Facebook

Diverse

Sola Scriptura

Publicat

pe

E aproape un truism să mai afirmi astăzi că lumea și-a pierdut apetitul pe care-l avea odinioară pentru lectură. Pierderea acestei lumi pe care o instituie lectura unei cărți a avut efecte în psihologia individului: atras din ce în ce mai mult de televiziune, acesta a devenit superficial și bulimic, în același timp. Asaltat de vizual, ochiul uman a devenit nestatornic, înghițind pe nerăsuflate cantități uriașe de imagini necesare să-i potolească apetitul. Mai mult, el năzuiește astăzi, într-ascuns, la o telecomandă miraculoasă, care ar putea să schimbe, după bunu-i plac, chiar canalele realității imediate, atunci cînd aceasta devine insipidă.

Incapabil să mai aprofundeze, să zăbovească preț de minute bune asupra unei imagini, individul cere insistent acțiune: în viața personală, la serviciu, în cinematografie, în pictură, în teatru, în literatură, ca și cînd ieșirea din timp admirînd un tablou, ascultînd un monolog ori citind un pasaj descriptiv i-ar curma răsuflarea, punîndu-l față în față cu propria-i moarte.

Inconsistența sa sufletească o transferă în toate aspectele realității: personale, imediate, culturale. Inapt să plonjeze în profunzime, individul de astăzi are nevoie constantă de marketing, ca reazem al gîndirii lui. Vizionează reclame pentru a-și alege filmele pe care să le urmărească, se îndulcește cu bîrfa care-i oferă informațiile necesare pentru a-și face selecția persoanelor pe care le va accepta sau nu în jurul său, citește cele cîteva rînduri de pe coperta cărții din librărie, pentru a-și forma o opinie tranșantă dacă merită sau nu să facă investiția.

Nici individul mai rafinat nu este scutit de atari probleme. Diluîndu-și consistent dimensiunea interioară a receptării unei opere literare, neavînd capacitatea să dialogheze profund cu sine sau să problematizeze suficient pe marginea mesajului cărții, acesta fuge în capela criticii literare, se închină la icoanele bătrînilor înțelepți și cade cu evlavia neofitului pe grumazul textelor. Sola Scriptura s-a înstăpînit atît de tare în peisajul vieții cotidiene, încît paralizează orice inițiativă firavă care se poate naște. Acela care își permite să pună între paranteze o anumită viziune este amendat, pus la zidul infamiei, socotit un eretic și evacuat din spațiul public.

Învățămîntul românesc nu a fost nici el ocolit. Examenul de maturitate prin care un absolvent de clasa a XII-a își dă măsura propriei capacități de înțelegere a operelor literare este viciat de apelul continuu la această Sola Scriptura. Nu poți obține o notă bună dacă nu livrezi prompt un citat critic. Lucrarea scade automat din valoare, este privită cu suspiciune, iar asupra bietului absolvent planează sentința diletantismului. Se uită, astfel, prea lesne că produsul final al unui Vianu, Perpessicius, Ovid S. Crohmălniceanu ș.a. a trecut printr-un proces laborios de interogări asupra temei şi a modalităților de realizare artistică, s-a urmărit detectarea originalității textului operei literare, s-a apelat la contextul social și istoric al autorului, și, nu în ultimul rînd, s-a încercat decelarea sensibilității artistului sincronic și diacronic.

Știm că o operă își capătă dimensiunea axiologică prin însăși capacitatea ei de a se deschide altfel și altcum peste timp în sufletele lectorilor inocenți sau experimentați. Or, tocmai această dimensiune se anulează încă de pe băncile școlii: dialogul cu înaintașii, fie ei critici de mare anvergură, fie artiști. Autenticitatea unui discurs sau personalitatea individului sînt înăbușite pînă într-atît încît ele dispar complet, dînd naștere unor fantoșe fără opinie proprie, unor persoane paralizate cultural, timorate, incapabile să se deplaseze în spațiul literar fără suportul textelor critice.

Soluția nu este la îndemînă, pentru că nu poți să ieși ușor din umbra criticilor și nici nu poți să le negi opera atîta vreme cît, atunci cînd au scris-o, ea a sintetizat un întreg laborator desfășurat pe multe paliere culturale. Ceea ce se poate face însă în primă fază este încurajarea încă din gimnaziu a elaborării unui discurs autentic, dezinhibat de canoane, ghidat îndeaproape de dascăli competenți; un discurs care să reflecte sensibilitatea personală a acelui puști și modul în care el se raportează la textul literar, dar să surprindă, totodată, și o sensibilitate contemporană lui. Schizoidia și anacronismul de astăzi sînt departe de a construi un discurs care să fie dat mai departe următoarelor generații sau să reziste timpului.

Lăsați un comentariu

Lăsați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Cîmpurile obligatorii sînt marcate cu *

Trending

SPECIAL

„Noul val românesc”, un nou gen cinematografic?

Publicat

pe

La prima vedere, o discuție despre tendințe și genuri cinematografice pare futilă. Realismul din secolul al XIX-lea, precum și Cinéma Vérité, Neorealismul italian și British Free Cinema par să fi epuizat posibilitățile realizatorilor de filme de a inova în încercarea lor de a fi veridici și fideli realității. Succesul internațional fără precedent al noului cinema românesc numit adesea „Noul val românesc”, începînd cu anul 2001, a atras atenția criticilor din întreaga lume. Cei favorabili, precum Steven Zeitchik de la Los Angeles Times, au observat  „un mod autentic de a povesti” sau că „românii nu pot face filme proaste. Sînt ilegale în țara lor. Sau cel puțin nu sînt în ADN-ul lor”. În timp ce alții, ca Derek Elley de la Variety, se temeau că „este ușor să presupunem din selecțiile festivalurilor că toate filmele românești (în prezent «hot») sînt drame repulsive, mizerabiliste, filmate în DV”. În același timp, criticii fascinați de noile filme românești, precum și cei nefavorabili au observat un nou stil cinematografic și au recunoscut, chiar și în trecere, unele dintre trăsăturile sale, printre care și capacitatea de a crea drame autentice depresive.

Este evident că, în afara imaginilor blocurilor comuniste ponosite, tipice pentru filmele est-europene, după 2001, dramele românești au adus ceva nou nu numai în ceea ce privește tehnica, precum sînt priza direct de sunet și utilizarea camerei portabile. De aceea, îndrăznesc să cred că, în comparație cu dramele românești ale Noului Val, cele ale neorealismului par chiar melodrame. Pentru a vă convinge, voi compara Moartea domnului Lăzărescu (2005) și Aurora (2010), ale lui Cristi Puiu, și Polițist adjectiv (2009), al lui Corneliu Porumboiu, cu Hoții de biciclete (1948) și Umberto D. (1952), ale lui Vittorio De Sica. M-am folosit de cîteva citate concentrate și pline de autoritate din importanți critici străini de film. Motivele pentru care am ales astfel de termeni de comparație sînt evidente, deoarece acestea sînt filme reprezentative pentru Noul Val Românesc, respectiv pentru Neorealismul italian. Majoritatea criticilor de film consideră Hoții de biciclete drept cel mai important film neorealist, în timp ce Georges Sadoul și Paolo Russo aleg Umberto D. La rîndul său, Leonard Maltin scrie despre Umberto D. că „De Sica îl consideră a fi cea mai mare realizare a sa, și se poate să fi avut dreptate”. Un alt motiv pentru alegerea acestor filme este că subiectele lor sînt asemănătoare. În Umberto D. și Moartea domnului Lazărescu avem de-a face cu bătrîni și animalele lor de companie, ale căror existențe sînt în pericol. Un alt element în comun este acela că două femei sînt interesate de soarta lor. La rîndul lor, Hoții de biciclete și Polițist, adjectiv au o intrigă polițistă.

Umberto D. este un pensionar simpatic: un intelectual „plin de demnitate”, forțat să-și vîndă cărțile pentru Sadoul, incapabil să cerșească, dar capabil, în același timp, să se îngrijoreze de soarta tinerei menajere gravide și a cîinelui său, o corcitură jucăușă. La rîndul său, pentru public și pentru vecinii săi, Lăzărescu este doar un bătrîn care bea și al cărui apartament miroase a urină de pisică; este destul de scîrbos în pijamalele sale, mai ales după ce a făcut pe el în cele cîteva călătorii de la un spital la altul. Pentru Leonard Maltin, Umberto D. are o „concluzie lacrimogenă”, în timp ce „Moartea domnului Lăzărescu urmărește povestea unui om mai în vîrstă, confruntat cu dureri de stomac, care este dus de la un spital la altul, în timp ce starea lui se deteriorează pe parcursul lungii nopți […] dar o asistentă de pe ambulanță de vârstă mijlocie (Luminița Gheorghiu) refuză sa-l abandoneze. O meditație puternică asupra birocrației și a inumanității acesteia. Lung dar convingător; o privire asupra stării îngrijorătoare a sistemului de sănătate, care este, se pare, o problemă universală”. Maltin sugerează aici și abordarea lui Puiu: în timp ce se ocupă de o „problemă aparent universală”, are o viziune „umanistă”. Spre deosebire de medicii din filmul său, el nu judecă sau ironizează pe nimeni. În plus, spre deosebire de maeștrii Neorealismului, el nu se luptă cu nedreptatea lumii, ci își urmărește eroul pînă la sfîrșitul călătoriei sale. Trebuie să ne amintim întregul nume al lui Lăzărescu, care are un evident simbolism: „Remus Dante Lăzărescu”. „Remus” este o aluzie la Roma și la mîndria românilor de a avea rădăcini latine, deci o antonomază sau un epitom pentru români; „Dante” evocă o călătorie în infern, în timp ce „Lăzărescu” amintește de Lazăr, cel ridicat de Iisus din morți.

Rahul Hamid, în 1001 de filme pe care trebuie să le vezi înainte de a muri, rezumă Umberto D. ca „o poveste melodramatică tragică explicită despre disperarea și dragostea unui bătrîn pentru animalul său de companie, precum și un comentariu sensibil asupra nedreptății sociale”.

Pentru Leonard Maltin și Paolo Russo, Hoții de biciclete este un film despre un bărbat care „petrece o săptămînă cutremurătoare cu fiul său”, respectiv despre o „încercare disperată de a-și recupera” bicicleta furată. Cu alte cuvinte, este vorba despre tensiune, despre un thriller. La Puiu, în Marfa și banii (2001), precum și în Moartea domnului Lăzărescu, putem vorbi de anti-thriller-e. În primul film, regizorul nu insistă asupra conținutului micului pachet care trebuie trimis de un mesager de la Constanța la București. Putem spune chiar că privim un thriller nereușit, deoarece, în cele din urmă, se poate vedea mașina urmăritorilor ciuruită de gloanțe, dar nu ni se arată cum s-a întîmplat acest lucru. De asemenea, trebuie menționat că mașina a dispărut după ce tânărul mesager l-a sunat pe angajator și i-a comunicat că este urmărit. În Moartea domnului Lăzărescu, titlul înlătură în mod deliberat emoția pentru că anticipează deznodământul.

O altă comparație se poate face între Hoții de biciclete și Aurora sau Polițist, adjectiv. Filmul lui Corneliu Porumboiu nu este, de asemenea, un adevărat thriller polițist pentru că se desfășoară într-un ritm lent, care amintește de timpul real. Pe de altă parte, avem de-a face cu însăși definiția polițistului, ceea ce îl diferențiază de cel din filmele americane. Polițistul trebuie să aplice legea, nu să o pună la îndoială și să fie moralist. O revistă austriacă a folosit „Ästhetik der Echtzeit” („Estetica timpului real”) ca titlu al unui articol despre Aurora lui Cristi Puiu. Autorul, Gunnar Landsgesell, a folosit chiar expresia „filmare în slow-motion”. Într-adevăr, povestea lui Puiu despre un ucigaș în serie surprinde publicul cu deznodământul său, dar în decurs de trei ore camera insistă asupra detaliilor pe care thriller-ele le ignoră ca fiind neimportante.

Putem încheia acceptând un paradox: în comparație cu dramele românești, cele neorealiste par melodrame. Regizorii români aspiră la banalitate și sordid ca măsuri ale veridicității și resping pitorescul și senzaționalul, în timp ce realizatorii filmor neorealiste căutau tipicitatea, astfel încât să poată alege un destin „convingător” sau o „poveste melodramatică explicită” (în termenii lui Rahul Hamid) pentru a-și atinge scopul. De fapt, Rahul Hamid și-a început recenzia filmului Umberto D. observând că „o critică importantă adusă neorealismului este aceea că tratamentul melodramatic al povestirii diluează mesajul social mai larg al filmului și pretenția lui de realism”. Pe de altă parte, caracterul anti-thriller al unor filme românești sau modul lor de filmare lentă (în termenii lui Gunnar Landsgesell) ar putea duce la un alt paradox. Criticul bulgar de cinema Genoveva Dimitrova a observat influența Morții domnului Lăzărescu asupra unui documentar bulgar, Ultima ambulanță din Sofia (2012) al lui Ilian Metev, un film care dezvăluie realitatea serviciului medical bulgar de urgență. Având în vedere lumea ficțională a filmului lui Puiu, ar părea absurd ca acesta să fi fost model al realității care a inspirat, la rândul său, documentarul dur al lui Metev, dar observația Genovevei Dimitrova în acest sens nu este numai flatantă, dar și adevărată, cel puțin în măsura în care unii spectatori nu pot vedea documentarul lui Ilian Metev fără a avea în minte filmul de ficțiune anterior al lui Cristi Puiu. Însăși perpectiva asupra realității (serviciul de ambulanță din Sofia) se schimbă în urma unui film de ficțiune românesc.

Pe de altă parte, am putea accepta, precum Derek Elley de la Variety, că dramele românești sînt „repulsive, mizerabiliste, filmate în DV”. Legat de mizeria din filmele românești vă voi împărtăși o experiență personală ca organizator de programe de filme românești în străinătate. Câteva ambasade și centre culturale din străinătate mi-au cerut să prezint filme românești premiate la festivaluri majore. După ce am proiectat filme precum Moartea domnului Lăzărescu, 4 luni, 3 săptămîni și 2 zile (2007), al lui Cristian Mungiu și A fost sau n-a fost? (2004), al lui Corneliu Porumboiu, toate premiate la Cannes, diplomații nu erau satisfăcuți. Chiar mi-au reproșat cu o anume disperare: „Ați adus doar filme sumbre: despre moartea unui bătrîn, despre avort și despre vremea lui Ceaușescu etc. Nu ați putut aduce niște povestiri frumoase de dragoste filmate în peisaje pitorești?”. Am răspuns copleșit că am ales filme românești bune, care au primit mari premii la Cannes și Berlin și că, din păcate, nu există filme românești recente cu povești de dragoste în peisaje pitorești, nici măcar unele proaste. O teamă similară față de reprezentarea de sine a fost exprimată de ministrul socialist (!) Giulio Andreotti în anii ´50 referindu-se la filmele neorealiste. El le-a descris ca pe niște „rufe murdare care nu ar trebui să fie spălate și agățate să se usuce în aer liber”.

Deschideți articolul

Trending

Copyright © 2017 trenul nostru