disney, decît de originile întunecate ale acestui stil muzical, fără a parodia în vreun fel genuri muzicale cu tonuri mai „serioase” ale altor compozitori.

Faptul că, în cadrul unui gen muzical, care, la prima vedere, pare a gravita în jurul unui imaginar destul de limitat și al unei estetici predefinite, apar, totuși, atît de multe variațiuni, proiecte și subgenuri înrudite, dovedește o varietate artistică mult mai vastă decît ar putea crede un neofit. Ba, mai mult, în ciuda tuturor acestor „variațiuni”, muzica Dungeon Synth este încă văzută drept parte constituentă și subdiviziune a genului Black Metal, indiferent de reinterpretările și schimbările prin care a trecut în cele cîteva decenii de la apariție. Acest subgen electronic este dovada concretă a profunzimii și varietății artistice de care se bucură, de fapt, stilul Black Metal. Am văzut în articolele precedente – și vom vedea și în ultimul din această serie – imensa versatilitate și capaciate de creație a acestui gen încă văzut de mulți drept un „bastard” al unei așa zise „muzici bune” și social acceptabile.

Lăsați un comentariu

Lăsați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Trending

INTERVIU

„Unii confrați vor să fiu doar profesor, ca să nu deranjez viața de concert”

Publicat

pe


Interviu-Express


Încă din luna decembrie a anului trecut îmi doream un interviu cu pianistul Viniciu Moroianu, după ce asistasem la concertul susținut de dumnealui la Sala Radio, de Ziua Națională a României (unde a interpretat copleșitor, inenarabil Concertul în la minor pentru pian și orchestră op. 54, de Schumann). Am reușit să ne întîlnim abia în această primăvară, pe 15 martie, la Universitatea Națională de Muzică din București. Acolo, în Cancelaria instituției, s-a și desfășurat convorbirea care urmează. I-am spus distinsului muzician că mi-ar plăcea să rezulte un interviu preponderent „biografist”. Care să strîngă amănunte mai puțin cunoscute, dincolo de ceea ce putem lejer afla pe Internet sau în broșurile din sălile de spectacol. Cu îngăduința/„complicitatea” dumnealui, chiar așa a ieșit dialogul nostru. Un interviu preponderent„biografist”, fără fracul și papionul din fotografii – însă la același standard al eleganței –, care adună mai ales secvențe memorialistice. Destule, inedite. A fost, cum veți vedea parcurgînd sumarul acestui număr al revistei noastre, o întîlnire rodnică. Îi mulțumesc și aici pentru bunăvoința pe care ne-a arătat-o. Reperele activității concertistice și discografice a lui Viniciu Moroianu le puteți găsi pe pagina de Facebook a artistului. Tot acolo sînt anunțate și recitalurile dumnealui. Acum, vă invit să descoperim împreună, altfel decît îl știm de pe scenă sau din caietele-program, un mare artist. De o modestie pe măsura harului său.Tocmai mi-am închis telefonul. Pornind de la acest lucru, vreau să vă întreb, stimate domnule Viniciu Moroianu: e un deranj cînd mai auziți din sală, în timpul recitalurilor dvs., soneria telefoanelor?

– Pentru mine este, într-adevăr, un deranj. Poate ați auzit în timpul Festivalului „Enescu” artiști care spun că nu îi deranjează deloc asemenea zgomote, că e bine să vină lumea la concerte… Nu știu, totuși, cît de sinceri sînt unii dintre ei! A da viață unei partituri presupune un efort de concentrare și de coeziune a mesajului pe care îl trimiți să treacă rampa și atunci sigur că orice zgomot, mai mult sau mai puțin strident, te perturbă. În același timp, trebuie să fim căliți și să ducem discursul muzical mai departe, sperînd ca acele zgomote să dureze cît mai puțin sau să se întîmple cît mai rar!

Înainte de ´89, la Conservator s-a făcut minimum de politică

Mi-ați spus dimineață, telefonic, să ne vedem la Conservator. Denumirea oficială a acestei instituții este Universitatea Națională de Muzică din București. Care era titulatura în anii studenției dvs.?

– Pe atunci, se numea Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu”. A rămas în limbajul curent această denumire de origine franceză. S-a schimbat de mai multe ori denumirea pînă să se ajungă la cea de acum. Și din rațiuni de reprezentare, de finanțare, ca să înțeleagă ministerul de resort mai bine cine sîntem și ce vrem! Mai de mult, această instituție s-a numit Academia Regală de Muzică. Dar denumirea de Conservator a rămas adînc întipărită. Inclusiv în limbajul studenților. Este instituția unde m-am format și toți vorbim despre ea folosind acest titlu.

– Ați devenit student al Conservatorului în 1981…

– Așa este.

– O perioadă care, din punct de vedere politic și nu numai, nu era prea fericită. Cum simțea un tînăr artist realitățile acelei epoci, ce împliniri putea afla?

– Situația acelor ani nu e chiar atît de ușor de cîntărit în puține cuvinte. Sigur că aparțineam sau ne formam să devenim membrii unei bresle despre care nu prea se înțelegea de ce face umbră pămîntului. Lucrurile se atrofiau, se stricau de la an la an. Promoțiile de după mine au luat, cu fiecare an, viața în piept încă mai dur decît promoția noastră. Așa cum, invers, colegii mei cu 1-2-3-4 ani mai vîrstnici au mai prins niște trenuri, care s-au blocat în stații cu fiecare an care a trecut. Examenul de admitere era foarte drastic, locurile se tot împuținau… Prin urmare, eram foarte motivați să facem performanță. Eram puțini, ne cunoșteam între noi, exista o solidaritate, exista o dorință de a ne ajuta, de a ne bucura unii de succesele celorlalți. Am prins o generație aleasă de profesori, formați în perioada interbelică, care ne-au fost modele. Totuși, în această instituție s-a făcut minimum de politică. În afară de portrete și lozinci, s-a vorbit despre arta înaltă în sălile de curs și în sălile de instrument. Profesorii încercau din răsputeri să ne sprijine, să ne fie alături. Ne era tot mai mult tăiat contactul cu Occidentul, pașaport primeam cu imensă greutate. Funcționa prezumția de vinovație că nu ne vom mai întoarce, ceea ce se tot întîmpla cu colegii mei. Din ce în ce mai mulți rămîneau în străinătate.

Cînd am absolvit, posturile în București și în orașele mari s-au redus aproape spre zero

– V-a tentat și pe dumneavoastră acest gînd?

– Da, am cochetat cu gîndul acesta. Însă m-am întors de fiecare dată în țară. Finalmente, nu regret, deși anii aceia au însemnat destule sacrificii și privațiuni. Revenind la ce m-ați întrebat, atmosfera artistică în sine nu era neapărat sumbră. Dar asta se datora mai ales unora dintre profesori, care erau de mare calitate. Unii au emigrat în timpul studenției mele. Am avut norocul să-i prindem o vreme. A fost un mare privilegiu. Cum spuneam, lucrurile se înrăutățeau de la an la an. Eu am dat pe 6 locuri la pian, după mine au fost 5 și, după aceea, pînă în ´89, numai 3. La celelalte instrumente, locurile erau și mai puține, au fost chiar și ani închiși. Lucruri triste… Promoția care termina cînd am intrat eu a prins ultimul așa-numit an de specializare, ceea ce se cheamă astăzi masterat, care însemna un post mai bun, de solist de stat la o filarmonică. Exact cînd am intrat eu, acest an cinci s-a desființat. Posturile în București și în orașele mari s-au redus aproape spre zero. De exemplu, cînd am terminat eu, pentru București posturile erau închise. Se putea obține, prin detașare, un post într-o orchestră filarmonică din țară. În nici un caz în Capitală. Ca absolvent de Pian, aveam de ales între a lucra în sistemul culturii – în cămine culturale și în școli populare de arte – sau învățămînt, unde lucrurile erau și mai complicate. Am prins un post în cultură. Am făcut o navetă de patru ani, la Tîrgoviște, la Școala Populară de Artă. Acolo, la Tîrgoviște, am dat și definitivatul, în iunie ´89. Ulterior, nu mi-a folosit la nimic acest examen. Anii de navetă au fost o experiență dură.

– A fost o navetă feroviară?

– Da.

N-am vrut compromisuri pentru a obține pașaport

– Se întîmpla să și rămîneți în oraș peste noapte?

– Mergeam două-trei zile pe săptămînă. Din fericire, n-am avut normă întreagă. Rămîneam peste noapte în oraș, ca să folosesc la maximum timpul pentru predare. Încercam să și studiez acolo, împărțeam timpul foarte atent, ca să pot folosi niște piane bune pe care le avea școala. În restul săptămînii, eram liber. În acei patru ani de navetă, stagiunile muzicale au mers în continuare, am avut stagiuni dense. Mi-am propus, neexistînd vreo încurajare oficială în acest sens, să prezint mereu lucrări noi, să aleg cele mai provocatoare partituri. N-am contramandat, n-am amînat nici un concert în acei patru ani. Dar, încă o dată spun, a fost o experiență dură. Inclusiv din punct de vedere alimentar. În această privință, lucrurile stăteau atunci mai rău în provincie decît în București.

La Tîrgoviște erați profesor de pian?

– N-am predat pian, era o răspundere care m-ar fi acaparat prea mult. Țineam cu dinții să-mi continui stagiunile de concerte la un nivel cît se poate de înalt. N-am primit pașaport în anii aceia… În sfîrșit, au pățit-o atîția! Sau cine n-a pățit-o, a făcut niște compromisuri morale pe care eu, unul, n-am vrut să le accept. La Tîrgoviște am făcut corepetiție de muzici de toate felurile, inclusiv de muzică populară, de muzică ușoară. În oraș se desfășura Festivalul Național de Romanțe „Crizantema de Aur”. Am încercat cu elevii de la canto – unii dintre ei mai mari sau chiar mult mai mari decît tînărul stagiar care eram atunci – să am un dialog pe linie profesională care m-a ajutat, prin aura artei, să-mi înving o anume timiditate. Le-am cerut să fie cît mai onești în ceea ce fac, să lupte cu kitsch-ul și impostura care se revărsau atunci, și cred că, într-o mare măsură, și acum, pe canalele media.

Oaze de spiritualitate la Tîrgoviște

– Unde locuiați? Cum era orașul?

– Am schimbat mai multe gazde. Orașul era sărac, fără viață muzicală, dar cu niște intelectuali izolați pe care mi i-a scos Dumnezeu în cale și care știau muzică așa cum nu știau mulți de aici. Melomani care se informau din cărți, din discuri și care erau foarte avizați. Se stătea la coadă la cărțile rare. Unele manifestări culturale care n-au mai avut loc în București au fost mutate la Tîrgoviște. De exemplu, Zilele Cărții Sovietice. Am găsit la Tîrgoviște, în ´87, un album de icoane Rubliov. În București nu se găsea, l-am luat de acolo. Iarăși, Zilele Culturii Israeliene, cu tot felul de cărți de istorie pe care era important să le știu. Trilogia cunoașterii de Blaga am cumpărat-o tot din Tîrgoviște, în București n-am găsit-o nicăieri. Ajunsesem să am o legătură cu un librar de la Casa Cărții, care mi-a păstrat unicul exemplar din Trilogia cunoașterii sosit la Tîrgoviște. Din Istoria religiilor a lui Eliade, un volum sau două le-am luat de-acolo, nu din București. La un moment dat s-a găsit, cu un preț mare pentru bugetul omului de rînd, integrala simfoniilor lui Gustav Mahler, pe 14 L.P.-uri, din Cehoslovacia. Era 44 de lei un disc. S-au cumpărat! Așa ceva nu putea fi cumpărat de niște snobi. Au cumpărat cunoscători care au dat ultimul ban din casă pentru a asculta o muzică înaltă. Au fost niște repere. Am cunoscut acolo doi pictori care erau, ca preocupări și ca artă, sincroni cu continentul.

– Ați avut prilejul să întîlniți și scriitori?

– L-am cunoscut pe Constantin Manolescu. Erau reuniuni ale unor intelectuali care vorbeau despre altceva decît despre cenușiul vieții de fiecare zi. Plus, monumentele istorice. Curtea Domnească, mănăstirea Stelea a lui Vasile Lupu, mănăstirea Dealu erau oaze de spiritualitate, pe care le-am căutat. Maica stareță Eufrasia de la mănăstirea Dealu avea în chilie o bibliotecă impresionantă și vorbea o limbă franceză foarte frumoasă. În acei ani, părintele Sofian picta biserica mănăstirii Dealu. L-am văzut pe schele, la mare înălțime, era șef de șantier și duhovnicul mănăstirii. Astfel de momente te încărcau, te făceau să reziști și îți dădeau o speranță adîncă.

Am avut pian și pick-up în casă de cînd mă știu

– Ați vorbit mai devreme despre calitatea deosebită a unora dintre profesorii pe care i-ați avut la Conservator. Dvs. proveniți dintr-o familie selectă. Tatăl dvs., Mihai Moroianu, a fost un distins arhitect și muzicolog, autorul unei monografii Anton Bruckner. Unchiul dvs., fratele tatălui, a fost compozitorul și medicul Bogdan Moroianu. Cît a contat în formarea dvs. această familie?

– Foarte mult! Am avut un mediu ideal în familie, am fost înconjurat de iubitori de muzică. Atît tata cît și unchiul m-au ajutat foarte mult. Am avut pian în casă de cînd mă știu, am avut pick-up în casă de cînd mă știu. Muzica răsuna tot timpul la noi în casă! Iar tata, deși a profesat toată viața arhitectura, a avut un talent deosebit în muzică, cînta bine la pian, compunea, este autorul a două cărți de muzicologie. Mi-a dăruit totul! În același timp, am avut în casă o bibliotecă vastă, așa că am îmbrățișat de timpuriu fenomenul artistic în ansamblul lui. Am avut, iarăși, norocul ca, de la vîrste mici, niște mari maeștri să stea benevol în preajma mea. De la 9 ani am avut privilegiul de a lucra cu Doru Popovici, mai tîrziu cu Pascal Bentoiu, cu dirijorul Constantin Bugeanu. Pe toți i-am cunoscut grație profesoarei mele de pian, Marta Paladi. Aveam foarte multă nevoie de acești magiștri. Astfel de discipline se predau, în învățămîntul oficial, doar de prin clasa a IX-a mai de mult și abia în facultate acum. Pregătirea unui tînăr s-a tot redus. Or, eu am avut un sprijin extraordinar și nu-mi pot imagina devenirea mea muzicală fără aceste completări esențiale, cu mult peste cele oferite de învățămîntul muzical.

Mă încîntă moștenirea arhitecturală a Bucureștilor, atît cît a mai rămas

– Sînteți născut în București, sînteți bucureștean. Ce locuri îndrăgiți în această metropolă?

– Provenind dintr-o familie de arhitecți – nu numai tata a fost arhitect, ci și mama, sînt mai multe generații de arhitecți în familia noastră –, cred că am moștenit curiozitatea și bucuria de a privi artistic și tehnic o casă frumoasă. De aceea, mă încîntă moștenirea arhitecturală a Bucureștilor, atît cît a mai rămas, căci, din păcate, generația noastră a trăit dispariția dureroasă a unor monumente; o dispariție care, din păcate, continuă și astăzi. Prin urmare, îmi place cartierul de La Șosea, din preajma Statuii Aviatorilor. În clădirea care este acum sediul Institutului Cultural Român,  fosta casă Malaxa, a funcționat, pînă în anii ´80, Ateneul Tineretului, găzduind stagiuni de concerte… Apoi, îmi place cartierul de la Biserica Sfîntul Elefterie, Cotroceni. Îmi plac și case izolate dintr-o zonă sau alta. Eu însumi locuiesc într-un cartier care a scăpat miraculos de la demolare, lîngă Hala Traian – Izvorul Rece, în sectorul 3. Am înțeles că era în plan pentru primele luni ale anului 1990 să fie demolat…

Acolo ați copilărit?

– Din ´71, stau acolo. Deci, locuiesc de niște decenii în aceeași casă, o casă frumoasă, a cărei izolare mi-a îngăduit și îmi îngăduie să studiez oricînd la pian. Un alt mare privilegiu. Sînt încă destule locuri frumoase în București. Mă doare cînd văd că nu întotdeauna sînt îngrijite sau renovate corespunzător. Nu toți concitadinii noștri au simț civic. Asta, pînă la urmă, reprezintă o problemă de mentalitate. Acest oraș, repet, are locuri foarte frumoase, inserții de Mic Paris, care ar trebui îngrijite și apreciate mai mult. Mă gîndesc la clădirile de patrimoniu, cum sînt Palatul Cantacuzino, unde se găsește Muzeul „Enescu”, Ateneul Român, care mă fascinează de decenii…

Discurile și partiturile de la magazinul „Muzica”

– Bănuiesc că de mic mergeați la concertele de la Ateneu, de la Sala Radio…

– Da, am împletit ascultatul muzicii pe viu cu ceea ce îmi ofereau acasă radioul și discurile. Am cumpărat masiv discuri și cărți.

De unde cumpărați discurile?

– De la magazinul „Muzica”. Tot de acolo cumpăram și partituri, care sînt marea problemă a generațiilor de azi. Tinerii artiști le comandă pe Internet, fără să știe neapărat ce ediții găsesc. Era foarte importantă ideea de partituri în album, în care aveai, să spunem, sonatele lui Beethoven în trei volume, sau lucrări de Chopin pe genuri, puteai să încadrezi cutare piesă în ce s-a mai compus în acel gen, să descoperi evoluția stilistică… Astăzi, se extrag numai paginile pe care le ai de învățat. Ideea de a avea o bibliotecă muzicală acasă, o bibliotecă de partituri și de cărți, nu poate fi înlocuită de nimic.

La 14 ani, am publicat o cărticică de proză

– Domnule profesor, citeam că Dinu Lipatti avea mai multe pasiuni: asambla aparate de radio, era atras de fotografie, îi plăcea să șofeze, croșeta… Dvs. aveți sau ați avut asemenea, să le spun așa, „excentricități”?

– Îndemînare manuală am avut, dar nu prea am exersat-o în afara pianului. Viața în fața instrumentului, studiul și diversele greutăți ale sistemului de învățămînt care mi-au ocupat de dimineață pînă seară anii m-au făcut să mă concentrez la maximum pe ceea ce am simțit dintotdeauna ca pe o vocație. Dar, în afara studiului muzicii pe multiple planuri, am făcut literatură, destul de serios, la un moment dat, în anii de gimnaziu. Cred că a fost singurul lux pe care mi l-am putut permite. Am făcut parte din Cenaclul literar al Palatului Pionierilor în anii ´70, pînă să dispară. A fost o experiență aparte. Cenaclul era condus de poeta Veronica Porumbacu, care a pierit în cutremurul din ´77 și care era un mentor, era o adevărată flacără pentru generația noastră. M-a încurajat, am fost publicat în antologii pionierești. Scriam proză. Cu cîteva luni înainte de cutremur, mi-a apărut și o cărticică, la editura Litera, care se numește Diezul de aur. O cărticică de legende și povești. În paralel, am făcut intens compoziție, mi-am prezentat lucrări, vocale și de pian, la Ateneul Tineretului, despre care vă vorbeam. Mi s-a și tipărit, în 1978, un lied pe versuri de Magda Isanos [în broșura Caleidoscop pionieresc, apărută la editura „Ion Creangă”, n.m./A.D.]. Am compus, pînă am intrat în facultate, cît am putut de mult. Fiecare moment liber sau vacanțele le-am dat creației. După aceea, timpul mi s-a tot îngustat. Sper să revin cîndva la această îndeletnicire. Am rămas cu o anumită îndemînare de a scrie sau de a stiliza texte, de a redacta partituri. Acum, învățămîntul ne obligă să îndrumăm lucrări de licență și de master. Studenții nu sînt neapărat pregătiți, nu fac filologie. Li se cere, pe lîngă instrument, o parte teoretică scrisă, cu rigorile ei. Așa că această abilitate m-a ajutat. Sînt recunoscător unor mentori pentru asta. Întîlnirea cu maestrul Gabriel Amireș a fost decisivă pentru a mă orienta, cu prioritate, spre performanța pianistică.

Relație ambiguă cu matematica

– Încerc uneori să-mi imaginez cîte ceva despre cei cu care stau de vorbă. Nu-mi dau seama de ce, în cazul dvs., mi-am imaginat că sînteți și un foarte bun șahist.

– Nu știu șah! Dar, într-adevăr, i-am admirat întotdeauna pe șahiști. Mi se pare un sport al minții extraordinar. Am fost silit de viață să-mi reduc preocupările, să storc maximum de performanță din arta muzicală, să citesc mult, să mă informez mult. Plus alte lucruri pe care viața te obligă să le faci. Probabil că există niște legături între alambicatele combinații armonice ale sunetelor pe care încerc să le fotografiez cu ochii minții și să le rețin printr-o logică muzicală, printr-un echilibru al secțiunilor, al rezolvărilor armonice, cu combinațiile și logica șahului. Cu matematica am avut, să spun așa, o relație ambiguă! Geometria mi-a plăcut, algebra mai puțin. Dar am în familie muzicieni performanți, proveniți din arhitectură și inginerie. Am doi veri care sînt cercetători în matematică: Sergiu și Andrei Moroianu. Mama lor a fost membru corespondent al Academiei Române pe linie de matematică. În fine! Da, șahul a rămas un teritoriu la care mă uit cu jind și care cred că este fascinant inclusiv pentru un muzician.

Lumea artei este foarte dificilă

– Soția dvs. este o excelentă violonistă, doamna Mioara Moroianu, membră din 1990 a Filarmonicii „George Enescu”. Ce înseamnă pentru dvs. să aveți alături o persoană cu care împărtășiți aceleași bucurii și crezuri artistice?

– Lumea artei este foarte dificilă. Există un raport între problemele inerente, de zi cu zi, și stările înalte, de performanță și autoperfecționare continuă. Reducînd, sînt două căi posibile: să ai lîngă tine un om de aceeași profesiune, care să te înțeleagă, care să te ajute să depășești probleme, momente de neîncredere, lovituri pe care ți le dau viața sau confrații. Cel puțin la noi în țară nu sîntem scutiți mai nicicînd de așa ceva. Asta ar fi o variantă. Cealaltă variantă ar fi să ai lîngă tine pe cineva devotat, dar de altă meserie, care să vegheze din off, din umbră și să-ți ofere un echilibru, fără să fie propriu-zis implicat în fenomenul artistic, fără să existe riscul de ciocnire de orgolii, de concurență – astea sînt cele mai cumplite într-o căsnicie de artiști. La mine a fost varianta primă, în sensul ideal. Pot să spun că am avut și aici o minunată șansă, să am alături un muzician de mare probitate și modestie, cu calități care m-au fascinat și fără de care nu se poate face artă înaltă. Încercăm să ne sprijinim reciproc cît putem de mult și să ne „certăm” unul pe altul că celălalt este prea modest…

Vedem cum cîștigă cei care sînt mai tupeiști, care dau telefoane mai des

Dacă-mi îngăduiți, am observat la dvs., urmărindu-vă în unele emisiuni disponibile pe YouTube, o modestie din altă epocă…

– După mulți din jurul nostru, e un mare defect acest lucru. Destui pătrund în prim-plan cu coatele și cu un soi de tupeu și de obrăznicie străin de arta înaltă. Pe de altă parte, la noi, în materie de artă, instituția impresariatului, dispărută după Război, nu a mai renăscut. În domeniul muzicii clasice, lipsesc acei intermediari calificați, care să știe să propulseze artistul, să-l scutească de discuțiile cu instituțiile de concert, de spectacol, cu omologii din alte țări… Trebuie să ne luptăm singuri cu decidenții culturali, mai mult sau mai puțin competenți, mai mult sau mai puțin dispuși să sprijine valorile muzicale destul de puține care mai sînt în țară. Aș sublinia cu tristețe că aparțin unei generații care este, în mare parte, descompletată. Mulți dintre colegii mei nu mai sînt în țară, au emigrat. Și atunci, sigur că se simte un gol între generațiile mai vîrstnice și cele tinere. Generații tinere care ne consideră pe noi vîrstnici în acest moment! Trebuie să ne zbatem mai mereu singuri, să încercăm să luptăm cu reținerea și cu modestia pe care le cer slujirea cu răspundere a actului muzical. Vedem cum cîștigă cei care sînt mai insistenți, mai tupeiști, care dau telefoane mai des. Din comoditatea sau ignoranța unor oameni din birouri sînt programați să cînte, sînt trimiși în străinătate să reprezinte țara nu neapărat valori, ci cei care se dovedesc mai insistenți. Ne luptăm cu această situație și nu este ușor deloc. Revenind la ce m-ați întrebat adineauri, am găsit un partener de viață minunat. Din păcate, nu avem mult timp să cîntăm împreună. Viața artistică a fiecăruia nu ne oferă prea des această posibilitate. Eu am concertele mele, soția mea este membră performantă a primei orchestre a țării, Filarmonica „George Enescu”. Sînt activități care ne storc de puteri, dar într-un mod plăcut. Încercăm să fim de folos societății cît putem de mult, s-o îmbunăm și să-i inoculăm încredere, să-i arătăm că trebuie să existe și lucruri frumoase în viață.

Amintiri din decembrie 1989

– Am notat, pregătind acest interviu, o întrebare despre decembrie 1989. Aveați atunci 27 de ani. Cum ați trăit acel moment, ce sentimente v-au încercat, unde erați?

– Sînteți primul care mă întreabă asta de atunci! Absolut primul!

Nu știu dacă să mă bucure sau să mă întristeze acest lucru…

– Spre spaima celor din jur, care mă implorau să mă păzesc, am vrut să trăiesc în stradă acele evenimente. Mi s-a părut firesc, simțeam că așa trebuia să fac. Voiam să fiu martor al evenimentelor, voiam să mă îmbogățesc cu ceva pe viu. De aceea, în 21 decembrie am stat ore în șir în Piața Universității, pînă seara tîrziu, la baricadă, cînd a început să se tragă mai puternic. Pe 22, iarăși, am stat în oraș pînă spre seară. Cu destul risc, am stat și în 14-15 iunie 1990, la mineriadă. Dar și în ziua de 13 iunie am văzut, ca un fel de reporter, momentele cheie din tot ce s-a întîmplat în perimetrul Pieței Universității și la Ministerul de Interne. Am umblat mult prin oraș în acele zile. Mi se părea că sub ochii noștri se scria istoria și consideram că nu pot lipsi. M-am nimerit la Tîrgu Mureș în prima zi a confruntărilor interetnice din martie 1990. Am participat, în aprilie-iunie 1990, cît am putut, la demonstrațiile din Piața Universității. Sigur că am făcut-o – așa mi s-a părut firesc – cu discreție, fără să încerc să mă fac văzut și să mă bat cu pumnul în piept că am fost în Piață, cum au făcut unii după aceea, amintind poate indecent de des acest lucru.

Asta mă îndeamnă să cred că nu aveți certificat de revoluționar…

– Nu este cazul. Mi-aduc aminte cum s-au scris, cu vopsea, versurile din „Deșteaptă-te, române!” în 21 decembrie, pe la 6 seara. Eram la cîțiva metri distanță, am văzut cum s-a scris literă cu literă. Băteau clopotele de la Biserica Colțea. Lucruri care nu se pot uita. M-a ferit Dumnezeu să mi se întîmple ceva rău în mulțimea aceea de oameni. Am trăit ca o dramă personală secerarea atîtor sute de oameni. Mai aud și acum vocile unora dintre ei. Au fost momente care mă vor bîntui toată viața. La fel, cutremurul din ´77, cînd au pierit mari artiști. Între aceștia, și tînărul pianist Tudor Dumitrescu, despre care astăzi, din păcate, se vorbește atît de puțin… Am amintit-o pe poeta Veronica Porumbacu, de care am fost apropiat la acel cenaclu de la Palatul Pionierilor. Eram elev de liceu atunci, în ´77. După cutremur au început și amputările masive de fond arhitectural din București. Sînt momente care m-au marcat și, într-un fel, m-au construit. Am simțit nevoia să cunosc momentele cheie ale convulsiilor postrevoluționare, să le știu în toate nuanțele și în toate amănuntele. Dacă nu direct, pentru că nu am putut participa întotdeauna la ele, atunci măcar din surse credibile. Și cred că oricine ar trebui să facă acest lucru.

Cu Teatrul Evreiesc de Stat în Berlinul de Est

– Încă făceați naveta la Tîrgoviște în decembrie 1989?

– Nu. În urma definitivatului, am reușit, în sfîrșit, cu legile de atunci, să pot da un concurs în București. În toamna lui ´89, am concurat pentru un post de corepetitor cu studii medii la Teatrul Evreiesc de Stat, unde am stat un an. A fost o altă experiență culturală interesantă, după anii de la Tîrgoviște. Am avut și o participare internațională cu teatrul, în ianuarie 1990. Era al doilea turneu artistic postrevoluționar, aprobat în ultimul moment. A fost un spectacol muzical, cu 4 actori, între care Maia Morgenstern. Altă experiență interesantă. Am fost în Berlinul de Est. Poarta Brandenburg se deschisese. Noi nu puteam trece cu pașaport din Est în Vest, dar est-berlinezii puteau, pentru o zi, cu obligația să se întoarcă seara. Plecau dimineață și se întorceau seara.

Cum era atmosfera în Berlin, plutea în aer ideea de reunificare?

– Cred că da. În noiembrie ´89, a căzut zidul. Se simțea, într-adevăr, un aer de libertate. În același timp, mi-aduc aminte cît de cald a fost primită delegația noastră. Se uitau la noi ca la niște eroi, pentru ei eram niște oameni care au învins balaurul! Atunci, în Berlinul de Est se schimbau lei, cot la cot cu alte valute. Ne-am simțit mîndri. Istorie… Cînd ne-am întors, n-am putut ateriza imediat. În aceeași seară sosea în România, după zeci de ani, Ion Rațiu. Avionul nostru a aterizat la Constanța, pentru că pe „Otopeni” se organizase o primire oficială pentru Ion Rațiu. În fine! În lunile acelea am fost, ca angajat la teatru, destul de liber. Am cunoscut și mi-am descoperit propriul popor. Cu toate dezamăgirile de mai tîrziu. Iar în 1990, s-au deschis, în sfîrșit, concursurile la Facultate și am putut intra asistent. Nu la Pian, ci la Muzică de cameră. Peste 4 ani, am ajuns, prin concurs, la Pian principal, unde sînt și astăzi.

Trebuie să fim mai grijulii cu tinerii

Am simțit, în mărturisirile dvs., umbra unor dezamăgiri. Care este cea mai mare dezamăgire pe care o purtați cu dvs.?

– Am încercat de cînd am absolvit facultatea, în ´85, să obțin un post de solist concertist, să pot propune, în stagiuni, integrale de lucrări, cicluri tematice… Nu s-a putut niciodată. A rămas o neîmplinire de viață. Dar am încercat, ca outsider, să marchez stagiunile muzicale cît am putut mai bine. Și, de asemenea, am încercat să-mi îndeplinesc cît mai bine misiunea din învățămînt.

– Vă împlinește profesoratul?

– N-am crezut că învățămîntul o să fie o a doua vocație! Unii confrați influenți mi-au creat imaginea de profesor care mai cîntă în timpul liber; aici ar fi locul meu, ca să nu deranjez viața muzicală, viața de concert. Mă lupt cu ștampila aceasta de mulți ani. Dar am considerat că a face învățămînt este o responsabilitate uriașă. La fel ca pe scenă. Învățămîntul nu e doar un mijloc de a-ți rotunji niște venituri. Normele sînt mari, răspunderea este și mai mare. De la 4 studenți în anii ´90, azi avem 10, ceea ce înseamnă o răspundere uriașă de timp, care nu se poate cuantifica. Dacă vrei să duci niște tineri spre performanță, trebuie să te implici foarte serios. Să le alegi programe de concursuri, să mergi, pe cît se poate, la concertele lor, precedate de repetiții de sală. Toate acestea sînt în plus față de ce faci cu ei la catedră. Oficial, doar o oră și un sfert pe săptămînă lucrăm cu ei. Însă cu cei performanți e nevoie de mult mai mult timp. Au fost bucurii și aici. Nu e ușor, fiindcă studenții se schimbă de la an la an, ca mentalitate și determinare, însă talente apar tot timpul. E un lucru miraculos și ar trebui să fim mai grijulii cu tinerii, să îi ajutăm să devină profesioniști, să fie cît mai dedicați și mai culți în ceea ce fac. Mă străduiesc să pun o cărămidă și aici!


Fotografiile care ilustrează acest material au fost realizate de colegul nostru, Mihăiță Stroe, cu ocazia recitalului extraordinar susținut de maestrul Viniciu Moroianu pe 25 martie a.c., în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului „I love Lipatti”, un festival creat de regizoarea Alice Barb, în 2017. Evenimentul, petrecut între 19 și 25 martie 2018, cu intrare liberă, la Casa Artelor „Dinu Lipatti” din București, a oferit melomanilor, seară de seară, un program dens, la care și-au adus contribuția numeroși artiști. Astfel, timp de o săptămînă, în frumoasa clădire din bulevardul Lascăr Catargiu nr. 12 unde a copilărit Dinu Lipatti au fost conferințe, au fost recitaluri, a fost o expoziție fotografică și, de asemenea, a fost proiectat un film documentar. Toate acestea consacrate marelui muzician român. Iar pe 25 martie, pianiștii Horia Maxim și Viniciu Moroianu au dăruit publicului „Integrala lucrărilor pentru pian solo” de Dinu Lipatti.

Trending

Copyright © 2017 trenul nostru