Facebook

DIVERSE

O locație la loc de cinste

Publicat

pe


Cuvinte potrivite


Vorbitorii de limba română modernă sînt, pare-se, atît de debusolaţi de ideea multiculturalităţii şi a racordării la standardele Europei Occidentale, încît se lasă tot mai mult vrăjiţi, cu precădere, de terminologia limbii engleze, fapt care are drept consecinţă îndepărtarea de limba natală. Aşa cum Maiorescu a expus teoria „formelor fără fond” în secolul al XIX-lea, putem vorbi despre o situaţie similară care caracterizează societatea lingvistică actuală, întrucît se pot întrezări cu uşurinţă efectele pe care le-a avut fenomenul de anglicizare asupra limbii române, prin asimilarea unor forme asemănătoare cu cele existente în română, dar al căror fond (pe care îl decodăm, în cazul de faţă, prin „sens”) nu e cunoscut prea bine de vorbitori; un fenomen forţat, nu fortuit, un fenomen patetic pentru unii (cu sensul „plin de patos, care emoţionează”, înregistrat în dicţionare), un fenomen care şi-a făcut cuibul într-un loc înţesat de tradiţie, şi nu într-o locaţie. Aşadar, avem de ales între cuvinte cu existenţă grafică, pe hîrtie, devenite simple etichete enumerate în ordine alfabetică în dicţionare, şi cuvinte vii al căror sens se modifică odată cu însuşirea unei limbi străine (engleza, în cazul de faţă).

Şi, pentru că romgleza noastră cea de toate zilele ne este foarte dragă şi, aparent, mult mai la îndemînă cînd dorim să ne exprimăm cu privire la propriile experienţe, apelăm deseori la formulări de tipul: „Locaţia e deschisă de mai bine de jumătate de secol în apropierea catedralei […]” (www.foodstory.stirileprotv.ro), unde termenul „locaţie” este utilizat cu sensul lui „loc”, denotînd un spaţiu bine definit. Deşi ar putea părea o dovadă de erudiţie pentru unii vorbitori de limba română, utilizarea lui „locaţie” într-un context asemănător cu cel prezentat în rîndurile de mai sus este eronată, deoarece avem de-a face cu un calc semantic după termenul „location” existent în limba engleză. Este adevărat că această unitate lexicală există şi în română, dar definiţia sa din sursele lexicografice indică un sens distinct de cel din engleză. Astfel, semnificaţia termenului „locaţie”, înregistrată în „Dicţionarul explicativ al limbii române” (Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, editura „Univers Enciclopedic Gold”, Bucureşti, 2009), prezintă două intrări explicative în cadrul definiţiei: „1. închiriere; 2. chirie plătită pentru anumite lucruri luate în folosinţă temporară”, în timp ce sensul lui „loc” desemnează fie „(un) punct, (o) porţiune în spaţiu”, fie un „spaţiu ocupat de cineva sau de ceva”. În cadrul definiţiilor lexicografie se observă, de asemenea, că cei doi termeni au etimoane diferite: „loc” provine din latinescul „locus” (cu principalele semnificaţii: „loc, localitate, ţinut”), iar „locaţie” are ca etimon cuvîntul latinesc „locatio, -onis” (cu semnificaţiile: 1. „aşezare, dispunere”, 2. „arendare, închiriere, arendări ale pămînturilor de la ţară”, 3. „contract de arendare sau de închiriere”). Se pare că, în trecerea de la latină la română, termenul „locaţie” s-a specializat semantic, păstrîndu-se sensurile de „închiriere” şi „arendare”, acesta din urmă fiind utilizat din ce în ce mai rar în limba modernă, iar „loc” a fost asimilat ideii de poziţie, spaţiu (înregistrate de latinescul „locus”), chiar aşezare şi dispunere geografică, sensuri care, în latină, erau specifice termenului „locatio”. În ceea ce priveşte utilizarea lui „location” în limba engleză, în „Dicţionarul Oxford al limbii engleze” (varianta online: https://www.oxforddictionaries.com), sînt înregistrate sensurile termenului englezesc în cadrul a trei sintagme principale: „a central location” (o poziţie centrală), „to know the location of something” (a şti unde se află ceva) şi „on location” (– filmat – în cadrul unui peisaj natural). Din punct de vedere semantic, cele trei contexte din limba engleză au ca numitor comun ideea de poziţie şi de localizare a unui obiect într-un anumit spaţiu, dar, aşa cum am văzut în cadrul analizei expuse anterior, lucrurile stau diferit în limba română, întrucît, pentru ideea de localizare într-un spaţiu, s-a specializat termenul „loc”, iar pentru închiriere, termenul „locaţie”.

Deşi principalele surse lexicografice ilustrează într-o manieră evidentă definiţiile celor doi termeni, vorbitorului din societatea contemporană îi este mult mai uşor să utilizeze forma greşită a cuvîntului „location”, calchiat din limba engleză, mai ales că pare, nu-i aşa, o variantă mult mai cultă în contrast cu sărăcăciosul şi tocitul „loc”. Dar ceea ce trebuie reţinut dincolo de toate informaţiile de specialitate (care, la prima vedere, sînt dificile şi greu de digerat) este că nu sîntem mai puţin „cool” dacă ne exprimăm cu ajutorul termenilor şi al sintagmelor neaoşe, dimpotrivă: ne asumăm într-un mod inteligent atît cuvîntul pe care vrem să îl folosim, cît şi semnificaţia acestuia. În cazul de faţă, în loc să apelăm la neverosimila „locaţie frumoasă”, mai bine să fim oneşti şi să-i urăm „bun venit” (sau „revenit”) cu dragă inimă cvasiuitatului nostru „loc frumos”. Aferim!

Lăsați un comentariu

Lăsați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Trending

SPECIAL

O campanie „trenul nostru”: 12 rute ale Centenarului

Publicat

pe

Ne aflăm în anul Centenarului Marii Uniri. De aceea, am gîndit o campanie publicistică itinerantă, care să marcheze momentul jubiliar. O campanie intitulată trenul nostru pe drumurile Unirii.

Pe scurt

Vom merge, de-a lungul lui 2018, în 12 orașe românești semnificative, din punct de vedere istoric, pentru devenirea României Mari. Astfel, în fiecare lună, o echipă a trenului nostru va poposi într-una dintre cele 12 destinații alese în redacție și deja programate calendaristic. Ca să descoperim împreună cum arată acele locuri în anul Centenarului, cum trăiesc oamenii acelor locuri în Anul Centenarului și care e atmosfera acelor locuri în Anul Centenarului.

De unde pînă unde

Campania trenul nostru pe drumurile Unirii a pornit, în ianuarie, la Mărășești. Mihăiță Stroe și Alexandru Dumitriu publică în acest număr două reportaje consacrate eroicei localități din Vrancea. Traseul va acoperi majoritatea provinciilor românești și se va încheia, simbolic, la Alba-Iulia, în decembrie. Pentru că în 1918 s-a făurit România Mare, care însemna o altă hartă decît cea amputată a prezentului, vom descinde, pe drumurile Unirii, și la Chișinău. Iată desfășurătorul campaniei:

 1. Mărășești (ianuarie)
 2. Tîrgu Jiu (februarie)
 3. Curtea de Argeș (martie)
 4. Drobeta Turnu Severin (aprilie)
 5. Medgidia (mai)
 6. Toplița (iunie)
 7. Tîrgu Neamț (iulie)
 8. Chișinău (august)
 9. Brad (septembrie)
 10. Carei (octombrie)
 11. Bîrlad (noiembrie)
 12. Alba Iulia, Zlatna (decembrie)

Costuri

Cîteva detalii tehnice: deplasările vor fi suportate de membrii redacției. Mijlocul de transport este cel feroviar. Nu pentru că revista se numește trenul nostru, ci pentru că nu posedăm mașini. Punctul de plecare va fi, așadar, Gara de Nord. Vom petrece măcar o zi în localitățile cuprinse în plan. Prin urmare, vom înnopta în mai toate locurile.

Precedente

Unii cititori de presă tipărită își mai amintesc, poate, campania estivală Descoperirea României a ziarului „Jurnalul național” din anii 2004-2006, ziar condus, pe atunci, de Marius Tucă. Această caravană străbătea rutier, vară de vară, un traseu dinainte precizat. Zilnic, în „Jurnalul național” apăreau, pe durata campaniei, reportaje din țară. Evident, nu ne putem compara, ca efectiv numeric și potențial bănesc, cu „Jurnalul național”, care mobiliza mulți ziariști în Descoperirea României, dispunînd și de alte posibilități financiare. Dar în ceea ce privește calitatea textelor, îndrăznim să sperăm într-o vagă apropiere.

Pledoarie pentru „teren”

Presa culturală autohtonă nu prea are obiceiul „terenului”. Întîlnim rarisim cîte un reportaj în paginile acestor publicații, atinse de sedentarism, fie că vorbim despre print, fie că vorbim despre online. Sigur, există însemnări de la evenimente (naționale sau internaționale) la care participă, ca invitați, redactori & colaboratori ai revistelor. Însoțite, cîteodată, însemnările respective, și de impresii turistice. Campania noastră este una autentic reportericească. Nu ne va întîmpina nimeni la gară, nu ne va rezolva nimeni cazarea, nu ne va plimba nimeni prin oraș.

România reală

Va fi, inevitabil, destul festivism patriotard în acest an al Centenarului. Va fi, inevitabil, și destulă înflăcărare demagogică. Va fi, iarăși inevitabil, și agresivitate politicianistă. Au apărut provocări, vor mai apărea. Au fost riposte, vor mai fi. Noi vom căuta un Centenar al decenței. Un Centenar al echilibrului și al toleranței. Un Centenar care să aducă în prim-plan România reală. Cu bunele și relele ei. Am considerat și considerăm că rosturile unei reviste culturale trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, viața obișnuită a oamenilor. Viața de dincolo de București și de marile orașe. Pentru că, fără a înțelege realitățile țării, realitățile de jos, realitățile grele de jos, de care mulți sînt străini sau se feresc cu dispreț elitist, nu ai cum să înțelegi nici cultura acestei țări. E frumos să mergem la lecturi publice prin ceainării și la seri de jazz. Dar nu e de-ajuns.

Prin urmare, din acest număr, trenul nostru pe drumurile Unirii. Sînt, de fapt, drumuri în România reală.

Trending

Copyright © 2017 trenul nostru