Facebook

SPECIAL

Acceleratul catalan: în cadență spre Independență!

Publicat

pe

„Naționalismul este un înlocuitor pentru visele pierdute, o reacție la dezamăgirea în fața neîmplinirii unor speranțe și aspirații mai mari. Naționalismul este un factor ce complică situațiile și un catalizator pentru alte dezvoltări.” (Antony Smith)

„Dorești ca regiunea Catalonia să fie un stat independent?” Aceasta a fost întrebarea care a aprins inimile și mințile miilor de semnatari ai petițiilor pentru una dintre cele mai dure forme de partaj politico-economico-social din ultima jumătate de secol. Cel mai recent vot de autodeterminare venit din cea mai dezvoltată regiune a Spaniei întruchipează simbolul spiritului naționalist. Tendința de etnicizare catalană este percepută ca o sursă de instabilitate, dar și ca act de mîndrie etnică. Cu toate că în Europa contemporană se caută soluții pentru evitarea secesiunii substatale, prin intermediul protectoratului etnocultural, se remarcă revigorarea unor idei naționaliste în cadrul unei Uniuni Europene paralizate în fața unor mișcări secesionist-naționaliste tot mai frecvente.

Care este raportul de forțe în cazul triumviratului națiune-stat-naționalism în cazul situației din Catalonia? În ce măsură este văzut catalanismul drept o formă de naționalism și care este scopul reactivării sentimentului apartenenței la etnia catalană? Ce imbold a determinat minoritatea catalană din cadrul statului spaniol să devină încrezătoare și să solicite independența?

Recunoscut de către specialiști ca un fenomen major al istoriei europene a secolului al XIX-lea și al primei jumătăți a secolului XX, ca un factor hotărîtor al evoluției generale a societăților timpului modern, naționalismul reprezintă o realitate extrem de complexă, care trebuie analizată din multiple perspective. Este cunoscut faptul că, de aproape două secole, națiunile s-au înmulțit, afirmat și impus într-o mișcare continuă, opunîndu-se marilor imperii și spărgînd dominațiile lor.

Națiunea – un refugiu colectiv

Înainte de a începe o discuţie despre naţionalism, este necesară evidenţierea conceptului primordial, cel al naţiunii. O distincţie conceptuală de bază între naţiune, stat şi naţionalism trebuie efectuată. Ce este naţiunea? Multe definiţii au fost aşternute pe hîrtie, însă, dintre toate, cea mai plauzibilă şi mai demnă de menţionat mi s-a părut remarca lui Ernest Renan pe care Raoul Girardet a evidenţiat-o sugestiv în lucrarea sa, Naţionalism şi Naţiune: „O națiune este un suflet, un principiu spiritual. (…) O națiune este o mare solidaritate constituită de sentimentul sacrificiilor care s-au făcut și de cele pe care suntem dispuși să le facem încă. Ea presupune un trecut; ea se rezumă totuși în prezent printr-un fapt tangibil: consimțămîntul, dorința clar exprimată de a construi o viață comună”.

Iată o definiţie atotcuprinzătoare şi sugestivă care poate fi completată cu următoarea afirmaţie: „Pe durata realizării sale, Națiunea face din provincii diferite un ansamblu armonios: o singură țară pentru un singur popor, animat de o singură credință și țintind spre același scop”. Nimic mai concludent decît aceste afirmaţii general-valabile în toate studiile de specialitate care analizează fenomenul naţionalismului. În fidelitatea față de principiile sale esențiale, națiunea devine un refugiu și o formă de solidaritate care implică apartenența la o comunitate.

În sens larg, principalele puncte de vedere ale paradigmei moderniste susținute de către teoreticienii construirii națiunii arătau că națiunile erau în mod esențial comunități teritoriale și politice, suverane, limitate, bazate pe coeziune, în care cetățenii erau egali din punct de vedere legal. Din îmbinarea lor cu statele moderne, au apărut ceea ce numim astăzi statele-națiune unitare. Națiunile pot fi comunități care vor să se mențină, într-un fel de plebiscit cotidian, continuu, autoafirmator, așa cum suținea Renan. Este necesară definirea națiunii în termenii epocii naționalismului. Abia atunci, în condițiile specifice ale epocii, națiunile pot fi definite ca produs atît al voinței, cît și al culturii.

Date fiind exploziile conflictelor etnice și sentimentelor naționaliste pretutindeni în lume, putem oare să fim siguri de stabilitatea unei comunități internaționale de state suverane? Naționalismul ar trebui privit asemeni unei forțe care erupe în istorie, ca o formă specific modernă a politicii care poate fi înțeleasă doar în relație cu evoluția statului modern de la originile sale și pînă în prezent. Tema suveranității este fundamentală în ideologia naționalismelor popoarelor care luptă pentru independența lor. Această suveranitate consacră dreptul lor de a decide în mod liber pentru propria soartă, iar cîștigarea acestei suveranității constituie obiectivul suprem al luptei lor. Temă care se regăseşte şi se pliază pe fundamentele ideologice ale naţionalismului catalan, alături de tema unităţii, cea referitoare la istorie, la voinţa de putere şi la tema alienării în raport cu o putere dominantă. Catalanii cred cu convingere că se pot afirma ca naţiune distinctă în plan politic şi cultural. Sub ce formă apare naţionalismul în Spania şi cum a apărut acesta în cazul regiunii Catalonia?

Spania se confruntă cu problema naționalistă; independenţa catalană devine mai curînd o obsesie. Perspectiva unei revendicări cu caracter etnic, conducînd la dislocarea și fărîmițarea statului stabilit din punct de vedere politic, nu poate fi exclusă. Se poate afirma că orice asumare a conștiinței naționaliste presupune, în mod obligatoriu și conștient, și o asumare a unui trecut istoric. Astfel, pornind de la revendicarea autonomiei unei culturi aparținătoare a unui trecut glorios, naționaliștii s-au străduit să legitimeze revendicarea independenței și a unității teritoriale. În acest context, naționalismul s-a afirmat în mediile asociate în modul cel mai direct progresului economic. Astfel s-au constituit zone de repliere identitară, izolate în interiorul teritoriului național. Treptat, naţionalismul catalan a devenit o doctrină care afirmă faptul că etnia catalană reprezintă o naţiune de-sine-stătătoare, care manifestă o dorinţă latentă de unitate culturală. Unul dintre argumentele solide ale naţionaliştilor catalani este cel istoric. Trecutul oferă adesea lecţii din care oamenii ar trebui să extragă învăţăminte importante. O scurtă prezentare istorică a regiunii este necesară pentru conturarea unei viziuni de ansamblu a situaţiei din provincia catalană.

Sagrada Barcelona

Este cunoscut faptul că dezvoltarea galopantă a industriei și crearea unuia dintre cele mai renumite centre culturale din Europa asigură Cataloniei locul în viața economică și culturală europeană. Capitala provinciei catalane, Barcelona, este al doilea oraș al Spaniei ca mărime după Madrid (rivalul său secular), fiind şi unul dintre cele mai vechi orașe. Datorită dezvoltării dinamice și perseverente a industriei, regiunea catalană ocupă primul loc în domeniul industriei și comerțelui în Peninsula Iberică. Din punct de vedere economic, industria textilă, de autoturisme, siderurgică și electronică ocupă locurile fruntașe. Nu trebuie omis nici portul comercial (aici se transbordează produse chimice, combustibili și produse alimentare). În vechime, Centrul Antic Barcino s-a aflat, pe rînd, sub stăpînirea ibericilor, cartaginezilor și romanilor. În secolul al III-lea î.Hr., Barcelona a fost un centru economic important în bazinul Mării Mediterane. În perioada sa de înflorire, respectiv în secolul al XIV-lea, Barcelona a concurat cu orașe precum Genova și Veneția. Și-a pierdut importanța economică atunci cînd, după descoperirea Lumii Noi, nu a avut acces la relațiile de comerț cu noile teritorii descoperite, însă și-a redobîndit statutul în secolul al XIX-lea, datorită revoluției industriale. În anul 1932, în Barcelona a luat ființă reședința guvernului autonom al Cataloniei (sub denumirea de Generalitat) iar, în timpul războiului civil (1936-1939), Barcelona a fost una dintre cele mai importante fortărețe republicane în lupta cu armatele generalului Franco.

Conform cronicilor catalane, provincia trebuie să-şi recîştige independenţa pierdută. Deşi teritoriul actual a fost dintotdeauna parte a Iberiei, el a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri de triburi iberice. A fost, pe rînd, parte din Hispania Romană, din regatul vizigot şi din ținutul Al-Andalus. La sfîrşitul secolului al X-lea, teritoriul Barcelonei a devenit autonom, apoi a fost integrat în regatul Aragonului, rămînînd loial regelui şi Coroanei spaniole pînă la unirea Castiliei cu Aragonul. Istoria descrie că rădăcinile naţionalismului catalan nu sînt recente, ci datează încă din vremea în care catalanii s-au răsculat împotriva Madridului, în timpul ultimei părţi a Războiului de Treizeci de ani din secolul al XVII-lea.

Treptat, ecourile strigătelor separatiste au continuat să răsune şi la sfîrşitul secolului al XIX-lea, în timpul celei de-a doua Republici (1932) şi al Războiului Civil din Spania (1936). Victoria generalului Francisco Franco a contribuit decisiv la prăbuşirea tuturor năzuinţelor de independenţă ale catalanilor. Absolut toate simbolurile identitare au fost suprimate, iar limba, emblema regională, a fost interzisă în instituţiile publice. De îndată ce dictatorul Franco a murit, iar monarhia constituţională a fost declarată forma principală de conducere, s-a dezvoltat un regim autonom pentru toate regiunile Spaniei. Trebuie precizat şi faptul că în regatul spaniol există mai multe naţiuni, printre care se numără Ţara Bascilor şi Catalonia, ambele avînd o tradiţie istorică de autonomie, cu limbă şi cultură proprie. Dacă separatiştii basci au continuat o luptă armată împotriva Spaniei, naţionaliştii catalani au folosit o tactică a non-violenţei şi a dialogului pentru atingerea obiectivelor separaționiste. Întregul context a reprezentat baza revendicărilor naţionaliste catalane.

Limba catalană – un cîntec de lebădă

Unul dintre țelurile naționalismului catalan este obținerea și menținerea identității culturale, adică a sentimentului unei moșteniri culturale distincte, al personalității unei anumite populații. Fără o astfel de identitate colectivă nu poate exista, din punctul de vedere al unui naționalist, o națiune autentică și dezvoltată. Catalanismul s-a manifestat încă de timpuriu ca o reacție a unei regiuni avansate economic împotriva conducerii politice a centrului mai puţin dezvoltat. În Europa, istoria și limba au devenit cruciale. În lumina noilor descoperiri, naționalismele mobilizatoare de masă sînt hotărîte să ofere istorii naționale și limbi modernizate. Strigătul naţionalist s-a desprins dintr-o venerație a limbii catalane. Aceasta și-a regăsit demnitatea literară cu poeziile lui Verdaguer, Maragall Aribau, Rubio i Ors. Mai apoi, lucrările lui Bofarull, Fontanals și Balaguer au atras atenția asupra trecutului catalan. Acest curent intelectual și-a pus amprenta asupra unui întreg popor, nu a rămas o operă de grup ori de almanah. Aceasta se datorează faptului că pămîntul, rasa și limba conturează o Catalonie.

Practic, recucerirea limbii urmează mai curînd, decît să preceadă, entuziasmul politic față de autonomie. După această introspecţie în nucleul naţionalismului catalan se mai poate adăuga şi faptul că, la început, acesta nu a optat pentru deplina independență statală. Majoritatea catalanilor au refuzat să susțină mișcările și partidele care militau pentru independență, obținînd, în schimb un grad înalt de autonomie socială, culturală și economică în cadrul granițelor lor. Cu timpul însă, lucrurile s-au precipitat, evoluînd treptat spre o tendință fățișă de independență. Astfel, în ziua de astăzi se poate afirma că adevărata problemă nu constă în aceste elemente distinctive (geografie, etnie, limbă, istorie), ci în motivele pentru care un anumit mediu, într-un anumit moment, le consideră semnificative. Motivele sînt duble: pe de o parte, slăbiciunea statului spaniol și, pe de altă parte, deosebirile crescînde dintre structura socială a regiunii catalane și cea a restului țării.

De unde această discrepanță? Încă din vechime, în Catalonia exista o burghezie activă, precum și o mulțime de pături sociale înstărite, cu respect față de muncă, de economie, de efort personal, interesate de protecționism, de libertate politică, de creșterea puterii de cumpărare. În restul Spaniei, dominante erau modurile de viață arhaice: țăranul cultiva pămîntul strict pentru traiul zilnic, nu pentru a face negoț, hidalgo pentru a nu decade, își cauta refugiul în armată, iar burghezul madrilen care se ocupa cu administrația și cu politica condamna libertatea politică și protecționismul. Iată două structuri, două psihologii, care polemizează una cu cealaltă. Astfel se explică evoluția catalanismului: de la un regionalism intelectual, el trece la autonomism, iar după 1898, la naționalitate. În anul 1906, partidul Solidaritatea catalană obține victoria în alegeri. Primul partid catalan a purtat numele de Liga Regionalistă și îi reunea pe savanții bogați, dar și pe industriași, țărani ori comercianți catolici. „O industrie textilă s-a dezvoltat mai ales în Catalonia. O excelentă industrie de tricotaje, variate industrii de prelucrare a pielii, fabrici de hîrtie, de plută, tipografii, ateliere de mecanică fină… aceste capitaluri fiind aproape singura de acest fel în Spania, catalanii consideră că ei reprezintă munca națională.”, scria Pierre Vilar în lucrarea sa, Istoria Spaniei, tradusă în română de Marian Ștefănescu. Industriașii catalani organizează asociații, au organele lor de presă, fac întruniri, au locuri în Parlament. Ei denunță politica dusă de Madrid și povara unei Spanii sărace. Catalanii ar dori să preia conducerea economiei spaniole. Împotriva lor sînt conservatorii și liberalii, care condamnă egoismul industrial catalan. Astfel, procesul de industrializare este grefat pe aspecte politice importante: probleme externe, regionalism și mișcări sociale. Mai apoi, catalanismul a inclus și opoziția de tip democratic și burghez, reunind pe micii proprietari, slujbași și pe intelectualii modești.

În prezent, cîştigarea independenţei, chiar şi printr-un proces paşnic şi democratic, ar putea stîrni controverse pentru restul Spaniei. Drumul independenţei sigure este presărat cu incertitudini pentru catalani, pentru spanioli, dar şi pentru Uniunea Europeană. Unul dintre scenariile optimiste văd capacitatea regiunii de a supravieţui şi de a prospera. Partea mai puţin benefică a independenţei ar putea reprezenta scăderea semnificativă a PIB-ului, relocarea afacerilor, creşterea exponenţială a deficitului public şi impactul devastator al părăsirii zonei euro în calitate de stat separatist. În cazul în care obţinerea independenţei ar fi un succes pentru Catalonia, s-ar crea cu siguranţă un precedent în Spania, iar alte etnii ar fi tentate să urmeze acest exemplu temerar. Acesta este cazul regiunilor supradezvoltate, naționalismul pe criterii entice apărînd în zone mai avansate economic asemeni Cataloniei şi Țării Bascilor.

Pas cu pas spre capăt de linie: de la concesi(un)e la secesiune

La momentul înlăturării dictaturii, Spania nu a dorit ca Ţara Bascilor şi Catalonia să aibă un regim preferenţial. Totuşi, puterea centrală a făcut o concesie, oferind catalanilor posibilitatea auto-guvernării, creînd mai apoi aşa-numitul statut al autonomiilor, care a constat în divizarea Spaniei în „guverne autonome”. Catalanii şi bascii au crezut cu convingere că aceea era o idee formidabilă, deoarece le oferea suficiente libertăţi şi competenţe menite a facilita dezvoltarea celor două naţiuni.

În cazul acestei regiuni, naționalismul etnic s-a transformat treptat într-o formă de naționalism separatist, o formă de mîndrie etnică. Catalanii sînt interesați de pămînt, dar nu numai din rațiuni politice și economice. Dacă la început ei aclamau că nu-i interesează pămîntul, că ei au nevoie doar de locurile sacre ale strămoșilor, acum ei sînt interesați în egală măsură de dimensiunile sale culturale și istorice și productive deopotrivă; au nevoie de un trecut pe care să-l folosească și de o cultură înrădăcinată. De ce tocmai cultură? Deoarece aceasta a reprezentat reazemul pornirilor revoluţionare. În astfel de circumstanțe, intelectualii de ambele părți ale liniei de demarcație culturală au reușit să transforme conflictele etnice în mișcări naționaliste și au cerut separarea de unitatea politică existentă.

Într-o primă fază, naţionalismul a fost privit drept o cauză a elitelor catalane. În timpul dictaturii lui Franco, numai o mică parte dintre cercurile de intelectuali şi activişti politici clandestini s-a angajat în menţinerea componentelor esenţiale ale identităţii catalane, dedicîndu-şi efortul în principal cultivării culturii catalane de tip înalt. Naţionalismul acestei naţiuni fără ţară apare în interiorul statelor-naţiuni deja formate, înzestrate cu propriul sistem educaţional, un sistem media propriu: „Naționalismul, afirmă Gellner, este funcţional pentru societatea industrială. În plus, identitatea națională este pur și simplu identificarea cetățenilor cu o cultură înaltă, publică, urbană, iar națiunea este expresia acelei culturi în sfera socială și politică. Naționalismul poate fi considerat o aspirație de a obține și păstra o astfel de cultură înaltă (adică o cultură literară, publică, transmisă printr-un sistem educațional de masă, standardizat și academic supravegheat și deservit de specialiști) și a o face congruentă cu statul”.

Astfel de revendicări ideologice reprezintă o constantă a vieţii cotidiene din regiunea Catalonia. Săptămîna trecută a reprezentat un nou moment de răscruce pentru catalani. La 1 octombrie 2017, sute de mii de oameni au format un lanţ uman pentru a cere separarea Cataloniei de Spania. Atît organizatorii şi sponsorii evenimentului, cît şi guvernul regional catalan au afirmat la unison că dorinţa lor de a atrage atenţia opiniei publice a însemnat o reală surpriză, ba mai mult, chiar o „misiune îndeplinită”.

Aceştia descriu năzuinţa pentru independenţă a regiunii ca pe un tren care accelerează şi care nu se opreşte decît în momentul în care va ajunge la staţia finală numită independenţă. Mulţi comentatori, dar şi lideri politici naţionalişti au avertizat Madridul să se ferească de acceleratul catalan şi să lase drumul liber spre independenţă, pentru a evita orice fel de coliziune nedorită între cei doi poli ai Spaniei, pentru a nu exista riscuri de „deraiere” a trenului ce merge în ritm galopant în direcţia libertăţii. Mişcarea de independenţă catalană a adunat şi continuă să adune o seamă de susţinători, printre care se numără importanți activişti şi politicieni catalani. De exemplu, avocatul Joan Ignasi Garcia, primar al oraşului Vilanova i la Geltrú şi membru al Partidului Socialist din Catalonia afirma: „Noi, catalanii, i-am lăsat pe spanioli să se ocupe de toate îndatoririle noastre publice corespunzătoare unui stat independent. Noi îi plătim ca să-i lăsăm să ne distrugă legile, îi plătim ca ei să ne îngrădească accesul la lumea întreagă, îi plătim pentru ca ei să interzică accesul culturii şi a limbii noastre în marea arenă internaţională şi îi plătim ca să se amestece în treburile interne ale Cataloniei, cum ar fi educaţia. Din momentul în care Catalonia devine stat european, noi ne vom crea propria Curte Constituţională, armata noastră, poliţia noastră şi alte instituţii aferente. Vom avea infrastructură proprie, căi ferate proprii, aeroporturi, vom promova limba şi cultura catalană, vom avea politicienii noştri în Europa, ambasadori, consulate, traducători, oameni de afaceri…Catalanii sînt pregătiţi să spună lumii întregi clar şi răspicat: Ne dorim un stat catalan. Ne-am dori să cerem sprijinul moral al tuturor naţiunilor democratice ale lumii, rugîndu-le să recunoască statul catalan în ziua decisivă în care ne vom proclama independenţa din Parlamentul Catalan. În acelaşi timp, am dori, de asemenea, ca poporul spaniol să ne sprijine în demersul nostru, să sprijine deciziile nostre democratice şi să convingă guvernul să nu întîrzie recunoaşterea independenţei Cataloniei; aşteptăm cu nerăbdare o nouă eră a prieteniei înlăuntrul Uniunii Europene, un loc în care fiecare naţiune are un statut aparte”. (Am citit discursul lui Joan Ignasi Garcia în ediția online a cotidianului catalan La Vanguardia.)

Pe de o parte, foarte mulţi comentatori au comparat situaţia din Catalonia cu luptele anti-coloniale din Africa sau Asia de la începutul secolului al XX-lea. Însă, dintr-un punct de vedere obiectiv, comparaţia este exagerată. Pot fi consideraţi catalanii asupriţi şi exploataţi de către Spania? Catalonia este în prezent una dintre cele mai bogate comunităţi autonome şi are una dintre cele mai bogate economii ale întregii Spanii. Oriunde în acestă regiune se poate observa cu uşurinţă faptul că serviciile publice, educaţia şi dezvoltarea industrială se află la cote mai înalte decît în orice alte ţinuturi spaniole autonome.

Cu siguranţă, aici se poate întîlni şi cea mai înfloritoare şi mai vibrantă viaţă culturală. Mai mult, veniturile fiscale colectate în Catalonia sînt vitale pentru buna funcţionare a guvernului spaniol. Într-un editorial din La Vanguardia se afirma vehement că PIB-ul pe cap de locuitor în Catalonia este cu 18% mai ridicat decît cel al Spaniei. Ceea ce, sublinia editorialistul, este colosal. Una dintre cele mai populare argumente din retorica naţionalistă este: „Spania fură de la noi” (‘Espanya ens roba’). Toate partidele naţionaliste catalane, în frunte cu ERC-ul şi ICV-ul au suţinut că cea mai mare parte a impozitelor colectate în regiune ar trebui să rămînă în acel loc. (Am extras și adaptat informaţii de pe www.mientrastanto.org.)

De asemenea, motivul principal al independenţei este libertatea. Catalanii suţin vehement că ei sînt captivi în interiorul Spaniei, asemeni locuitorilor din Valencia, Galicia sau Madrid. Deşi există un sistem bilingv în teorie, iar limba catalană se vorbeşte în mod curent în regiune, catalanii se plîng că au doar două ore de catalană pe săptămînă, în restul timpului fiind obligaţi să vorbească în limba oficială a statului spaniol, castiliana. O Catalonie independentă ar deveni un stat mult mai centralizat decît actuala Spanie. Barcelona ar putea găzdui aproape jumătate din populaţia spaniolă şi niciun alt oraş nu ar putea să-i fie rival sau să-i contrabalanseze influenţa.

Independenţa ar putea însemna o economie mai bună prin încurajarea dezvoltării regionale şi a dreptului de a păstra bogăţia locală strict la nivel regional (cum este cazul staţiunilor turistice de la malul mării ori al simbolului sportiv reprezentat de clubul de fotbal al Barcelonei, ori cazul fascinantei creaţii arhitectonice a lui Gaudi, Sagrada Familia), acest lucru implicînd un standard ridicat al calităţii vieţii, dar şi libertatea care irumpe dintr-o serie de constrîngeri impuse de stat, favorizîndu-se astfel descentralizarea şi autodeterminarea.

Aşadar, catalanii sînt pregătiţi să se expună tuturor riscurilor ce decurg dintr-o mişcare secesionistă de independenţă, ca formă de expresie profund naţionalistă, spunînd lumii întregi cu toată convingerea că îşi doresc un stat numai al lor. Prin însăși complexitatea sa, exemplul catalan oferă multe învățăminte. Europa a fost martora multor evenimente decisive, iar Spania nu este iertată în această privinţă. Deşi tendinţa este de a ocoli secesiunea în Europa contemporană, prin căutarea unor soluţii de tipul regionalizării şi apropierii etnice între grupuri care fac parte din state diferite, totuşi, Catalonia doreşte libertatea propriilor decizii şi deplină independenţă statală. Vor reuși oare catalanii? Cum va arăta ziua de mîine pentru aceștia? Timpul va îmbrăca haina inamicului ori a aliatului…Que Sera, Sera!

Lăsați un comentariu

Lăsați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Trending

SPECIAL

Ce ne place în România

Publicat

pe

Acest număr al trenului nostru apare în preajma Zilei Naționale a României. În 2018, Ziua Națională a României are și o semnficație rotundă. „Dodoloață”. În cifre. Se împlinesc, la 1 Decembrie, 100 de ani de la Marea Unire. Prilej cu care le propunem cititorilor un număr tematic. Un număr tematic care să surprindă ce ne place în România. Ce ne place nouă, redactorilor și colaboratorilor trenului nostru, și, de asemenea, ce le place unor oameni pe care îi apreciem. Ancheta Ce ne place în România este a acestora din urmă. Nu am gîndit prezentul demers în sensuri festiviste. Așa cum le-am spus și celor pe care i-am invitat să participe la anchetă, nu vrem să ascundem/ mușamalizăm/ dosim „diversionist” lucrurile care ne deranjează, care nu ne convin sau care ne indispun în România. Nu vrem nici să dezlănțuim o harnică și veselă propagandă patriotardă. Vrem pur și simplu să vedem dacă (mai) sînt lucruri care ne plac în România și care sînt ele. Discutînd mai mereu, uneori cu vehemență chiar, despre cele negative, fiind, de fapt, obligați să le discutăm, pentru că nu putem ignora realități politice, sociale, economice etc., riscăm – poate – să ne îndepărtăm și de lucrurile care ne bucură sau ne încurajează. Astfel, am adresat mai multe invitații. În final, am adunat și publicăm zece răspunsuri. Cei care au avut bunăvoința de a ni se alătura fac parte din generații diferite, din domenii diferite. Au – nu se putea altfel – abordări diferite. Au, totodată, diferite nuanțe. Le mulțumim și aici pentru amabilitatea pe care ne-au arătat-o. Ancheta este completată, cum notam, de texte ale redactorilor și colaboratorilor noștri. Și de un interviu „antitematic”. Iată-i, într-o distribuție alfabetică, pe cei care au răspuns, fie în scris, fie prin viu grai, invitație noastre: profesoara Cristina Bogdan, regizorul Mircea Cornișteanu, editoarea Georgeta Dimisianu, ziaristul Cristian Geambașu, profesorul Mircea Martin, poeta Cosmina Moroșan, criticul și istoricul literar George Neagoe, profesorul Eugen Simion, criticul de film Marian Țuțui și poetul Alex Văsieș. Lectură… plăcută! 

Umbra peste care nu pot sări

Pare greu și aproape arogant ca, în mijlocul nefericirilor de tot soiul și din toate registrele – social, politic, interpersonal –, să te gândești să scrii despre motivele pentru care îți place să trăiești în România. Da, e vorba despre aceeași țară unde ieși (deja de ani!) în stradă la proteste, pentru că nu mai suporți mizeria morală a guvernanților și nedreptatea ridicată la rang de lege, despre același oraș, Bucureștiul, în care te enervezi zilnic din pricina timpului irosit în trafic, a aglomerației și murdăriei prin care înoți literalmente între casă și locul de muncă. Și, totuși, primul gând care mi-a răsărit în minte atunci când am primit invitația de a scrie despre motivele care mă fac să zâmbesc pentru că trăiesc în România a fost cel referitor la numărul de semne alocat, căci simțeam că aș putea așterne pe hârtie un roman-fluviu. Un roman despre toată istoria mea de aici, despre vârstele prin care am pășit ca peste niște praguri, despre oamenii și locurile care mi s-au scris tainic pe dinăuntru, altfel spus, vorba lui Constantin Noica, despre felul în care urma se-ntinde îndărăt și înainte în această lume curgătoare și umblătoare.

E greu să nu iubești orașul în care te-ai îndrăgostit, pe străduțele căruia ai hoinărit abia atingându-ți în treacăt mâna de palma celuilalt, reflectându-te grăbit în ferestrele caselor vechi de pe aleile întortocheate din jurul liceului. Plimbărilor de atunci le-au urmat altele, pe arterele cu nume de doctori ale Cotrocenilor, în anotimpuri care au așternut peste mine vălul miresei și acoperământul mamei. Parcursă în ritm de îmbrățișare sau la pas domol, cu spinarea aplecată deasupra creștetului de copil ce atinge pământul mai mult pe vârfuri, strada Doctor Lister, de pildă, și-a schimbat mereu dimensiunile, propunând alte durate ale străbaterii ei și moduri diferite de a o înțelege. Pe cărarea aceasta ce leagă Parcul Romniceanu de biserica dedicată Sfântului Elefterie, mi-am așternut pașii peste cei ai mamei mele, mergând grăbită către Liceul „Gheorghe Lazăr”, unde-a învățat cândva, sau peste cei ai bunicului, care-și făcea zilnic plimbarea prin cartier, salutând cu un gest elegant, de scurtă ridicare a pălăriei, toate personajele ce îi ieșeau în cale. Privind înspre strada dantelată cu șiruri de tei, nu știu dacă întrezăresc amintirile lor sau ale mele, dar îmi este bine în căușul acestei confuzii ce ne ține laolaltă.

Nu pot să nu iubesc țara în miezul căreia se-ascunde un sat de ciobani, răsfirat pe câțiva kilometri de dealuri, numai bun pentru hălăduit în vacanțele de vară, când creierul se lichefiază de la oboseala adunată și când mă-ncearcă un soi de anxietate socială, care mă-ndeamnă să caut singurătatea, într-un colț cât mai retras de lume. Dacă România urbană poate fi contrasă la măsura unui cartier bucureștean (Cotroceniul), atunci chipul rural al aceleiași entități poartă, în mintea mea, numele satului Șirnea. Privind deopotrivă înspre Piatra Craiului și Bucegi, așezarea aceasta de la răscrucea dintre Țara Românească și Transilvania, acoperită mai bine de o jumătate de an cu zăpadă și îndemnând la cosit în iulie și august, pare decupată dintr-un timp încremenit, egal cu el însuși. Gesturile localnicilor reiau, la nesfârșit, gesturile mai vechi ale celor ce nu mai sunt. Iar repetiția aceasta pare a ajuta lumea să meargă mai departe, astrele să-și urmeze cursul și raporturile dintre viață și moarte să fie la fel de tensionate și de firești ca întotdeauna.

Mi-ar fi imposibil să nu îndrăgesc teritoriile din Sudul României, prin care am călătorit în ultimele două decenii pe urmele unei idei, cea referitoare la felul în care românii din trecut se raportau la marea trecere, pe care am încercat în fel și chip să o cartografiez și să o aștern în cuvinte. Am coborât dintre filele manuscriselor și ale tipăriturilor pentru a străbate la pas tărâmurile în care urmele Morții mai puteau fi descifrate pe pereții interiori sau pe zidurile exterioare ale edificiilor cultice. Am întâlnit preoți, diaconi, dascăli, învățători, clopotari, femei care îngrijesc biserica, odrasle ale celor enumerați mai sus – toți extrem de importanți, întrucât aveau în grijă obiectul miraculos – cheia bisericii – capabil să-mi asigure intrarea în spațiul dorit. Timpul cercetărilor de teren a fost ritmat de căutarea omului cu cheia (aflat la muncile câmpului, pe prispa casei lui sau a vecinului, la taifas într-o grădină sau la cârciuma satului, la vreo nuntă sau înmormântare), de pofta lui de vorbă, de dorința de a-și împărtăși cunoștințele sau, dimpotrivă, de a afla mai multe de la străinul ajuns până în cătunul lui. Cercetarea iconografică a fost dublată de o anchetă antropologică, dat fiind că imaginile își multiplicau contururile cu ajutorul poveștilor țesute în jurul lor, căci Moartea nu este un personaj oarecare, menit să-i lase indiferenți pe privitori. Nicăieri nu mi-au fost la fel de dragi potecile care mă puteau călăuzi până la bisericuțele despre care citisem sau auzisem că ar putea păstra o astfel de reprezentare.

În țara aceasta coruptă, poluată, murdară, distrugătoare de vieți, există oaze de frumusețe pe care nu le-am regăsit niciunde în lume, pentru că niciunde nu am fost atât de acasă. Aici am simțit, într-un amfiteatru al Literelor bucureștene, că se așterne amurgul peste studenți și peste mine, cea de la catedră (dar mai mult printre bănci, în continuă preumblare), și că timpul curge invers, înspre izvor, precum Amazonul în fenomenul Pororoca. Aici dialogurile începute la cafeaua de dimineață și-au țesut pânza de-a lungul mai multor zile și nopți, pentru că prietenii nu măsoară timpul cu ceasul și nici măcar cu deadline-urile pe care viața sau profesia le impun. Aici locurile au putut fi simultan familiare și necunoscute, în funcție de umărul lângă care le-am parcurs. Aici pământul ține pe dedesubt viață și nu moarte, pentru că cei plecați dincolo rămân, mai departe, prezenți. Aici, mai ales, granițele lumii mele au fost cele ale limbajului meu, iar în partea mea de cer s-a tăcut și s-a visat în limba română. Numai aici mi-am petrecut ore târzii din noapte la poarta unei mănăstiri, așteptând să-ntâlnesc un Bătrân, ca să întâmpin apoi răsăritul soarelui cu un alt fel de surâs. Aici am învățat să privesc, să adulmec, să aud, să ating, să gust lumea. Oriunde m-aș duce, acest învățat rămâne cu mine.

Am o listă foarte lungă de motive (zilnic reînnoite și nuanțate) pentru care a trăi în România nu este o bucurie, ba chiar e frecvent un chin, o iritare, o corvoadă. Și, totuși, zâmbesc de fiecare dată când avionul aterizează la București și aud mesajul standard de bun venit. Nu știu dacă România constituie pentru mine o alegere, dar sigur reprezintă o necesitate. Este umbra peste care nu pot sări și fără de care nu aș ști că s-a luminat, iarăși, de ziuă.

Foto: Mircea Georgescu


 

Mai viu decît oriunde în altă parte

Sînt destule lucruri care îmi plac în România. Unul dintre motivele pentru care mă aflu încă în România este că îmi place să trăiesc aici. Cu toate neplăcerile la care am fost prezent sau de care am fost afectat sau în miezul cărora am fost, cred că aici este locul meu, ca om de cultură. Îmi place țara, îmi plac adesea oamenii, care îmi și displac adesea. Îmi place că aici pot să mă înțeleg și să mă fac înțeles, să mă exprim cel mai bine, în limba mea. Aflîndu-mă în teatru, limba este principalul instrument de comunicare.

În teatrul românesc al acestui an, 2018, nu poate să-mi placă ceva mai mult decît în teatrul românesc al anului trecut, de exemplu! În teatrul românesc, în general, nu poate să-mi placă ceva mai mult într-un an. Pot să-mi placă anumite spectacole în acel an dar nu știu dacă mai mult decît spectacolele văzute în cele patru-cinci decenii de cînd tot văd teatru. Îmi place că, din fericire, teatrul profesionist e finanțat în întregime de stat, iar ăsta e un lucru extraordinar. Datorită acestui fapt se pot face multe lucruri bune. Nu se fac totdeauna lucruri bune. Adesea se risipesc banii. Dar faptul că teatrele sau filarmonicile sînt finanțate integral din bugetul de stat și, după părerea mea, îndestulător, acesta este un lucru care îmi place. Am lucrat și în străinătate, e mult, mult mai greu să se obțină finanțări pentru spectacole. Sînt și multe lucruri care nu-mi plac. Și în teatrul românesc, și în viața socială și politică a României, dar nu asta e tema discuției noastre.

Îmi place să mă plimb prin țara asta atît de frumoasă. De multe ori, îmi place – de ce să mint? – să sufăr și să lupt împotriva a ceea ce mă face să sufăr. Aici mă simt mai viu decît oriunde în altă parte (și am fost în toată lumea, pe toate continentele). Cred că aici este locul meu. Și de asta îmi place să trăiesc și să mor aici.


 

Dacă avem un conducător sau oameni politici care nu ne plac, nu înseamnă că trebuie să urîm România

Mie, în general, îmi place România! M-am născut în România, am crescut în dragostea pentru istoria și în special literatura română și nu văd de ce nu mi-ar plăcea România. Iubesc și literatura altor țări, de pildă literatura franceză a fost foarte importantă pentru mine, la fel literatura rusă, dar tot atît de important este pentru mine ce se întîmplă în România. Mi se pare că în România s-a scris o literatură foarte interesantă. Nu mai sînt la curent acum chiar cu tot ce apare. Am fost foarte apropiată de scriitorii importanți ai generației mele: Buzura, Breban, D.R. Popescu, Al. George, ca să dau numai cîteva nume.

În orice țară sînt lucruri care îți plac și lucruri care nu îți plac, că așa este viața. De pildă, acum, nu tuturor americanilor le place Trump. Dar asta nu înseamnă că americanii trebuie să urască America pentru că nu le place Trump. Ca și noi: dacă avem un conducător sau cîțiva oameni politici care nu ne plac, nu înseamnă că trebuie să urîm România. Astea sînt lucruri trecătoare. România este ceva care va rămîne veșnic pentru noi. Cel puțin pentru mine acesta este lucrul important. Cred că asta ține și de – cum să spun? – faptul că am studiat cu atenție istoria și cultura acestei țări și am fost foarte legată de ea. Și atunci sigur că iubești acel lucru de care ești foarte legat. Iar eu am fost foarte legată de istoria și cultura românească. De ce să fiu rușinată de faptul că iubesc țara cum au iubit-o marii scriitori români? Să-mi fie rușine că iubesc România cînd știu că a iubit-o un om ca Eminescu? Nu mi-e rușine! Îmi pare rău, nu pot să-l ascult pe Lucian Boia. Eu îi ascult pe Eminescu, N. Iorga și ceilalți! După părerea mea, ceea ce face Lucian Boia este să denatureze sensul evenimentelor istorice ale României. Președintele Academiei, istoricul Ioan-Aurel Pop, a spus foarte clar că Lucian Boia e, într-un fel, în afara istoriei României. E adevărat însă că ceea ce face el îi face pe istoricii români să fie mai activi și să explice mai pe larg sensul evenimentelor care au avut loc în România.

Există la ora actuală un fel de dorință de a vorbi rău despre tot ce se întîmplă în România, începînd cu străzile și terminînd cu oamenii politici. Nu văd de ce nu mi-ar plăcea Bucureștiul. Îmi plac parcurile din București, Herăstrău, Parcul Carol și altele. Nu am în București străzi cu valoare sentimentală, pentru că nu sînt bucureșteancă. Am făcut liceul la Craiova și pentru mine străzile cu o încărcătură emoțională sînt cele din Craiova. Acolo am copilărit, acolo mi-am petrecut adolescența, acolo am făcut liceul și tot ce este legat de adolescența mea – care, după mine, este perioada cea mai importantă din viața unui om – s-a petrecut la Craiova. Prin urmare, Craiova rămîne tot ce este mai important în aducerile mele aminte. În Craiova mă bucură foarte mult Parcul Romanescu, care este unul dintre cele mai frumoase parcuri din Europa. În al doilea rînd, sînt străzile centrale, locurile de pe lîngă liceul „Elena Cuza”, unde am mers eu, în fața clădirii este statuia lui Ion Maiorescu… După aceea Muzeul de Artă, care este unul dintre cele frumoase muzee din țară. În general, orașul Craiova. Prima parte a copilăriei mele, pînă la 7 ani, mi-am petrecut-o la țară, la bunici. M-a adus mama la Craiova cînd am început clasa I. Eu zic că aparțin României, dar cred că aparțin în egală măsură Craiovei și Bucureștilor. La București mi-am făcut facultatea și, în ciuda vremurilor care au fost cum au fost, am avut profesori excepționali. I-aș aminti numai pe Vianu, pe Iorgu Iordan, pe Al. Rosetti… Sînt foarte legată de București prin anii studenției și, după aceea, prin anii mei de editor. Gîndiți-vă că din 1963 pînă în 1970 am fost redactor la Editura pentru Literatură (care înainte s-a numit E.S.P.L.A.), din 1970 pînă în 1984 la Cartea Românească, de unde am fost dată afară… Asta a fost! N-am avut niciodată reacția asta, că dacă mie mi s-a întîmplat ceva rău să pun pe seama României toate dezastrele mele personale. Am fost apărată atunci, în ’84, de foarte mulți intelectuali. Ceea ce a făcut să nu fiu pusă complet pe liber. Am fost transferată la Editura Științifică și Enciclopedică. Din 1984 pînă în 1990, am fost redactor la Editura Științifică și Enciclopedică, unde multă vreme n-am făcut mai nimic, pentru că nu mi se dădea nici o carte să redactez. Pînă cînd istoricul Ioan Opriș m-a chemat la Secția de Istorie și mi-a zis: „Doamna Dimisianu, ajutați-ne aici!”. Așadar, am avut șansa să mă ocup de partea de istorie, care a fost benefică, pentru că în 1990, cînd Pleșu m-a chemat la editura Albatros, unde am fost directoare pînă în 2006, am inițiat o colecție de istorie care a fost foarte importantă. După 2006, am făcut timp de șase ani reviste de istorie. Trei ani am fost redactor-șef la Historia, pe urmă am făcut Istorie și civilizație, despre care istoricii spun că a fost una dintre cele mai bune reviste de istorie.

Cred că marea nefericire a României este bogăția ei. Asta face ca spre România să se repeadă absolut toți. Gîndiți-vă numai la resursele naturale pe care le are România, gîndiți-vă la ce au celelalte țări din zonă… Ungaria ce-are în afară de lacul Balaton?! Bulgaria nimic, țările din fosta Yugoslavie mai nimic. Or, România fiind bogată și mică, toți se reped spre ea. Avînd foarte mulți diverse interese, de-aici scena românească e, după părea mea, atît de stranie pentru un ochi din afară. Pentru că n-ar fi normal să fie o dezbinare atît de mare dacă n-ar fi interese diverse în România. Gîndiți-vă că România are petrol, aur, gaze, sare… Ceva de neînchipuit! Or, într-o zonă în care celelalte state n-au asemenea lucruri, sigur că România va interesa. Cînd o femeie e frumoasă, nu scapă de bîrfe niciodată, poate să fie ultra-cinstită! Așa e și cu România. Dacă o femeie e urîtă, nimeni nu se ocupă de ea! România este la ora asta ca o femeie frumoasă pe care toți vor să pună mîna. Poate că unii mă vor consideră adeptă a conspiraționismului. Mă rog, să mă considere cum vor! Dar ce spun se vede cu ochiul liber. Numai cine nu vrea să vadă lucrul ăsta nu vede. Cum s-au descoperit gazele astea în Marea Neagră s-au repezit toți! Așa este și cu aurul din Apuseni… Am înțeles că au dispărut dealuri întregi de acolo! Asta spune ceva. Cînd România va fi secătuită de toate bogățiile, atunci va fi și liniște în România. Realitatea este că există ceva care, din punctul meu de vedere, este rău: românii n-au destulă dragoste de țară. Dar asta e o discuție mult prea lungă și complicată. Repet, neșansa României este bogăția ei. Iar noi trăim un moment de zăpăceală. Poate că va veni o zi în care ne vom da seama sau poate nu ne vom da seama niciodată. Ceea ce se întîmplă cu România e un caz interesant. Nu seamănă cu nimic. Ce-o fi om vedea. Eu n-o să mai apuc.


 

Meseria care nu face casă bună cu modestia

Nu o să vă vină să credeţi, dar ani de zile presa sportivă a fost motorul presei din România. Dincolo de criza economică şi criza existenţială a presei în general.

Libertatea de a scrie despre orice îţi trece prin minte este cea mai mare constrângere. Oamenii care au avut iniţiativa anchetei „Ce ne place în România” au mai adăugat încă un obstacol. Tocmai subiectul anchetei. Sunt atâtea fapte, evenimente, persoane şi situaţii care nu doar că nu ne plac în România, dar care ne enervează, ne scot din minţi, ne disperă şi ne indignează, încât demersul acesta de a pescui perle într-un lac plin de gunoaie pare o nebunie. Este însă un act de luciditate.

Mă feresc să dau buzna pe teritorii necunoscute. Foarte posibil, lipseşte spiritul de aventură. Propun, în consecinţă, un subiect pe care cred că îl cunosc. O lume în care observ zi de zi că lucrurile funcţionează. Presa sportivă din România. Poate că presa în ansamblul ei este un organism viu, dar mă limitez la ce ştiu. Presa sportivă. Acea parte a presei despre care mai toată lumea crede că se ocupă cu numărat cornere, auturi, faulturi, maşini şi iubite ale fotbaliştilor. Ideea este că da, ne mai ocupăm şi cu asta.

Presa sportivă nu este o altfel de presă, aşa cum îşi închipuie destui. Mai de agrement, ca să zicem aşa. Chipurile, cei din zona politicului, a socialului şi a economicului sunt înşurubaţi pe chestiuni serioase, în vreme ce jurnalistul sportiv ţopăie nestingherit în zona foarte accesibil-populară a lumii stadioanelor. Mai o cronică de meci scrisă dacă nu din fotoliu, măcar din redacţie, mai un interviu sprinţar cu un personaj la modă, mai o plimbare pe la o mare competiţie. Trai, neneacă!

Dincolo de acest univers de locuri comune şi de idei preconcepute, este bine de ştiut că ziarele de sport au fost ani de zile motor pentru toată presa din România. Fondat de Ovidiu Ioaniţoaia în 1991, „Sportul românesc” era alternativa unei echipe tinere la „Gazeta Sporturilor”, cuprinsă de anchiloză şi de automulţumire. Pasul următor a fost apariţia „ProSport”, în 1997. Alături de Ovidiu Ioaniţoaia, director, şi Cătălin Tolontan, redactor şef, la „ProSport” a migrat/lucrat nucleul jurnaliştilor care se formaseră în anii petrecuţi la „Sportul românesc”. „ProSport” a însemnat o adevărată revoluţie editorială şi tehnologică.

Independenţa jurnalistică era, în sfârşit, o realitate palpabilă. Cei care au apucat să lucreze în presa dinainte de ’89 şi imediat după ’90 ştiu care era miza libertăţii ziaristului. Libertate de expresie care venea şi dintr-o decenţă a venitului, şi din racordarea la tehnologie. Laptopul, instrument SF acum mai bine de 20 de ani în presa românească, era unealtă comună în redacţia „ProSport”. La fel PC-ul. Într-o vreme în care ziariştii din România continuau să-şi scrie articolele la maşinile contemporane cu Cella Serghi şi Camil Petrescu şi îşi transmiteau corespondenţele la telefon sau prin nemuritorul fax, „ProSportul” acoperea marile evenimente cu materiale transmise în timp real în serverul redacţiei. Acum pare o banalitate, atunci era film de anticipaţie. Nu toţi au supravieţuit acestei schimbări.

Poveştile sportului spuse cu har trec dincolo de universul arenelor. Cele spuse cu curaj transcend domeniul mărginit al stadioanelor. „Dosarul transferurilor” a fost momentul în care echipa condusă de Tolontan a demonstrat că investigaţia jurnalistică nu are graniţe. Anchetele care au urmat – cazul Monica Ridzi, dosarul Elena Udrea, dezvăluirile dureroase despre sistemul de sănătate – au completat tabloul. Şi au completat mesajul. Presa este una singură. Bună sau proastă. Sinceră sau mincinoasă. Nu există cale de mijloc.

Neglijată constant la noi, probabil dintr-un snobism ieftin, cultura prin sport ca parte organică a lumii civilizate este încă un teritoriu de cucerit pentru presa sportivă. Iar dacă presa însăşi nu va pieri aşa cum profeţesc apostolii reţelelor de (de)socializare, înseamnă că mai avem pentru ce ne face meseria. Şi da, aţi băgat de seamă, modestia nu este un ingredient necesar al acestei profesii. De aceea, nu intrăm pe teren învinşi dinainte.

Hai, România!

Foto: http://blogsport.gsp.ro/geambasu/


 

În căutarea unui răspuns pozitiv

Felicitări pentru această curiozitate și pentru acest mod pozitiv de a întreba! Mă bucur că întrebarea vine din partea unor tineri tocmai fiindcă impresia generală este că tinerii sînt, de regulă, negativiști, atunci cînd nu sînt indiferenți. Pe de altă parte, e adevărat că, privind în jurul nostru, tentația, tendința, impulsul, pulsiunea sînt de a răspunde negativ, chiar radical negativ. Și probabil că cei mai mulți dintre români ar răspunde în acest fel. Pentru că sînt puși, pentru că sîntem puși prea des și de prea multă vreme în fața unor situații inacceptabile, a unor lucruri impardonabile și chiar a unor oameni nefrecventabili pe care, totuși, sîntem obligați să-i privim, pe care televiziunile ni-i vîră în priviri, oameni care intră în casele noastre, în intimitatea noastră, deși sînt, de fapt, insuportabili și au provocat un rău imens. Îi am în vedere, desigur, pe oamenii politici, pe aceia care au ajuns să aibă acces la putere. Nu neapărat întreaga clasă politică, dar aș spune chiar în cea mai mare parte. Oameni politici care au distrus țara, au furat-o, au trădat-o, au vîndut-o. Aceste lucruri se întîmplă de mult, de 30 de ani, și sînt uimit că lumea nu reacționează. Reacționează la o ordonanță de urgență – foarte bine! Dar sînt lucruri mult mai grave care s-au petrecut și care au rămas fără o reacție de revoltă spontană masivă. Dacă ne gîndim numai la defrișarea pădurilor, la vînzarea pămîntului arabil fără nici un fel de condiții – condiții care există în orice altă țară de la Vest de noi –, dacă ne gîndim la vînzarea a ceea ce se află în subsol sau pe fundul Mării Negre… Am cîștigat acele zăcăminte din Marea Neagră la Haga ca să le ia alții, ca să le folosească alții. Sînt lucruri care refuz să cred că ni se întîmplă, atît sînt de grave! Și, totuși, am impresia că ele nu emoționează pe nimeni sau pe foarte puțini. Asta mi se pare foarte ciudat. L-am văzut recent la TV pe acel ministru maghiar care, referindu-se la gazul extras din Marea Neagră, întreba cu un dispreț enorm, retoric și provocator în același timp: „Ce vreți să faceți cu el, un foc mare?”. Întrebarea se adresa unei țări ai cărei conducători au distrus sau vîndut prin privatizări realizate împotriva interesului național o industrie petrolieră înfloritoare pînă în 1989. Poate fi ceva mai scandalos decît să ajungi în situația de a construi o conductă care să transporte gazul extras din Marea Neagră românească în Ungaria, ca să primim de acolo produse prelucrate, în vreme ce muncitorii de la fostele rafinării din Onești și Borzești, deveniți șomeri, au ajuns culegători pe cîmpuri din Spania și Marea Britanie?

Revenind la întrebare și privind dinlăuntru, dintr-un lăuntru asumat, ce se întîmplă în jurul nostru, îmi dau seama că un răspuns pozitiv nu poate fi, în nici un caz, unul integral sau pur, ci, din păcate, amestecat, foarte amestecat. Un răspuns pe care dacă îl vrei pozitiv trebuie să dai la o parte foarte-foarte multe lucruri neplăcute și grave. Mi-aș dori, îmi doresc un „Da!” plin, deplin, după 30 de ani de așteptare… O așteptare mereu și mereu frustrată, cu fiecare nou guvern, cu fiecare șef de instituție ș.a.m.d. Mi-aș dori să pot tranșa în favoarea noastră, a țării noastre, comparațiile inevitabile pe care le facem cu situația din țările vecine. Și atunci, ce să fac? Mă consolez cu darurile pe care ni le face natura. Munții, dealurile, rîurile, pădurile… Numai că pădurea se taie iresponsabil, rîurile au devenit, sînt – și vedem asta de cîte ori ajungem pe malurile lor – depozite de gunoaie. Așa ceva nu se întîmplă niciunde, dar absolut niciunde în Europa! De aceea, salut orice inițiativă ecologică și sigur că m-am bucurat că tinerii au fost primii care au avut-o și au purtat-o. Mă întorc la munți, să rămîn, totuși, în pozitivitate. Mă întorc la munți, la trecătorile din Carpați, la frumusețile naturii românești. Nu neapărat inegalabile, dar comparabile cu tot ce poate fi mai frumos, ca peisaj, pe lumea asta. Am umblat prin munții României, în Retezat mai cu seamă, dar și în Apuseni, în munții Coziei, în munții Rodnei, în Hășmașu Mare, în Bucegi, în multe alte locuri. Știu locuri în Banatul Montan care forțează, la rîndul lor, superlativul: Cheile Nerei, Cheile Carașului… Și cîte și mai cîte!

Acum, Bucureștiul. Bucureștiul este un oraș plăcut. Plăcut mai ales în mai, iunie, dar și în septembrie, octombrie și, iată, chiar în noiembrie. E un oraș în care e plăcut să trăiești. Eu, unul, am fost un pieton toată viața, un pieton care a fost deranjat de poluarea sonoră și, ca să zic așa, odoră a orașului. Dar îmi place o anumită arhitectură, eclectismul ei foarte imaginativ din cartierele zise rezidențiale, îmi place mireasma de tei care inundă străzile în mai, iunie… Mi-ar plăcea să fie mai multă politețe, mai puțină grosolănie. Din acest punct de vedere, orașele din Vestul țării sînt net superioare. Dincolo de agresivitatea spontană, injurioasă și, uneori, chiar contondentă a șoferilor bucureșteni, decurgînd, evident, din lipsă de educație civică, de educație în genere, mă bucur, totuși, că Bucureștiul este încă o capitală calmă, fără crime la comandă, fără atacuri banditești pe străzi, cum se întîmplă în atîtea alte capitale. Îmi place jovialitatea bucureșteanului autentic, deosebită de încrîncenarea proaspeților sosiți din Bărăgan, îmi plac replicile pline de umor, îmi place și chiar admir bunul-simț al omului simplu, care rostește deseori judecăți de care destui intelectuali, sofisticați altfel, nu sînt în stare. Îmi place un anumit tip de inteligență românească, valahă aș zice, o inteligență rapidă, care măsoară dimensiunea lucrurilor și a ideilor, o inteligență susceptibilă, foarte susceptibilă și excesiv de atentă la riscul căderii în ridicol. Această sensibilitate la ridicol e greu de întîlnit la alții…

M-ați întrebat dacă îmi place Tîrgul „Gaudeamus”. Îmi place. Acum, aici s-ar putea să fiu subiectiv, pentru că, în sfîrșit, din ’90 fiind ce-am fost, directorul celei mai importante – pe atunci – edituri din România [editura Univers, n.r.], am fost tot timpul prezent, am fost implicat din multe puncte de vedere, am fost și președintele Asociației Editorilor Români [între 1991 și 2000, n.r.]. Deci, sînt un insider. Dar dincolo de asta, omenește vorbind, cred că e o atmosferă plăcută, oamenii devin parcă mai fiabili, mai surîzători, deși uneori e multă aglomerație. Se fac gesturi într-un fel compensatoare: în sensul că librăriile sînt goale, mult mai goale decît s-ar cădea să fie, dar sute de oameni, mii de oameni pleacă de la aceste tîrguri cu pungi pline de cărți. Desigur că de acest tip de atenție și de cumpărare profită în primul rînd marile edituri, fiindcă ele, bucurîndu-se de publicitate, de faptul că sînt cunoscute, fac „plinul” acelor pungi. Dar rămîne loc de mici satisfacții și pentru micii editori. Dincolo de aspectul comercial, ce e interesant și amuzant în egală măsură este această insistență în a produce lansări, lansări peste lansări. Programul Tîrgului este plin de lansări. Puține edituri renunță la aceste evenimente. Ele n-au nici un efect comercial, după părerea mea; sau foarte puțin și tot la editurile mari. Ceea ce se spune nu se aude, pentru că există discursuri paralele foarte apropiate, deci se produce o concurență permanentă, fonică și nu numai, publicul este dispersat, de multe ori – și asta e amuzant – între cei care sînt invitați să vorbească despre carte se încing conversații private… Prin urmare, aceste lansări nu cred că au nici eficiență comercială, nici una morală sau intelectuală, deși foarte mulți vorbitori se străduiesc să fie inteligenți, să servească autorul care i-a invitat, uneori chiar abuzînd de răbdarea grupului de ascultători, însă persistența în a produce astfel de evenimente este, în ultimă instanță, admirabilă prin gratuitatea actului în sine. Și, oricum, nu se întîlnește la alte tîrguri. Acolo, acest fenomen este mult mai redus, are loc în săli special amenajate, nu în fața standurilor, cu un public care deseori plătește pentru a asculta prezentările respective.

N-aș vrea să omit să pomenesc printre plăcerile pe care mi le oferă viața în București și în România faptul că pot să deschid în fiecare dimineață radioul fixat pe România Muzical și să mă las cuprins, pătruns, străbătut de armoniile marilor compozitori. E o binecuvîntare, un privilegiu, un sprijin de ordin moral, un mod de a trece peste contrarietățile și frustrările zilei…


 

Plăcerea în RO

Plăcerea pare instrumentul nobil al (strict) supraviețuirii în proiectul Terra, e cât de cât imediată, chiar dacă de cele mai multe ori depinde de condiții materiale. Alteori ajunge și juisarea așa-zis mentală, abstractă, mereu „prea puțin abstractă”, care e altceva, poate o bucurie mai densă, spirituală, ambiguă. Mai mult mă interesează cel de-al doilea concept, recunosc, de aceea nu voi trata foarte asumat subiectul „Ce ne place în Ro”, punctând, mai degrabă, elementele de șansă date de contextul acestui spațiu sălbatic („muzeu deschis” după cum l-a numit la un mom. dat Leac, într-o plimbare haotică) de catalizare a unei exaltări pe cât de senzoriale, pe atât de imposibil de localizat carnal.

Bipolară (ca și mine — mutată de viață din Moldova-Bucovina-Cluj până la București acum, cu câteva interludii prin alte țări vestice, sigure), România dă avantajul unei surprize perpetue. Geografii caricaturale, hibrizi arhitecturali, orașe brutalisto-rustice prăjite, vegetație letargică, munți semi-chei (iresponsabilitatea mutilării), păduri proaspete. Doamne mândre, gospodine/ supraviețuitoare dulci, violentați și violenți, mizerie și penibil, rușine, extaz al submisivității, sarmale și glitter. Mă enervează oscilația „m-aș muta, nu m-aș muta” pentru că eu nu gândesc în proiecții și alte fascinații pe cincinale, lucrurile se developează aici pe o nișă temporală destul de subțire, însă puternică în intensitatea ei — asemenea unei fulgurații în camera de developare. Deocamdată, se pare că e plăcut aici, ca dovadă iată ce scriam acum o lună: „Ca să înviem total, am luat o cameră la curte, cu chicinetă și baie expuse la soare; practic treci pragul și dai în grădină, printre pisici suspicioase și plante prietenoase. Lucrăm cu ardoare (Dolto ♥), mă bazez și pe mașină pentru explorări dincolo de perimetrul so called familiar. Suferind de un pic alergie (compasivă…) la normopați – vă invit(ăm) în vizită oricând, fără program prestabilit. Se găsesc mereu: coniac ucrainian, și idei stranii-vesele.”


 

O formă de mîngîiere a dezamăgirilor?

A face o declaraţie sinceră ar fi un act de patetism. Or, astăzi, „patetismul” şi „etosul” stau deasupra ciurului cu valori, care concede mutaţii tot mai accelerate. Aş exagera susţinând că nu mai avem astăzi repere. Aş fi diplomat afirmând că, de vreo două decenii, ne raportăm la criterii proteice. Ancheta revistei on-line trenul nostru e binevenită la Centenarul Marii Uniri, deoarece putem verifica nişte perechi de termeni: „tradiţie” şi „inovaţie”; „continuităţi” şi „rupturi”; „proiect” (de ţară) şi „arderea etapelor”; „reformă” şi „adamism”. Desigur, aici apar nuanţele, iar cuvintele devin, după caz, oportune/ oportuniste.

Să considerăm, de pildă, binomul „receptivitate” – „rigiditate” relevant pentru intervenţia mea. Pe de o parte, îmbrăţişăm foarte uşor, la nivel public (în mass-media), discursul proeuropean, dar nu ştim, după mai bine de 10 ani de la aderare, ce presupune integrarea propriu-zisă, adică nu ne-am acomodat cu setul de valori promovate de Uniunea Europeană. Aparent, suntem deschişi. În fapt, ne lipseşte codul de accedere. Pe de altă parte, în spaţiul restrâns (cu şanse reduse de popularizare), adoptăm poziţia patriotică, alunecând în iubire iraţională, de tip naţionalist. La primă vedere, ţinem la solidaritatea turmei mici. În realitate, bucuria de a fi în România rămâne una personală, ba chiar solitară, în opoziţie cu anumite percepţii asupra macrosistemului.

Este dragostea pentru ţară o formă de mângâiere a dezamăgirilor?

Mă gândesc la ţara mea care, după două războaie mondiale, a rămas pe hartă. După această constatare, se cuvine să adaug: slavă lui Dumnezeu pentru toate!


 

Ce-mi place, ce nu-mi place

Intrigat de Roland Barthes, care publicase, prin anii ’70, lista „gusturilor și dezgusturilor sale”, am încercat, la rândul meu, să determin ce-mi place și ce nu-mi place în lumea în care trăiam atunci, adică prin anii 1985-1992. Un joc al spiritului pe care l-am tipărit, apoi, la începutul unei cărți de mici eseuri și scene de viață (Moartea lui Mercuțio, 1993). Îmi amintesc că, printre altele, spuneam că-mi plac câinii și că detest pisicile pentru infidelitățile lor. Mărturisirea mea, inoportună, a trezit reacții în rândul iubitorilor de pisici, surprinși de preferința mea. Un tânăr scriitor s-a arătat chiar iritat și a scris un articol, protestând… M-am reabilitat sau nu în ochii lui, nu mai știu bine, scriind un alt articol despre un pisoi, pe numele de Fuxi, care a apărut între timp în casa mea de vacanță și mi-a schimbat opinia despre pisici.

Îmi solicitați, acum, să spun ce-mi place în România. Ca să rămân consecvent cu mine, vă răspund notând în grabă ce-mi place, dar și ceea ce nu-mi place.

În privința plăcerilor, încep chiar cu spațiul românesc și cu omul românesc. Îmi place Valahia în care m-am născut și am copilărit (zona subcarpatică prahoveană), loc bine așezat, cu oameni ce aveau (atunci, în copilăria mea) rostul lor și morala lor. Îmi place spațiul dintre Sibiu și Alba Iulia (amfiteatrul Transilvaniei), spațiu magnific, o matrice a spiritului românesc. De aici au pornit Octavian Goga, Emil Cioran, Lucian Blaga, D.D. Roșca, Andrei Oțetea. Un sat de oieri (Siliștea Sibiului) a dat, el singur, 9 membri ai Academiei Române. Nu-i unicul loc care-mi place în spațiul românesc, dar este cel de care îmi aduc mai des aminte când vine vorba de geografia mea literară. Poate și pentru că în ultima vreme am publicat scrierile românești ale lui Cioran și am scris o carte despre el și „Coasta Boacii” sale…

Ce-mi place? Îmi plac toamnele bucureștene și, deși sunt, prin rădăcinile mele, un om de munte, m-am adaptat și mă simt bine în acest oraș de câmpie asaltat vara de o verdeață abundentă. În cartierul în care locuiesc se aud, seara, câinii lătrând ca la o imensă stână carpatică…

Îmi place, ziceam mai înainte, omul românesc care nu s-a lepădat încă de modul lui tradițional de-a fi, nu se vaită de nenorocul de a fi român și, dacă este intelectual, nu așteaptă cu sufletul la gură, ca personajul lui Caragiale, să se vaite de condiția lui de român („Ce vrei? Așa-s românii! Ce să mai vorbim, suntem în România…” etc.). Condiția de român nu-i mai rea, nici mai bună decât a oricărui alt european de azi. Depinde ce facem cu ea…

Îmi place femeia româncă pentru că, în afară că este, de regulă, frumoasă, are caracter și, când se apucă de ceva, duce lucrurile la capăt. O femeie deșteaptă și hotărâtă își apără familia, naște și crește copii, fără să se plângă prea mult de destinul ei. În fine, dacă citești cronicile noastre și rapoartele făcute de misionarii catolici care ne-au vizitat în trecut, remarci faptul că ei laudă frumusețea și statornicia femeii românce… Am sentimentul că nu s-au înșelat…

Îmi plac poeții români. Poeții și moraliștii români. Mulți și buni. Uneori mari. În privința Moraliștilor, avem multe de recunoscut (în critica literară) și de scris despre ei.

Nu-mi plac ideologii inflamați, pustietori și, mai ales, politicienii români. Nu toți, dar aproape toți. Banul și puterea i-au corupt. Au devenit, aproape toți, levantini, retorici, oameni de vorbe, cum îi numeau cei vechi.

Nu-mi place faptul că, după 1990, scriitorii români n-au dat nicio capodoperă. Și, mai ales, nu-mi place deloc că elitiștii români (cum își zic ei între ei!) s-au lepădat și se leapădă de spiritul românesc pe motiv că el ne-ar ține departe de Europa și, în genere, de mersul lumii. Mersul lumii (adică globalismul) nu trebuie însă să ne distrugă identitatea și, în consecință, valorile umanismului nostru…

Îmi plac oamenii credincioși și-i respect, indiferent de religia în care ei cred. Religia creștină este pentru noi (și trebuie să rămână ca atare) o morală comună. Ideea de toleranță activă ne poate încă salva…

Mi-a plăcut enorm să fiu profesor și, cu grația lui Dumnezeu, am predat timp de aproape 50 de ani la Universitatea din București. Am aflat, de curând, că nu mai există Catedra de Istoria Literaturii Române (Catedra lui G. Călinescu) și nici Catedra de Literatură Comparată la care a oficiat, decenii de-a rândul, Tudor Vianu. Ne globalizăm, ne globalizăm…

Sunt bucuros că există telefonul mobil, dar în fiecare zi, după ora 11:00, îmi vine să-l arunc pe geam. O calamitate…

Vorbind despre omul românesc (Mircea Vulcănescu îl vedea, în anii ’30, determinat de 10 „ispite”), trebuie să mărturisesc că mie îmi place omul care construiește ceva, omul care, începând un lucru, îl duce la capăt. Detest eșecul și, mai mult, detest pe omul care se abandonează în eșec, cu filosofia că „așa a fost să fie”. Sensul vieții mi se pare altul: am făcut tot ce-mi este în putere ca „să fie așa cum ar trebui să fie”. Deplin și frumos.

Nu-mi plac scepticii de serviciu. Aceștia domină, am impresia, media românească. Un bocet general străbate azi lumea românească. Politologii, publiciștii daco-romani din zilele noastre au devenit, toți, cioranieni. O singură excepție mă consolează: Cioran. Nihilismul lui este creator. Am încercat să dovedesc acest fapt în cartea de care aminteam mai înainte: Mitologia nedesăvârșirii. Creația, carevasăzică, poate salva încă lumea…

Mulți cred că gena românească este pe ducă. Nu cred în această nenorocire. Cred însă că românii trebuie să-și regăsească suflul și spiritul de chibzuință (pe care l-au avut până acum) și să pună capăt învrăjbirii în care trăiesc de câteva decenii. Este bizar că libertatea întârzie să ne împace cu noi înșine. Învrăjbiți, suntem vulnerabili. Cred încă în înțelepciunea românească și nu cred că totul este pierdut pentru nația noastră.

București, 16 noiembrie 2018


 

De ce am ajuns patriot balcanic

Ca orice consumator de sport, am constatat cu durere că în ultima vreme deopotrivă sportul și fotbalul românesc au decăzut dincolo de orice previziune, astfel încât s-au împlinit 20 de ani de când nu ne-am mai calificat la campionatul mondial de fotbal sau ba chiar este foarte posibil ca la următoarele jocuri olimpice să nu obținem nici o medalie! Incredibil dar adevărat: gimnastica nu mai aduce nici o medalie, ba chiar nu ne-am mai putut califica la marile competiții! Sporturile de echipă sunt la pământ, cu excepția handbalului feminin. Pentru unii poate părea un aspect futil însă ei greșesc căci începând, din secolul 20, sportul și unele arte furnizează galeria de eroi și modele necesare mitologiei moderne.

Am suferit, apoi am început să mă adaptez și am început să sociologizez astfel încât am ajuns să adaug discuției despre sport gladiatorii, trecutul colonial al marilor puteri occidentale, brain drain-ul, mondializarea, evoluția sportului de la amatorism la profesionism, propaganda etc. și am ajuns să prețuiesc mai mult rezultatele reprezentanților unor țări mici și sărace decât performanțele sportive în sine. De fapt, într-o anume măsură asta făceam și mai demult și face orice suporter, adoptând un patriotism local și ajungând astfel să urmărească cu mai multă pasiune decât pe Messi sau pe Cristiano Ronaldo un fotbalist care locuiește în țara sa, pe raza orașului său, de multe ori indiferent de naționalitatea sau rasa acestuia. Iar sponsorii și patronii fac un lucru asemănător. Ceea ce a adus nou adaptarea mea a fost faptul că am resimțit mai acut o solidaritate cu alte țări mici și necăjite și mi-am extins simpatia spre alte națiuni, mai ales balcanice, astfel încât am devenit un suporter al sportului balcanic. În felul acesta nu am putut resimți atât de acut criza de valori, căci am devenit suporter al lui Novak Đjoković la tenis, al lui Luka Modrić și al croaților la fotbal, al grecilor la baschet, al unor echipe turcești de fotbal fiindcă la ele activau fotbaliști și antrenori români etc.

Mulți români suferă de o mulțime de complexe precum cel al „ultimei fortărețe creștine”. În 1940, într-un articol din Neamul Românesc, N. Iorga deplângea destinul vitreg al românilor, însă ne izola considerând vecinii barbari și făcându-ne să plângem după neamurile latine îndepărtate: „Neam părăsit la răscrucea furtunilor care bat aici din veac şi vor bate totdeauna în aceste locuri de ispititor belşug şi trecere a oştilor. Copii ai Romei pierduţi în pustiul, veşnic înnoit, al barbarilor. Aşa puţini între aşa de mulţi. Cu frați la celălalt capăt al Europei şi cu străinii de noi în toate părţile. Apţi pentru cea mai înaltă civilizaţie şi siliţi a trăi de la o bejenie la alta. Oricare alţii s-ar fi risipit în lume”.

Peste mai bine de un deceniu, în 1953, Mircea Eliade resimte și el, în „Destinul culturii româneşti”, „complexul ultimei fortărețe creștine” însă înțelege că avem multe în comun cu vecinii și, de aceea, nu trebuie să-i disprețuim: „De la apariţia turcilor otomani în orizontul istoriei româneşti, românii împreună cu vecinii lor, sârbii, ungurii şi polonezii, dar mai mult ca ei, pentru că se aflau chiar în drumul turcilor – românii au fost confiscaţi, timp de aproape patru secole, de ingrata misiune de a  rezista, a hărţui şi a istovi puternicele armate otomane. Lupta aceasta necontenită şi fără glorie – pentru că dacă nu se află decât rareori în Occident – a echivalat cu o înspăimântătoare hemoragie. Fără îndoială că rezistenţa românilor şi a vecinilor lor dunăreni a făcut posibilă salvarea Occidentului… Este suficient să amintim în liniile ei mari istoria României pentru a înţelege de ce românii n-au putut face cultură în înţelesul occidental al cuvântului; de ce, adică, n-au putut înălţa catedrale masive şi numeroase, de ce n-au zidit burguri de piatră, de ce n-au adunat comori de artă, n-au scris cărţi şi n-au colaborat, alături de Occident, la progresul ştiinţelor şi al filozofiei”.

Nu este vorba, deci, doar despre sport și putem transla discuția destul de fertil spre artă și știință. Astfel, în cinema, pe lângă reprezentanții „noului val românesc”, marile festivaluri de film sunt dominate de regizori turci precum Nuri Bilge Ceylan și Semih Kaplanoğlu, sârbi precum Emir Kusturica, greci precum Yorgos Lanthimos (nominalizat în 2011 și 2017 la Oscar pentru cel mai bun film străin cu Dogtooth, respectiv pentru scenariu pentru Lobster), bosnieci precum Danis Tanović (deținător al unui Oscar în 2002 pentru cel mai bun film străin cu No Mans Land) și Jasmila Žbanić ș.a. Să nu-l uităm pe cipriotul Michael Cacoyannis, cu Zorba grecul (1964). De curând am putut afla că un dandy sârb, Duško Popov, a fost modelul lui Ian Fleming pentru superagentul James Bond.

Dacă ne referim la literatură putem suferi în continuare că nici un român nu a obținut premiul Nobel sau putem să ne însușim într-o anumită măsură pe poeții greci Seferis şi Elytis, pe prozatori precum grecul Kazantzakis și bosniacul Ivo Andrić, pe evreul Elias Canetti din Ruse şi pe turcul Orhan Pamuk. Putem să ne mândrim și cu croații Meštrović şi Tesla, cu sârbul Milrad Pavić, cu bulgarul Tzvetan Todorov, și chiar cu albanezii Maica Tereza şi Ismail Kadaré.

Balcanii oferă și peisaje extraordinare de la Coasta Dalmată și insulele croate și grecești, la defileul Dunării, Capul Caliacra și stâncile de la Belogradcik în nord-vestul Bulgariei, de la peștera Postojna din Slovenia, la lacurile și cascadele de la Plitvice în Croația, la paradisurile acvatice reprezentate de Delta Dunării și de râul Ropotamo din Bulgaria, lacurile Bled din Slovenia și Ohrid între Macedonia și Albania etc. Voltaire, în Candide (1759), își imagina fericirea cultivând o grădină lângă Istanbul, însă două sute de ani mai târziu Lawrence Durrell chiar a încercat să se stabilească în Balcani, locuind mulţi ani în Corfu (1935- 1937), la Atena (1939), Belgrad (1947- 1952), dar și în Rodos (1945) și Cipru (1952-1956).

Am suferit și eu cândva de complexul de a fi reprezentantul unui neam situat în Balcani. A început să-mi treacă atunci când am călătorit prima dată în străinătate, ba chiar într-o anumită măsură încă de la versurile unei poezii patriotice, „Inscripție pe piatra de hotar” a lui Geo Dumitrescu, care apărea în manualele de literatură prin anii `70. Iată versurile care mi-au rămas în minte:

„Slav aș fi fost, de nu eram latin,

latin aș fi, de n-aș fi fost și dac –

dar a ieșit asa: să fiu român,

și eu cu soarta asta mă împac !

 

Mi-au dat și alții sânge și cuvinte –

nisipuri galbene trecură-n zbor,

purtate-n vântul Asiei, fierbinte,

să-ngrașe primitorul meu ogor.”


 

Cu brațele deschise. Ce îmi place

Clima. E ceva în imprevizibil, în posibilitatea permanentă să înceapă o ninsoare la mijlocul lui martie, să ți se usuce gura la mijlocul lui noiembrie. Îmi place toamna apăsătoare și în același timp luminoasă a Clujului. Vântul care are doar jumătate din intensitatea și vuietul unui vânt pe care l-am simțit acum câteva zile, pe coasta de est a Italiei.

Banii. Textura, materialitatea lor. Și zic de bancnote, pe care nu le-aș schimba niciodată cu euro. Felul în care îți aluneca pe degete și cum aproape că ți se scurg din mână. Reflexia lor pe masă, vara, când te ridici să pleci de la terasă.

Salata de vinete. Sunt, acum, pentru prima dată plecat din țară pentru mai mult de o săptămână. Se poate face și aici? Se poate. Dar nu se compară cu momentul în care o faci tu și, pe geam, de undeva din apropiere, intră mirosul vinetelor care se coc mai jos, chiar între blocuri.

Și mai e un anumit tip de orășel de provincie, pe care nu l-am întâlnit altundeva. O așezare care, în prezent, și-a pierdut (cândva puternica) aură industrială. Dej, Zalău, Turda, Bistrița, îmi vin ușor în minte, dar ar mai fi lejer, astea-s doar din Ardeal. Și ce vreau să zic despre ele, ce le face pentru mine atât de speciale? Pierzându-și puterea industrială, ajung într-un fel să își justifice existența și magia (în mintea mea) prin capital simbolic, aproape ezoteric. În Bistrița, după cum bine se știe, există un număr neobișnuit de mare de poeți raportat la numărul de locuitori. Nu mai dau cifre, aș spune doar de un detaliu care încearcă să explice fenomenul: o emanație de uraniu pe munții din jurul orașului. În Dej, unde am avut șansa să-mi petrec, în copilărie, săptămâni nesfârșite în vacanțele de vară, există o pădure, Bungăr îi zice, fost lagăr în Al Doilea Război Mondial. Sincer, când eram mic și intram în pădurea aia parcă se strângea tot aerul în jurul meu și dacă nu ieșeam în câteva minute cred că nu mai eram normal acum. Și nu eram singurul, ieșeam în șir indian câte douăzeci de copii; practic suprasensibilii, copiii, nu puteau rămâne în locul ăla. Și chiar dacă, după cum se înțelege, puterea locului e negativă, pentru mintea mea de copil care nici nu știa să citească a rămas doar ceva magic. Și oricum, Dejul are un ștrand foarte plăcut, unde vara trecută am mers de mai multe ori, și unde am stat pe apă sărată cu brațele deschise.

Foto: Anda Roșu

Trending

Copyright © 2017 trenul nostru