Facebook

DIVERSE

Un linge-blide de-a fir a păr

Publicat

pe


Cuvinte potrivite


Pentru a mai descreţi niţel fruntea cititorului, am ales să cercetez o temă mai hilară, pornind de la un proverb popular bine cunoscut de publicul larg: „a fi un linge-blide”. În ceea ce priveşte perspectiva semantică, definiţia lexicografică a expresiei analizate apare în surse consacrate ca desemnînd acea persoană care „trăieşte pe socoteala altora”, fiind percepută ca un „parazit”, ca un „om de nimic” („Dicţionarul explicativ al limbii române”, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, editura „Univers Enciclopedic Gold”, Bucureşti, 2009). Observăm de la bun început o specializare semantică a acestei sintagme, numind, aşa cum este precizat şi în definiţie, o anumită categorie de referenţi dintr-o pătură socială bine definită. Pentru a evidenţia acest sens, am ales (fără nicio intenţie absconsă) cîteva exemple reprezentative: „Probabil aproape milionar în euro, Ion Cristoiu se comportă în continuare ca un lingător de blide sărman, acceptînd fişicurile aruncate de diverşi oameni pentru a le lustrui recipientele pe care nu le-ar mai spăla nici toată apa din Marea Neagră” (www.catavencii.ro/linge-clanta-si-linge-blide). În cadrul acestui context, reiese intenţia publicistului de a spori caracterul peiorativ al sintagmei deja existente, prin ataşarea suplimentară a sufixului substantival „-tor”, care, asemenea unor termeni profesionali precum „croitor”, „măturător”, „predicator”, ar sugera chiar ideea unei profesii luate în derîdere cu toată ironia de rigoare. În plus, expresia originală este dislocată prin introducerea liantului prepoziţional „de”, care leagă obiectul acţiunii („blide”) de noul centru nominal („lingător”). Un alt exemplu ilustrativ ar fi următorul citat, unde expresia „linge-blide” apare în cadrul unei serii întregi de elemente al căror caracter peiorativ este strict contextual: „Şi dacă le-a întrebat omul, ele au răspuns că noroacele domniţelor ori ale curtenilor, ori ale atîtor alţi pierde-vară şi linge-blide, care trăiesc din belşug şi se trîndăvesc cu somnul.” (Dimitrie Anghel, „Povestea celor necăjiţi”). Pe lîngă contextele care reliefează o vădită intenţie ironică, sintagma „linge-blide” apare şi în cadrul unei poezele pe care o recitam cu toţii în copilărie: „Cum te cheamă? Soarbe-Zeamă. Cum te strigă? Mămăligă. Cum îţi spune? Linge-Blide. Cum te scrie? Pe hîrtie.” În acest caz, putem vorbi despre caracterul ludic al unităţii frazeologice analizate în cadrul acestui articol; deşi valenţele peiorative se păstrează, acestea sunt mult mai voalate, fiind vorba despre un context unde primează jocul şi joaca.

Această unitate frazeologică reprezintă, din punct de vedere structural, baza unui substantiv compus, care este utilizat deseori în contexte familiare (mai puţin, în cele literare) şi care a devenit, la rîndul său, o nouă expresie. Aşa cum bine anticipaţi, este vorba despre sintagma „(un) linge-blide”, care reprezintă un compus nominal alcătuit din verbul „a linge” (avînd ca etimon latinescul „lingere”) şi din substantivul comun „blide” (provenit din termenul slav „blindŭ”), ce apare în mod obligatoriu la plural. Constatăm că orice alte mărci flexionare ale cuvîntului-pivot „blide” nu sunt posibile în utilizările contextuale ale acestei expresii (referindu-mă aici la ataşarea determinantului definit, „linge-blide(le)” sau la marcarea la singular, „linge-blid”, care ar crea structuri agramaticale). Aceste amănunte ar putea părea detalii insignifiante sau „prea” de specialitate, dar vom vedea, în cele ce urmează, că micile amănunte reprezintă baza unei cercetări solide. Am precizat în rîndurile anterioare că asupra numelui „blide” din expresia analizată nu poate acţiona nicio marcă flexionară. Aspectul acesta se poate explica foarte simplu, întrucît sintagma a fost supusă unui proces de substantivizare, fenomen care a condus la alipirea verbului şi a numelui, rezultînd, în cele din urmă, un element singular, cu sens şi comportament contextual proprii. În studiul „Probleme de frazeologie”, profesorul Liviu Groza defineşte acest proces de substantivizare a elementului verbal şi a celui nominal, pornind de la fragmentarea expresiei matriciale, „a fi un linge-blide”, avînd ca urmare „desprinderea unităţilor frazeologice […] şi folosirea ca substantiv a formei de indicativ prezent persoana a III-a […], ceea ce a favorizat tendinţa spre aglutinare” (Liviu Groza, „Probleme de frazeologie”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011). Vorbim, aşadar, despre aglutinarea celor două elemente care compun noua unitate frazeologică, remarcînd, totodată, şi caracterul regresiv al acesteia, odată cu reorganizarea expresiei primare. Fenomenul de aglutinare are două rezultate vizibile în plan lingvistic: pe de-o parte, este de remarcat frecvenţa utilizării acestei expresii în diverse contexte mai mult sau mai puţin literare, iar, pe de altă parte, se observă concretizarea acestei unităţi frazeologice, din nevoia vorbitorului de a restrînge forma iniţială (mai amplă şi cu un puternic caracter verbal) a proverbului „a fi un linge-blide” şi de a lăsa doar elementele esenţiale, a căror trăsătură specifică este lipsită de orice valenţă abstractă. Astfel, se creează un efect stilistic cu o puternică nuanţă peiorativă, devenită definitorie pentru această sintagmă, care, la origine, s-a creat, probabil, pe baza unei sinestezii (aceasta din urmă presupunînd asocierea mai multor senzaţii; în acest caz, vorbim despre îmbinarea tuturor celor cinci simţuri: tactil, gustativ, olfactiv, vizual şi auditiv).

În consecinţă, sintagma „linge-blide” rămîne un punct de referinţă în limbajul publiciştilor şi, aşa cum am văzut în rîndurile precedente, este prezentă chiar şi în limbajul copiilor care îşi atribuie diverse roluri sociale în jocurile la care iau parte.

Lăsați un comentariu

Lăsați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Cîmpurile obligatorii sînt marcate cu *

Trending

SPECIAL

„Noul val românesc”, un nou gen cinematografic?

Publicat

pe

La prima vedere, o discuție despre tendințe și genuri cinematografice pare futilă. Realismul din secolul al XIX-lea, precum și Cinéma Vérité, Neorealismul italian și British Free Cinema par să fi epuizat posibilitățile realizatorilor de filme de a inova în încercarea lor de a fi veridici și fideli realității. Succesul internațional fără precedent al noului cinema românesc numit adesea „Noul val românesc”, începînd cu anul 2001, a atras atenția criticilor din întreaga lume. Cei favorabili, precum Steven Zeitchik de la Los Angeles Times, au observat  „un mod autentic de a povesti” sau că „românii nu pot face filme proaste. Sînt ilegale în țara lor. Sau cel puțin nu sînt în ADN-ul lor”. În timp ce alții, ca Derek Elley de la Variety, se temeau că „este ușor să presupunem din selecțiile festivalurilor că toate filmele românești (în prezent «hot») sînt drame repulsive, mizerabiliste, filmate în DV”. În același timp, criticii fascinați de noile filme românești, precum și cei nefavorabili au observat un nou stil cinematografic și au recunoscut, chiar și în trecere, unele dintre trăsăturile sale, printre care și capacitatea de a crea drame autentice depresive.

Este evident că, în afara imaginilor blocurilor comuniste ponosite, tipice pentru filmele est-europene, după 2001, dramele românești au adus ceva nou nu numai în ceea ce privește tehnica, precum sînt priza direct de sunet și utilizarea camerei portabile. De aceea, îndrăznesc să cred că, în comparație cu dramele românești ale Noului Val, cele ale neorealismului par chiar melodrame. Pentru a vă convinge, voi compara Moartea domnului Lăzărescu (2005) și Aurora (2010), ale lui Cristi Puiu, și Polițist adjectiv (2009), al lui Corneliu Porumboiu, cu Hoții de biciclete (1948) și Umberto D. (1952), ale lui Vittorio De Sica. M-am folosit de cîteva citate concentrate și pline de autoritate din importanți critici străini de film. Motivele pentru care am ales astfel de termeni de comparație sînt evidente, deoarece acestea sînt filme reprezentative pentru Noul Val Românesc, respectiv pentru Neorealismul italian. Majoritatea criticilor de film consideră Hoții de biciclete drept cel mai important film neorealist, în timp ce Georges Sadoul și Paolo Russo aleg Umberto D. La rîndul său, Leonard Maltin scrie despre Umberto D. că „De Sica îl consideră a fi cea mai mare realizare a sa, și se poate să fi avut dreptate”. Un alt motiv pentru alegerea acestor filme este că subiectele lor sînt asemănătoare. În Umberto D. și Moartea domnului Lazărescu avem de-a face cu bătrîni și animalele lor de companie, ale căror existențe sînt în pericol. Un alt element în comun este acela că două femei sînt interesate de soarta lor. La rîndul lor, Hoții de biciclete și Polițist, adjectiv au o intrigă polițistă.

Umberto D. este un pensionar simpatic: un intelectual „plin de demnitate”, forțat să-și vîndă cărțile pentru Sadoul, incapabil să cerșească, dar capabil, în același timp, să se îngrijoreze de soarta tinerei menajere gravide și a cîinelui său, o corcitură jucăușă. La rîndul său, pentru public și pentru vecinii săi, Lăzărescu este doar un bătrîn care bea și al cărui apartament miroase a urină de pisică; este destul de scîrbos în pijamalele sale, mai ales după ce a făcut pe el în cele cîteva călătorii de la un spital la altul. Pentru Leonard Maltin, Umberto D. are o „concluzie lacrimogenă”, în timp ce „Moartea domnului Lăzărescu urmărește povestea unui om mai în vîrstă, confruntat cu dureri de stomac, care este dus de la un spital la altul, în timp ce starea lui se deteriorează pe parcursul lungii nopți […] dar o asistentă de pe ambulanță de vârstă mijlocie (Luminița Gheorghiu) refuză sa-l abandoneze. O meditație puternică asupra birocrației și a inumanității acesteia. Lung dar convingător; o privire asupra stării îngrijorătoare a sistemului de sănătate, care este, se pare, o problemă universală”. Maltin sugerează aici și abordarea lui Puiu: în timp ce se ocupă de o „problemă aparent universală”, are o viziune „umanistă”. Spre deosebire de medicii din filmul său, el nu judecă sau ironizează pe nimeni. În plus, spre deosebire de maeștrii Neorealismului, el nu se luptă cu nedreptatea lumii, ci își urmărește eroul pînă la sfîrșitul călătoriei sale. Trebuie să ne amintim întregul nume al lui Lăzărescu, care are un evident simbolism: „Remus Dante Lăzărescu”. „Remus” este o aluzie la Roma și la mîndria românilor de a avea rădăcini latine, deci o antonomază sau un epitom pentru români; „Dante” evocă o călătorie în infern, în timp ce „Lăzărescu” amintește de Lazăr, cel ridicat de Iisus din morți.

Rahul Hamid, în 1001 de filme pe care trebuie să le vezi înainte de a muri, rezumă Umberto D. ca „o poveste melodramatică tragică explicită despre disperarea și dragostea unui bătrîn pentru animalul său de companie, precum și un comentariu sensibil asupra nedreptății sociale”.

Pentru Leonard Maltin și Paolo Russo, Hoții de biciclete este un film despre un bărbat care „petrece o săptămînă cutremurătoare cu fiul său”, respectiv despre o „încercare disperată de a-și recupera” bicicleta furată. Cu alte cuvinte, este vorba despre tensiune, despre un thriller. La Puiu, în Marfa și banii (2001), precum și în Moartea domnului Lăzărescu, putem vorbi de anti-thriller-e. În primul film, regizorul nu insistă asupra conținutului micului pachet care trebuie trimis de un mesager de la Constanța la București. Putem spune chiar că privim un thriller nereușit, deoarece, în cele din urmă, se poate vedea mașina urmăritorilor ciuruită de gloanțe, dar nu ni se arată cum s-a întîmplat acest lucru. De asemenea, trebuie menționat că mașina a dispărut după ce tânărul mesager l-a sunat pe angajator și i-a comunicat că este urmărit. În Moartea domnului Lăzărescu, titlul înlătură în mod deliberat emoția pentru că anticipează deznodământul.

O altă comparație se poate face între Hoții de biciclete și Aurora sau Polițist, adjectiv. Filmul lui Corneliu Porumboiu nu este, de asemenea, un adevărat thriller polițist pentru că se desfășoară într-un ritm lent, care amintește de timpul real. Pe de altă parte, avem de-a face cu însăși definiția polițistului, ceea ce îl diferențiază de cel din filmele americane. Polițistul trebuie să aplice legea, nu să o pună la îndoială și să fie moralist. O revistă austriacă a folosit „Ästhetik der Echtzeit” („Estetica timpului real”) ca titlu al unui articol despre Aurora lui Cristi Puiu. Autorul, Gunnar Landsgesell, a folosit chiar expresia „filmare în slow-motion”. Într-adevăr, povestea lui Puiu despre un ucigaș în serie surprinde publicul cu deznodământul său, dar în decurs de trei ore camera insistă asupra detaliilor pe care thriller-ele le ignoră ca fiind neimportante.

Putem încheia acceptând un paradox: în comparație cu dramele românești, cele neorealiste par melodrame. Regizorii români aspiră la banalitate și sordid ca măsuri ale veridicității și resping pitorescul și senzaționalul, în timp ce realizatorii filmor neorealiste căutau tipicitatea, astfel încât să poată alege un destin „convingător” sau o „poveste melodramatică explicită” (în termenii lui Rahul Hamid) pentru a-și atinge scopul. De fapt, Rahul Hamid și-a început recenzia filmului Umberto D. observând că „o critică importantă adusă neorealismului este aceea că tratamentul melodramatic al povestirii diluează mesajul social mai larg al filmului și pretenția lui de realism”. Pe de altă parte, caracterul anti-thriller al unor filme românești sau modul lor de filmare lentă (în termenii lui Gunnar Landsgesell) ar putea duce la un alt paradox. Criticul bulgar de cinema Genoveva Dimitrova a observat influența Morții domnului Lăzărescu asupra unui documentar bulgar, Ultima ambulanță din Sofia (2012) al lui Ilian Metev, un film care dezvăluie realitatea serviciului medical bulgar de urgență. Având în vedere lumea ficțională a filmului lui Puiu, ar părea absurd ca acesta să fi fost model al realității care a inspirat, la rândul său, documentarul dur al lui Metev, dar observația Genovevei Dimitrova în acest sens nu este numai flatantă, dar și adevărată, cel puțin în măsura în care unii spectatori nu pot vedea documentarul lui Ilian Metev fără a avea în minte filmul de ficțiune anterior al lui Cristi Puiu. Însăși perpectiva asupra realității (serviciul de ambulanță din Sofia) se schimbă în urma unui film de ficțiune românesc.

Pe de altă parte, am putea accepta, precum Derek Elley de la Variety, că dramele românești sînt „repulsive, mizerabiliste, filmate în DV”. Legat de mizeria din filmele românești vă voi împărtăși o experiență personală ca organizator de programe de filme românești în străinătate. Câteva ambasade și centre culturale din străinătate mi-au cerut să prezint filme românești premiate la festivaluri majore. După ce am proiectat filme precum Moartea domnului Lăzărescu, 4 luni, 3 săptămîni și 2 zile (2007), al lui Cristian Mungiu și A fost sau n-a fost? (2004), al lui Corneliu Porumboiu, toate premiate la Cannes, diplomații nu erau satisfăcuți. Chiar mi-au reproșat cu o anume disperare: „Ați adus doar filme sumbre: despre moartea unui bătrîn, despre avort și despre vremea lui Ceaușescu etc. Nu ați putut aduce niște povestiri frumoase de dragoste filmate în peisaje pitorești?”. Am răspuns copleșit că am ales filme românești bune, care au primit mari premii la Cannes și Berlin și că, din păcate, nu există filme românești recente cu povești de dragoste în peisaje pitorești, nici măcar unele proaste. O teamă similară față de reprezentarea de sine a fost exprimată de ministrul socialist (!) Giulio Andreotti în anii ´50 referindu-se la filmele neorealiste. El le-a descris ca pe niște „rufe murdare care nu ar trebui să fie spălate și agățate să se usuce în aer liber”.

Deschideți articolul

Trending

Copyright © 2017 trenul nostru