Facebook

DIVERSE

Paragina unei gări, paragina unei istorii: Hunedoara

Publicat

pe

M-am aflat, anul trecut, la începutul lunii noiembrie, pentru puțină vreme, în Hunedoara. Nu mai fusesem în acest oraș. Regretatul ziarist Victor Niță mă chemase de cîteva ori acolo. Vara, cînd se retrăgea în locul pe care l-a socotit întotdeauna acasă. Ar fi trebuit să ne vedem chiar în 2017. Dar vara lui a însemnat o lungă spitalizare. Am ajuns, totuși, să-l văd în Hunedoara. Conducîndu-l pe ultimul său drum, în cimitirul Popa Șapcă. I-am avut alături pe gazetarul Nicolae Stanciu, de la Deva, și pe sufletistul electrician Dorin Olariu, tot din Deva, care a lucrat peste trei decenii la Termocentrala Mintia. După ceremonia funerară, am mers împreună la Castelul Corvineștilor. Fără a încerca, desigur, dispoziții turistice. Am stat doar cîteva minute lîngă vestita fortificație. Ploua mărunt, cerul se încenușase. Așa descria și Victor Niță cerul de altădată al Hunedoarei: un cer cenușiu. De la furnalele combinatului.

Deși, cum scriam, nu mă bîntuiau porniri exploratoare, i-am rugat pe companionii mei să ne oprim cîteva minute la gară. Știam că este o clădire deosebită. O clădire construită în anii ´50, a cărei stilistică arhitecturală evocă perioada realismului socialist. Asemănătoare gării din Capitala Armeniei, Erevan, sau celei din Capitala Turkmenistanului, Așgabat. La proporții reduse. Pe turnul cu ceas încă tronează steaua sovietică. Ceasul a rămas în urmă. Precum epoca stelei sovietice. Din păcate, gara Hunedoarei, care aparține patriomoniului imobiliar al C.F.R., se găsește într-o stare dezolantă. Se găsește, de fapt, în preajma paraginii. (Ca și combinatul siderurgic, în jurul căruia s-a ridicat acest oraș, cel dintîi oraș muncitoresc al Republicii Populare Române.) În ianuarie 2018, paragina care a pus stăpînire pe gară a dat semne de acutizare, prăvălind bucăți din plafon în holul clădirii. Imediat, perimetrul a fost închis. Nu reușesc să înțeleg de ce se ignoră potențialul unor astfel de edificii. Gara din Hunedoara ar putea deveni, printr-o viziune de recuperare culturală postmodernistă, un prosper spațiu muzeal, care să valorifice tocmai istoria industrializării orașului. Căci această istorie este o pasionantă narațiune social-politică. Dezvoltarea urbanistică a Hunedoarei, nu lipsită de oareșce estetism, mai ales în anii ´50, se datorează funcției industriale a localității. În holul gării sînt două fresce murale proletcultiste realizate de artistul Paul Miracovici (1906-1973). Două fresce care și-au depășit natura propagandistică, alcătuind, în prezent, mărturii ale altor timpuri. Două fresce supuse, din nefericire, aceleiași dezarmante paragini. Descopăr în Dicționarul artiștilor români contemporani, din 1976, întocmit de criticul de artă Octavin Barbosa, stins în 2017, la 90 de ani, că Paul Miracovici a mai „decorat” gara Nicolina. Lucrările de la Hunedoara au nevoie urgentă de restaurare. Cum are și gara însăși… Dar conducerea C.F.R., în loc să întrețină clădirea gării și să caute, mobilizînd și autoritățile locale, o posibilă destinație istoriografică, preferă – nu de ieri, de azi – paragina. Paragina unei gări, paragina unei istorii.

Gara cîtorva călători. Rînduri dintr-un blocnotes

Mă tentase atunci, în noiembrie, după ce vizitasem gara Hunedoarei, o campanie publicistică menită să atragă atenția asupra acestei clădiri, care merită altă soartă decît condamnarea la paragină. Poate n-ar fi fost un demers utopic. Deși mi-e greu să cred că am fi grăbit șantierul de consolidare. Coincidența face ca această revistă să aibă o titulatură feroviară. Metaforică, evident, după cum demonstrează, număr de număr, conținutul publicației. Campania pomenită ar fi respectat tocmai acele „drumuri culturale” pe care trenul nostru și-a propus să le parcurgă. Întîmplător, miza demersului ar fi fost, în cazul de față, o gară. Putea fi, la fel de bine, o fostă fabrică socialistă sau, de ce nu, o casă din secolul al XIX-lea. Gara Hunedoarei ca orizont cultural, într-o revistă culturală care se cheamă, simbolic, trenul nostru. N-am izbutit să înfăptuiesc ceea ce îmi dorisem. Contasem și pe alte elanuri. Nu s-au închegat. Mă întorc, totuși, la această temă. Așezînd, mai întîi, cîteva impresii scrise în blocnotesul pe care îl port permanent cu mine. Niște impresii, cum s-ar zice, „la cald”. Chiar dacă temperaturile de noiembrie, cînd am văzut gara, nu prea îndreptățesc o asemenea condiție…

3 noiembrie 2017. Încă de la intrare te înconjoară sentimentul paraginii. Treptele sînt crăpate. Înăuntru, în somptuosul hol care dezvăluie două fresce murale de sorginte proletcultistă realizate de pictorul Paul Miracovici, aceeași deprimantă atmosferă a paraginii. Lucrările, spectaculoase cîndva, se degradează, ilustrînd, în prezent, ravagiile postsocialismului. Pentru cei doi însoțitori, paragina gării pare și mai copleșitoare. Nicolae Stanciu n-a mai trecut pe aici, îmi spune, de peste 30 de ani. Dorin Olariu este legat, sentimental, de această gară. Născut în Hunedoara, unde a locuit pînă la vîrsta de 9 ani, cînd părinții s-au mutat la Deva, venea, în copilărie, adesea la gară. Aici a lucrat mama sa, între 1963 și 1966. Își amintește că un băiat escaladase aventuros turnul gării, de unde nu mai putea să coboare, stîrnind ceva vînzoleală. În acele vremuri, erau locomotive cu aburi și circulația feroviară în toi. Plecau și soseau trenuri toată ziua… Traversăm holul. Pare o gară părăsită. Nici un ghișeu deschis.     

Peronul, aproape pustiu. Un bărbat robust, cu mustață și ochelari, purtînd în spate o raniță, așteaptă personalul de Simeria, cu care ne-am sincronizat – involuntar – descinderea în gară. Nu credeam că mai circulă vreun tren pe această rută. Personalul, care deja se vede, înaintează sleit. 16 kilometri despart, pe cale ferată, Simeria de Hunedoara. 16 kilometri parcurși într-o jumătate de oră. Mai exact, în 26 de minute. Șinele împrumută paragina gării. Trenul are un singur vagon. Se dau jos 3-4 călători. Peste 20 de minute, personalul va pleca înapoi la Simeria. Ducîndu-l acolo și pe bărbatul cu raniță. Care ne spune că lucrează în Simeria. Își va procura bilet în tren. De la controlor. În gara Hunedoara nu se vînd bilete. Pare, într-adevăr, o gară părăsită.

Gara fără trenuri. Condamnare la ruină?

De curînd, conducerea C.F.R. a hotărît ca, de la 1 martie 2018, această rută să devină o linie moartă pentru trenurile de călători. Nu e întîia oară cînd personalul Hunedoara-Simeria iese din circuitul feroviar. S-a întîmplat și acum trei ani. De înțeles. Ruta nu rentează. Dar situația precară a trenului nu justifică indiferența C.F.R. față de clădirea gării din Hunedoara. Există fonduri europene care ar putea fi solicitate pentru întremarea clădirii. Există fonduri guvernamentale care ar putea fi, iarăși, grabnic solicitate. Există o Primărie a Hunedoarei căreia i-ar putea fi solicitat sprijinul. Dacă s-ar și vrea salvarea clădirii. Însă nu cumva decizia de anulare a personalului urmărește să arunce gara în inutilitate și, de aici, în paragină? Pentru ca, trași la răspundere în privința paraginei, reprezentanții C.F.R. să întrebuințeze o scuză previzibilă: „Dacă nu mai circulă trenul, de ce să conservăm gara”? Desființarea, de la 1 martie 2018, a rutei Hunedoara-Simeria a fost anunțată la începutul acestei luni. În decembrie 2017, a apărut „Mersul trenurilor de călători”, valabil pînă la 8 decembrie 2018. Iar în cuprinsul acestei tipărituri purtînd girul Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. S.A., ruta cu numărul 207 Hunedoara-Simeria și retur este funcțională. Brusc, peste numai două luni, C.F.R. o închide! Între timp, în gara Hunedoara s-au prăbușit bucăți de tavan… E greu de crezut că, în decembrie 2017, cînd a fost stabilit și publicat „Mersul trenurilor de călători”, ruta Hunedoara-Simeria era rentabilă, pentru ca, două luni mai tîrziu, să se dovedească păguboasă în statisticile C.F.R. Am văzut doar la fața locului, în ziua de 3 noiembrie 2017, garnitura formată dintr-un singur vagon, din care coborîseră 3-4 călători. Era limpede cît profit aduce ruta… Sigur că toate aceste lucruri sînt niște speculații. Ce nu pot să pricep este de ce personalul a mai fost programat în „Mersul trenurilor de călători”, în decembrie 2017, ca, în februarie 2018, să dispară. Trenul nu era rentabil nici în decembrie. Oare cei de la C.F.R. chiar își închipuiau că se poate îmbunătăți ceva în două luni? Să nu fie nici o legătură între anularea trenului și primejdioasa paragină care a năpădit gara din Hunedoara? Răspunsul ni-l va furniza starea clădirii în viitorul apropiat. Dacă acolo vor fi schele și echipe de muncitori.

Dincolo de obișnuința paraginii

De ce consider că e important ca gara Hunedoarei să nu aibă soarta paraginei? Nu pentru rostul ei feroviar, de ani buni neglijabil. Ci în perspectiva unei amenajări muzeale. Cum notam, istoria industrializării orașului poate fi valorificată nemaipomenit în această clădire. Sporind, astfel, interesul turistic pentru Hunedoara. Vor fi, poate, voci care o să respingă această idee, socotind că orașului îi este de-ajuns Castelul Corvineștilor. În 2017, celebrul monument a fost vizitat de 330.000 de persoane. (Detalii, aici.) Cu un muzeu de istorie recentă, organizat la standarde occidentale, Hunedoara ar putea să-și rotunjească faima. Firește, Castelul va rămîne principala atracție. Dar unii dintre vizitatorii săi, dintre care destui străini, ar putea să se îndrepte și spre altă zonă culturală: cea a industriei. Orașul, repet, beneficiază de o istorie pasionantă. Care, exploatată inteligent, va sălta, neîndoielnic, cota turistică a localității, diversificîndu-i oferta. În definitiv, trebuie să cunoaștem epoca respectivă. De aceea, gara, orfană oficial de funcția ei de bază, activitatea feroviară, pe care, oricum, în ultima vreme nu o mai îndeplinea decît aluziv, poate fi un remarcabil muzeu. Un muzeu cum în România încă nu este. Și care ar avea ce să arate. De la literatură de propagandă – pentru că s-a scris enorm despre Hunedoara muncitorească –, la filme (Aproape de soare) și fotbal, cu fenomenul Corvinul, „inventat” de Mircea Lucescu. Și cîte și mai cîte! Proiecții video, expoziții, fotografii… N-ar putea fi ocolită nici vizita de pomină a lui Hrușciov, din iunie 1962, la Hunedoara. Timp de cîteva zile, liderul sovietic, însoțit de Gheorghiu-Dej și de alți demnitari comuniști, între care și Nicolae Ceaușescu, a vizitat mai multe întreprinderi: Complexul Petrochimic de la Borzești, Combinatul Siderurgic Hunedoara, mina Lupeni și Uzinele „Electroputere” din Craiova. Cu un popas de agrement pe litoralul Mării Negre, la Mamaia și Eforie Nord. A fost un turneu feroviar, itinerariul – pe care l-am reconstituit din presa vremii – vizînd, cum se observă, obiective preponderent industriale. Era o alegere strategică a părții române. În aceeași lună iunie a lui 1962, se discutase la Moscova, cu prilejul unei conferințe C.A.E.R. (Consiliul de Ajutor Economic Reciproc), despre ceea ce va deveni „planul Valev”. Plan în cadrul căruia România ar fi trebuit să se concentreze pe eficientizarea agriculturii, urmînd să aprovizioneze cu cereale lagărul socialist. Or, un atare scop punea obligatoriu între paranteze industria… La Hunedoara, pe stadionul „Corvinul”, unde, după vizitarea combinatului siderurgic, s-a desfășurat un mare miting, Hrușciov declara:

Recent, în România s-a încheiat colectivizarea agriculturii. Din experiență știm bine ce importanță uriașă are această victorie și ne bucurăm din toată inima împreună cu dv. (aplauze). Este incontestabil că la această înfăptuire v-ați adus aportul și dv. siderurgiștii. Oricine știe că fără metal, fără mașini nu poți să ari ogorul și nu poți strînge recolta. Așadar, după cum metalurgiștii au nevoie de pîinea cea de toate zilele, agricultorii au nevoie de metal transformat în tractoare, pluguri, semănători, iar acest metal îl dați dv. metalurgiștii (s.m./A.D.). („Cuvîntarea tovarășului Nikita Sergheevici Hrușciov”, în „Drumul socialismului” – organ al Comitetului Regional P.M.R. Hunedoara și al Sfatului Popular Regional –, anul XIV, nr. 2330, vineri 22 iunie 1962, p.3.)

Astfel, conducătorul P.C.U.S. preconiza la Hunedoara, cu „subtilitate” hegemonică, rolul României în planul amintit. Socotelile agrare pe care și le făcuse nu au ieșit. România a continuat să-și întărească industria. Redau și primirea de care se bucuraseră înalții oaspeți în gară:

Trenul oprește la peron. Aclamații, urale puternice, întîmpină pe oaspeți la coborîrirea din tren. Mulțimea ovaționează îndelung. Din mii de piepturi se scandează: „R.P.R.-U.R.S.S.”, „P.M.R.-P.C.U.S.”. („O zi de neuitat”, în același număr citat mai sus din „Drumul socialismului”.)

Numai cîteva argumente pentru o metamorfoză muzeală a acestei gări…

Deocamdată, clădirea stației C.F.R. Hunedoara este pîndită de paragină. Ne-am deprins să contemplăm paragina. Cu resemnare, cu dezamăgire, cu tristețe. Uneori, cu revoltă. O revoltă consumată adesea în surdină. Vedem paragina și trecem mai departe. Nu ne gîndim la ce ar putea deveni această paragină. Nu ne gîndim la învingerea ei. Nu ne gîndim la convertirea ei. Ne tînguim că s-au distrus atîtea în România, rodăm de zor retorici ale catastrofalului, însă aceste jelanii nu sînt decît simptomele comodității și blazării.

Trăim în postsocialism. Vremurile de glorie ale siderurgiei hunedorene nu se vor întoarce. Decît, în cel mai fericit caz, ca o istorie culturală. Într-un spațiu muzeal. Cum poate deveni gara din Hunedoara. Dacă ne vom scutura de obișnuința paraginii și vom privi, cu luciditate și optimism, dincolo de ea. Dacă.

Lăsați un comentariu

Lăsați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Trending

REPORTAJ

Acasă la Ecaterina Teodoroiu

Publicat

pe

Pulsul unui oraș nu-l dau nici clădirile istorice, nici monumentele, nici cîrciumile sau cafenelele, nici străduțele, bulevardele sau alte asemenea locuri moarte. Pulsul unui oraș zvîcnește o dată cu oamenii săi, cu locuitorii, prin forfota din miezul zilei sau din miezul nopții, prin felul în care fețe zîmbitoare sau curioase, mîhnite sau sfioase, te atrag sau te alungă pe străzile orașului, ca într-un labirint. Nu de puține ori se întîmplă să te abați de la un traseu doar pentru că te ispitesc vocile vesele ale unui grup gălăgios. Mai prinzi din zbor cîte o frază, cîte o poantă, cîte un pont. Cum așa? S-a deschis o gogoșărie după colț? Perfect, știi de unde să-ți întărești rezervele de energie. Alteori, o simplă întîlnire a unei priviri triste îți poate da peste cap toate planurile, gîndurile.

Ceea ce te poate face să te simți bine într-un oraș sînt oamenii săi. Și, cîteodată, vremea. Soarele zilei de 17 februarie a scos din case, cu mic, cu mare, numeroși locuitori ai Tîrgu Jiului. Dar acum, la 5 dimineața, în gara friguroasă, nimic nu prevestește ce va să fie. Lumina slabă, rece, de neoane învăluie sala unde se află casele de bilete. Și un bancomat. Și un automat de cafea. Pe una dintre băncile din lemn acoperite cu straturi-straturi de vopsea de-a lungul timpului, să pară mai proaspete, moțăie o doamnă înfofolită zdravăn. Vîrfurile picioarelor nu-i ating podeaua și sforăie ușor, într-o așteptare levitîndă.

La etaj, unde, cu decenii în urmă, trebuie să fi fost niște săli de așteptare superbe, dincolo de ferestrele cărora se aștern cuminți la orizont crestele masivului Parîng, nu mai așteaptă nimeni nici un tren. Șapte oameni ai străzii, sau, mai bine spus, ai gării, fură cîteva ore de somn. Pe scaune, pe jos, pe unde apucă. Dar nu e vorba despre nici un fel de ilegalitate aici, deși te izbește un bizar aer clandestin. Autoritățile locale și poate chiar conducerea C.F.R. au permis nevoiașilor să-și stabilească aici domiciliul nocturn. Să doarmă uitați de lume sub geamurile brîncușiene ale gării. Geamuri a căror formă amintește de Poarta sărutului. O poartă care, simbolic, face trecerea spre o altă viață, cea veșnică. Iar amărîții din sala de așteptare poate nici nu știu că ei au făcut deja cîțiva pași înainte.

E 6 fără ceva. Holul gării din Tîrgu Jiu se populează încetișor. Cinci pescari echipați corespunzător, cu cizme, undițe, găletușe cu momeală, ranițe ticsite cu cine știe ce alte șiretlicuri pescărești, își cumpără bilete de tren de la ghișeu. Destinația? Turceni. Pe vremea asta, nu e prea frig? Nu, că apa e încălzită de la termocentrală. Și ce prindeți? Mreană, crap, caras, somn. Am suspectat prezența somnului în apele Jiului ca parte a unui basm de pescar. Dar nu e așa. O rapidă căutare pe Google. Un site gorjean de știri menționează pescuirea, la Turceni, în 2015, a unui somn de 100 de kg. O captură parcă danubiană. Și nu e de mirat, în aceste condiții, că, o dată ocupat un loc bun, bărbații fac cu tura, zi și noapte, pentru a nu-l lăsa la îndemîna altcuiva. Asta ne spun pescarii tîrgujieni care nu cred să facă, totuși, parte din schimbul I. Apoi se îmbarcă într-un personal cu etaj. Vine și rîndul nostru să facem același lucru.

Trenul Regio 2081. Tot cu etaj. Pasagerii sînt puțini și de-ai casei. Înainte de a coborî în gara Lainici, cît timp așteptam în fața ușii, ne abordează controlorul. Cu cascheta ridicată șmecherește pe frunte și cu smartphone-ul în mînă, ne întreabă dacă e vreo sărbătoare la mănăstire. Biletele noastre de tren, București — Lainici, cu schimbare în Tîrgu Jiu, trebuie să-i fi stîrnit curiozitatea. Pe care, se vede, și-a reținut-o pînă în ultimul moment. Ba chiar ne-a mărturisit că a căutat pe Internet să vadă dacă se întîmplă ceva deosebit azi, 17 februarie 2018, la Mănăstirea Lainici. Îl lămurim repede că nu e vorba decît despre o scurtă vizită. Dacă tot am ajuns în zonă. Ne arată pe geam drumul pe care trebuie să-l parcurgem din gară pînă la așezămîntul monahal, cu indicații aproape dăscălești.

Nu am apucat să ne învîrtim prea mult prin curtea lăcașului și, de nicăieri, apare doamna care moțăia în gara din Tîrgu Jiu. De data asta, nu mai levita. Cu pași greoi, de trup purtat mulți ani prin viață, a urcat treptele bisericii în care se oficia slujba de dimineață. Între construcțiile mănăstirii, undeva, lîngă intrare, se găsea și o clădire modestă, pe frontispiciul căreia scria, cu litere bisericești, „Librărie”. Am cumpărat, de acolo, cinci fiole de mir, două sticluțe cu sirop de cătină și un borcan de zacuscă de vinete, terminat deja în momentul în care scriu aceste rînduri. Am salutat cu Doamne ajută! și am plecat mai departe. În gara din Lainici, o femeie dădăcește doi căței. Le dă ceva de mîncare și le vorbește ca unor copii mici. Cine e un suflețel curat? Da, tu, ființă frumoasă și minunată! Are un rucsac în spate și doar asta pare să o oprească să se aplece pînă jos, ca la mătănii, să mîngîie patrupedele. Așa că doar le vorbește. Lumina soarelui coboară ca o lavă încinsă de pe crestele munților acoperiți încă de zăpadă.

Din nou în tren. În Regio 2082, fratele mai mare cu un an al celui precedent. De data asta, Tîrgu Jiu nu mai e doar stația via pe un bilet, ci destinația finală. O destinație-surpriză, de fapt. Pentru că intenționam să coborîm în halta Ecaterina Teodoroiu, pe care o localizasem dinainte, pe hartă, ca fiind foarte aproape de casa memorială a eroinei de la Jiu. Din precauție, am întrebat o doamnă dacă făcusem un calcul corect. Nu, e prea mult de mers pe jos, ne-a spus cu o voce blîndă și binevoitoare, zîmbindu-ne ca unor copii cu idei trăznite. Mergeți pînă în Tîrgu Jiu și luați un autobuz. Vă arăt eu de unde. Pînă să ne dezmeticim și să luăm o decizie, halta deja trecuse. Rămînea, deci, să mergem pe mîna doamnei. Mai sînt cîteva minute. Apare și controlorul căruia îi întindem biletele fără să ni le fi cerut. Își justifică repede neglijența, spunîndu-ne că știa de la colegul de dimineață că avem bilete dus-întors. Ne cheamă apoi spre una din ușile trenului să ne arate Coloana infinitului. Ne și explică drumul de la gară pînă acolo. Cîteva clipe, am fost asemeni copiilor care descoperă ceva în fața blocului și fac cerc în jurul misteriosului obiect. Mai văzusem din tren Coloana, dar cum puteam, oare, să stric momentul de bunăvoință al ceferistului? Imediat ce am ajuns în gară, am fost luați în primire de doamna din tren. Puțin a lipsit să ne ia de mînă sau să ne înșire unul cîte unul, în spatele ei, ca o educatoare, pentru a ne duce pînă la chioșcul de unde se puteau cumpăra bilete. Ne-a arătat și stația, ne-a repetat de cîteva ori să luam autobuzul pe care scrie 9 Mai – Artego, nu alt 9 mai, ci Artego, pînă la stația Păltiniș.  Ne-a zîmbit, ne-a făcut cu mîna de parcă ne-am cunoaște dintotdeauna și cine știe spre ce locuri s-a îndreptat.

După nici trei minute de stat în stație, a apărut și autobuzul. 9 Mai – Artego. Ne-am urcat în el ca desprinși dintr-o vrajă, așa cum se întîmplă cînd schimbi brusc planurile. Ne-am interesat unde ar fi stația Păltiniș și nu ne mai rămînea decît să urmărim o femeie de vreo 60 de ani care ne-a precizat, destul de sec, să coborîm acolo unde va coborî și dumneaei. Nu ne puteam uita insistent la dînsa, dar am avut grijă să o privim cu coada ochiului tot drumul. Cum făcea doamna cîte o mișcare mai suspectă, cum ne încordam mîinile pe scaune pentru a fi pregătiți să ne ridicăm. După cîteva alarme false, am poposit și în stația Păltiniș. Doamna din autobuz o luase voinicește înaintea nostră. S-a oprit un moment locului și a privit înapoi, ca și cum ar fi uitat ceva. Mergeți la casa memorială? Da, răspundem mirați că ne mai acordă atenție. E puțin mai încolo, după gardul ăla, ne spune serioasă, indicînd ceva cu toată mîna, într-un gest parcă de lehamite și, totuși, plin de caldă familiaritate.

Vădenii în contrapunct

Era încă dimineață, nici nu se făcuse 10, dar razele învăluiseră tot orașul, prevestind o grăbită zi de primăvară. Aici, în fosta comună Vădeni, actualul cartier Vădeni al municipiului Tîrgu Jiu, domnește o liniște rurală. Case vechi și vile noi se amestecă de o parte și de cealaltă a bulevardului Ecaterina Teodoroiu. Străjuită din toate părțile de construcții copleșitoare, casa în care s-a născut eroina de la Jiu rezistă cu încăpățînare pe același petic de pămînt de odinioară. Locuința cu două încăperi e tipic țărănească și a fost transformată în casă memorială în 1938, la inițiativa Arethiei Tătărăscu. Are, deci, acest statut de 80 de ani rotunzi. Dar înainte de a intra pe portița de lemn a curții de azi, să pășim întîi Pe urmele eroilor gorjeni, cu Ion Tic, în vara anului 1933.

Ion Tic publică în hebdomadarul Ilustrațiunea română reportajul foiletonistic Pe urmele eroilor (nouă episoade: din 28 iunie pînă în 23 august 1933). Ziaristul a străbătut meleagurile gorjene în căutarea unor altfel de povești despre Ecaterina Teodoroiu și despre eroii care au luptat în Marele Război. Povești mai umane, povești relatate de către localnici. Ion Tic discută pînă și cu elevii școlii din Vădeni. Iar una dintre școlărițe îi istorisește „Legenda fecioarei din Vădeni”, o născocire de moment a unei minți ascuțite. Cunoaște, de asemenea, brancardiere care au participat la luptele de la podul Jiului. Cu neașteptate aptitudini regizorale, dornic să insufle narațiunilor sale istorice cît mai multă autenticitate, Ion Tic are chiar ideea de a reconstitui fotografic o serie de secvențe de război. O idee, să recunoaștem, spectaculoasă. Astfel, acesta adună ostași, cu uniforme militare, avîndu-l în frunte pe comisarul Pompiliu, care a condus în realitate bătăliile de la Tîrgu Jiu. Și brancardierele au fost imortalizate, în veșminte populare, purtînd banderole și chipiuri cu însemnele Crucii Roșii. Clișeele care însoțesc reportajul lui Ion Tic au fost valorificate ilustrativ, peste ani, în majoritatea articolelor dedicate Ecaterinei Teodoroiu. Pe care nu o cheamă, de fapt, Ecaterina Teodoroiu, ci Cătălina Toderoiu. Ziaristul este rugat, la fața locului, de o seamă de gorjence, să nu-i pocească numele eroinei atunci cînd va scrie despre. Să-i spună Toderoiu, de la Toader, nume românesc. Ion Tic se supune cererii stăruitoare a femeilor. Și, bineînțeles, reporterul ajunge și la casa Toderoilor. Spre deosebire de astăzi, 17 februarie 2018, cînd prin Vădeni mai vezi ici-colo cîte un trecător, Ion Tic a fost întîmpinat de un adevărat „sfat” popular.

Apoi le-a cunoscut pe mama Ecaterinei, Ileana, pe sora acesteia, Sabina, cu un prunc în brațe, și pe Andrei, soțul Sabinei. Și poate că inițiativa de a transforma micuța casă cu acoperiș de șindrilă într-un muzeu a aparținut, într-adevăr, Arethiei Tătărăscu, dar se pare că această idee a fost, cu cinci ani mai devreme, rostită și scrisă de Ion Tic:

Chiar arma cu care a luptat în război este arma pe care a cules-o printre morții și răniții unui cîmp de bătae. De această armă nu s’a despărțit o singură clipă, pe cîmpul de bătae, pe patul de suferință, pretutindeni, pînă ce două gloanțe vrășmașe i-au răpus viața. Un talisman al biruinței, pe care muzeul nostru național ar fi trebuit să-l păstreze. Era cel mai scump lucru al fiicei mele și, poate, una din glorioasele amintiri din război…

— Tocmai pentru acest lucru, socotesc că această căscioară trebuie să devină muzeul național „Ecaterina Toderoiu”, care să adăpostească, pe vecie, amintirile scumpe…

Bătrîna rămase pe gînduri. Apoi, după cîteva clipe:

— Dar cine să-l facă?

— Mai sînt destui buni români care să poată săvîrși un asemenea lucru.

— Aș da și eu bucuroasă, cîteva lucrușoare pe care le păstrez ca ochii din cap…

Și chiar ca pe ochii din cap păstra bătrîna mamă a Ecaterinei Teodoroiu și o poză cu fiica ei din vremurile în care era la școală. Nu lăsase pe nimeni să o împrumute pentru că, încrezîndu-se în tot soiul de oameni, înstrăinase pînă și ultimele straie ale fiicei căzute în război. Nu mai avea multe lucruri rămase ca amintire. Îi permite, totuși, lui Ion Tic, să facă o fotografie după fotografia elevei Ecaterina Teodoroiu, sub supravegherea ei. Ilustrația, inedită la momentul respectiv, însoțește reportajul. Acum, la casa memorială Ecaterina Teodoroiu, hainele eroinei s-au întors acasă. Sînt împăturite atent și protejate de o vitrină. Alături, o cosiță șatenă care nu a fost niciodată în război. Tînăra combatantă și-a tăiat părul înainte de a se înrola. Bărbătește.

Am pășit, deci, în curtea casei memoriale. De azi. Din spate, cineva s-a grăbit să ne depășească pentru a ne ieși în întîmpinare. În graba veselă a muzeografei, pentru că despre ea e vorba, era ceva din graba gospodinelor care, atunci cînd primesc musafirii cu masa plină, își amintesc brusc că au uitat nu știu ce fel de prăjituri și dau fuga în bucătărie pentru a le aduce, deși toată lumea s-a arătat deja impresionată de toate atențiile culinare. Cu zîmbetul pe buze, ne-a poftit în casă și a început să ne povestească pătimaș despre familia Ecaterinei Teodoroiu, despre Vădenii de altădată, despre mișcările Marelui Război la Tîrgu Jiu, despre monumentul închinat eroinei, poziționat în vecinătatea Prefecturii, despre podul de peste Jiu și despre atîtea altele. S-a asigurat, apoi, că nu ratăm vreun obiect deosebit din cele două cămăruțe. Cum ar fi patul în care care a dormit Ecaterina Teodoroiu și care, într-adevăr, apare și într-o fotografie din 1933. Abia am reușit să prindem o pauză mai lungă de vorbire pentru a o întreba, întrucîtva jenați, pe energica muzeografă cînd putem plăti biletele. Retrospectiv, îmi dau seama cît de prost a picat întrebarea. Nu era unul din acele cazuri în care achiți taxa de intrare și, ca atunci cînd bagi fisa într-un tonomat, muzeograful începe să-ți releteze pe fast forward o poveste care se vede că deja îl plictisește. La început, la sfîrșit, e același lucru, ne răspunde în legătură cu biletele. Și chiar e același lucru. Și a trebuit să o cunoaștem pe această doamnă pentru a înțelege o dată în plus cît de ridicole pot fi relațiile standardizate între oameni. De tip cerere și ofertă. Repetitive și lipsite de viață adevărată. Dar să o cunoaștem și împreună.

Se numește Ionela Zgripcea și lucrează de doi ani la micul muzeu. Pînă acum doi ani, încă de la inaugurarea casei memoriale, întotdeauna a fost angajată o urmașă a Ecaterinei Teodoroiu, ne informează, lăsîndu-ne să înțelegem că, o dată cu ea, s-a rupt lanțul descendenților. Ionela Zgripcea nu are studii de istorie, ci de economie, și nu e, de fapt, muzeografă, ci supraveghetoarea casei memoriale. Dar nu s-a dat de gol nici o clipă. Ionela Zgripcea se încălzește iarna la un calorifer electric amplasat în odaia cu patul și spune că nu, nu e frig, dimpotrivă, se face foarte cald în cameră. A învățat istoria meleagurilor gorjene singură, cu drag și din pasiune și asta se transmite încă de la începtut. La finalul vizitei, am cumpărat o vedere cu Ecaterina Teodoroiu și un pliant despre care mi-a zis cu modestie că ar conține cam ceea ce v-am povestit și eu. Nu a fost așa. Informațiile cuprinse în broșurică erau cu mult mai firave decît cele transmise de ea. Și poate că Ionela Zgripcea nu e o urmașă a Ecaterinei Teodoroiu, dar vizita la casa memorială nu a avut nimic tipic muzeal. A fost asemeni unei vizite plăcute, la un prieten pasionat de istorie.

„Vremuri second-hand”

Pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu, în dreptul statuii eroinei, o piață încropită ad-hoc. Oamenii se tocmesc pentru legume, fructe, borș. Cu toții au un aer de liniște sărbătorească și discută îndelung în picioare. Deși sînt scaune răzlețe pe marginile trotuarului. Te poți aștepta oricînd ca doi bătrîni să scoată o tablă de șah și să o așeze pe postamentul statuii. Și totul să pară atît de firesc. Îmi cumpăr niște „mini cu telemea” de la un Fornetti păzit de impunătoarea Ecaterina Teodoroiu. Nu știu cum se face, dar nu găsesc aceste patiserii decît în provincie.

Ritmul agale al plimbării e dictat de soarele tot mai arzător. În apropierea centrului, stîlpii Căii Eroilor sînt împodobiți cu tricoloruri, accentuînd atmosfera festivă. Oriunde întorci privirea, oamenii mișună ca într-un harnic furnicar. Cupluri de mînă, pensionari, grupuri de adolescenți și copii scoși din casă să-și epuizeze energia pentru a adormi mai devreme noaptea următoare. Toată lumea are de cîștigat de pe urma primăverii din mijlocul lui februarie.

În fața Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” e forfotă mare și mă gîndesc, pentru cîteva secunde, că nu vom mai prinde bilete pentru spectacolul din seara aceea. „Avioane de hîrtie”. Un spectacol despre care am aflat telefonic de la o angajată a teatrului, cînd am sunat cu cîteva zile înainte și care m-a asigurat că vom găsi bilete chiar și în ziua reprezentației. Am intrat, am întrebat, am rezolvat. Patru bilete fără loc, pentru că nu se umple sala și fiecare se poate așeza unde dorește. Mi-am alungat repede gîndul de la eventuala buluceală dinaintea începerii spectacolului și am lăsat să se strecoare gîndul că ar fi tare păcat, pe așa o vreme, să nu beau o cafea pe o terasă.

De la masa pe care am ales-o, se zărea un soi de arenă. Nu de luptă, ci de joacă. Sub privirile atente ale părinților, copii alergau dintr-o parte în alta, în regulile unor jocuri care se contopeau unele cu altele. Periodic, cîte un micuț se plîngea de căldură și începea o aprigă negociere cu părinții. Dacă pot să dezbrace gecile. Sau dacă pot să-și dea jos măcar căciulile. Te rooog! Unii părinți cedau sub amenințarea iminentelor smiorcăieli. Alții se țineau tari pe poziții. Cafeaua cu lapte a costat 8 lei, fix jumătate din cît ar fi costat în București. Am plecat mulțumiți, dar cu o ușoară senzație de insolație și compătimind copiii cu părinți greu de convins.

Ne-am continuat plimbarea îndreptîndu-ne spre Parcul Insuliță. Să trecem și noi podul-reper al luptelor din Primul Război Mondial de la Tîrgu Jiu. Podul este același, construit, conform inscripției pe care o poartă, în 1896. Lîngă tăblia cu înscripția, cineva a scrijelit „Roby Robert facebook”. În rest, podul e scutit de alte manifestări artistice stridente. Părculețul din mijlocul Jiului e presărat cu lucrări realizate, probabil, în cadrul faimoasei tabere de sculptură Brîncușiana. Pesemne că micuții care alergau prin parc le luau drept conuri de circulație în jurul cărora, asemeni mașinilor care fac scheme, făceau și ei scheme. Nu departe, se zărește și noul stadion al Pandurilor, echipă de fotbal ale cărei scheme nu au ieșit cu un an în urmă și acum e divizionară B. Am mai zăbovit și în parc, în apropierea Mesei tăcerii, unde copiii (alții!) făcuseră coadă în fața unor dinozauri zîmbăreți și-și așteptau rîndul la poză. Mamele îi dirijau mai la stînga, mai la dreapta, cît să nu intre în cadrele vecinilor.

În centru, copii ceva mai mari, cu ghiozdanele de școală încă în spate, se uitau curioși la același lucru la care ne uitam și noi curioși. Două Dacii 1300 restaurate impecabil, ca scoase nu din service, ci dintr-un muzeu auto. Picioarele ni s-au lipit de asfalt și nu mai conteneam în a admira bijuteriile pe patru roți. Ne înveselisem brusc și mai tare, ca în fața unei revelații.

Citindu-ni-se interesul pe față de la o poștă, plus că nu mai îndrăzneam parcă să plecăm, doi domni ne întreabă știind, cu siguranță, dinainte răspunsul: Vă plac? Normal. Sînt superbe. Vă aparțin? Da. Erau domnii Pompil Gonciulea și Florin Ularu, posesori ai celor două Dacii. Primele modele care au fost fabricate, țin să ne lămurească. Plăcuțele de înmatriculare ale uneia dintre ele chiar conțineau numărul 76, de la anul în care a ieșit pe piață. Cealaltă, ceva mai matură, era din 1972.  Se pare că primele modele pot fi recunoscute după tampoanele alipite de bara din față. Îi credem pe cuvînt. Ne-au arătat chiar și ce au Daciile sub capotă, dar nu prea am înțeles mare lucru. Doar că erau niște piese care străluceau frumos în lumina soarelui primăvăratec. Celor doi li s-a alăturat, la scurt timp după începerea conversației, și Adrian Gonciulea, care moștenise pasiunea pentru mașini de la tatăl său. Toți trei, membri ai clubului Retromobil, prin intermediul căruia participă la parade auto prin toată țara.

În rest, Daciile acestea sînt „mașini de duminică”. Le mai plimbă cîteodată prin oraș cînd vremea e îmbietoare. Cei trei vorbesc despre Daciile lor așa cum vorbesc mamele despre copiii lor premianți: cu mult drag și cu o mîndrie abia reținută. Pompil Gongiulea ne mai atrage atenția că, înainte de ’89, mașina lui era dotată cu un aparat de radio „Predeal”, care prindea doar două posturi: București și Craiova. Vedem chiar interiorul uneia dintre Dacii. Pompil Gonciulea se oferă chiar ca, la o următoare vizită a noastră în Tîrgu Jiu, să ne plimbe cu mașina. Cu o Skodiță, nu cu Dacia, asta e doar așa, pentru expoziții. Propunerea ne înduioșează. Florin Ularu ne mărturisește, la rîndul lui, că Daciile sînt o pasiune, el lucrînd, oficial, la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”. Pentru toți trei automobilistica este, de fapt, o pasiune. Și-și îngrijesc mașinile într-un mod brîncușian, ca pe niște veritabile opere de artă. La teatru, Florin Ularu se ocupă de butaforie. Ne dă și un indiciu despre cum va arăta sala în acea seară, el fiind cel care a realizat decorul pentru „Avioanele de hîrtie”. Ne despărțim de cei trei iubitori de mașini cu gîndul că poate îi vom revedea la „Retroparada toamnei”, ediția din 2018.

În fața bisericii de lîngă locul de veci al Ecaterinei Teodoroiu se agită voioasă o gașcă de nuntași. Micul mausoleu în care se află osemintele eroinei de la Jiu a fost ridicat cu o întîrziere care a chinuit-o multă vreme pe mama Ecaterinei, așa cum mărturisește aceasta în reportajul din 1933 al lui Ion Tic.

După strămutarea la Tîrgu Jiu a rămășițelor Ecaterinei Teodoroiu, în 1921, autoritățile nu au avut bani pentru a cumpăra statuia realizată de sculptorului Dimitrie Măţăuanu și destinată mormîntului eroinei. Așa că și-a însușit-o primăria orașului Slatina. Ileana Toderoiu, avea, la 12 ani de la reînhumarea fiicei, o singură dorință:

Dar dacă d-ta îl cunoști [este vorba despre prefect] și mai bine, poți să-l rogi să mă lase să-i pun fetei o cruce pe mormînt pînă ce bunii români îi vor ridica statuia. Cine știe dacă nu cumva închid într’o zi ochii cu focul ăsta în suflet… A mai avut fata o statue; poate ați văzut-o și dv. Au cumpărat-o slătinenii și au așezat-o la loc de cinste. Așa au rămas cei din Tg. Jiu fără statue…

Mausoleul, realizat de Milița Petrașcu, avea să apară peste trei ani de la discuția aceasta. Nu știu dacă mama Ecaterinei Teodoroiu a mai apucat să-l vadă.

Pulsul orașului Tîrgu Jiul zvîcnea prin fiecare „arteră” pietonală. Oamenii mișunau care încotro, lăsînd în urma lor dîre de viață adevărată. Doar undeva, la parterul unei clădiri, privea nedumerit pe geam un copil uitat în… frizerie.

Trending

Copyright © 2017 trenul nostru